2023

 1. Αλέξανδρος Κουτσόπουλος, "Σχεδιασμός Μεταλλικού Φορέα Κτιρίου Γραφείων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Λάμπρος Μπερτσιάς, "Σχεδιασμός Μεταλλικών Φορέων Μέσω Μη Γραμμικών Αναλύσεων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Μιχάλης Τσαγκαράκης, "Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Βάσει Αναλύσεων Πεπερασμένων Στοιχείων".
 4. Κώστας Ντάκος, Σχεδιασμός Λιμενικών Γερανών Εμπορευματοκιβωτίων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Απόστολος Λαδάς, Σχεδιασμός Κτιρίων για Προστασία από Εκρήξεις με Εφαρμογή σε Κτίριο Πρεσβείας, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Θεοδώρα Γροσομανίδη, Χωροδικτύωμα Ελεύθερης Γεωμετρίας για Χώρους Ψυχαγωγίας- Δομοστατική Μελέτη των 3Δ Εκτυπωμένων Μεταλλικών Κόμβων (Διπλό Δίπλωμα ΕΜΠ-ENPC), επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Κυριάκος Παρθενίδης, Τεχνική και Οικονομική Διερεύνηση Μεθόδων Πυροπροστασίας Μεταλλικών Κατασκευών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Μάριος Σιράπογλου, "Αριθμητικός Υπολογισμός Ανεμοπιέσεων και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Πλαισίων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πανέλων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Έρικα Αθανασία Λιάρου, Μετα-Υλικά και Έξυπνα Κτίρια, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Γεωργία Μιχαήλ, Σχεδιασμός Μεταλλικού Φορέα Κτιρίου Κατοικίας και Αλληλεπίδραση Στατικών και Οικοδομικών Λεπτομερειών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Απόστολος Τσελίκας, Αριθμητική Προσομοίωση της Βιομηχανικής Διαδικασίας Καμπύλωσης Ελασμάτων για την Κατασκευή Πυλώνων Ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 12. Αποστόλου Φ., Σεισμική και οικονομική αποτίμηση σχολικού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος του 2003 στα Γρεβενά, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 13. Γιαννόπουλος Ι.Γ., Σεισμική αποτίμηση του Πύργου του Πειραιά και ενίσχυση με χρήση αποσβεστήρων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 14. Δούκας Σ., Έλεγχος σεισμικής επάρκειας και χρηματοοικονομική αποτίμηση 7-όροφης πολυκατοικίας με 2 υπόγεια κατασκευής του 2005 στην περιοχή του Ζωγράφου, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 15. Καραμπάτσος Ι., Σεισμική αποτίμηση και οικονομοτεχνική μελέτη 6-όροφης κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος του 2017 στη περιοχή του Χαλανδρίου, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 16. Μάης Κ., Σεισμική αποτίμηση και οικονομοτεχνική μελέτη 6-όροφης πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 17. Ντούρμα I., Αποτίμηση αντισεισμικής ικανότητας εξαώροφης πολυκατοικίας κατασκευής 1997 και οικονομοτεχνική μελέτη, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 18. Σιαπέρας Δ., Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας και οικονομοτεχνική διερεύνηση επισκευών 5οροφου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 19. Αρβανίτη Αδαμαντία, Μεταλλική διώροφη κατοικία με λοξή σε κάτοψη μονοκλινή στέγη, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 20. Νάνος Χρήστος, Σχεδιασμός μεταλλικής κυλινδρικής πεζογέφυρας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 21. Αλεξίου Δέσποινα, Έλεγχος της παλαιάς συρταρωτής γέφυρας του Ευρίπου υπό τα σύγχρονα φορτία κυκλοφορίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 22. Μπλέτσης Ιωάννης, Μελέτη εγκατάστασης πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου σε ταμιευτήρα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 23. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Οι νέες διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 μέρος 1-1 σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονισμό, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 24. Κοσμίδης Χαράλαμπος, Σχεδιασμός και οικονομοτεχνική ανάλυση βιομηχανικού κτιρίου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 25. Μέρμηγκας Παντελής, Σχεδιασμός μονοκατοικίας από δομικό χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 26. Νικολιδάκη Δέσποινα, Ανάλυση της τεχνολογίας Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών και εφαρμογή στην κατασκευή σύμμικτου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 27. Σαρλά Ευφροσύνη, Σχεδιασμός πεζογέφυρας σύνδεσης κτιρίων με κριτήριο τη δυναμική συμπεριφορά, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

2022

 1. Θάνος Τουρλούκης-Πραμαντιώτης, Διερεύνηση της συμπεριφοράς ισοσκελών γωνιακών θερμής έλασης υπό σύνθετη καταπόνηση, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Γιώργος Αδαμόπουλος, Συγκριτική αξιολόγηση λογισμικών σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Σεβαστιανός Λυριστής, Βελτιστοποίηση μεταλλικού φορέα τύπου vierendeel βάσει μη γραμμικών αριθμητικών αναλύσεων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 4. Δημήτρης Ζώτος, Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδείγματα διαστασιολόγησης χαλύβδινων μελών και συνδέσεων με την νέα έκδοση του Ευρωκώδικα 3, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Γιώργος Πανταζής, Σχεδιασμός πτυσσόμενων στεγάστρων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Λεωνίδας Ταλιαδούρος, Κριτική αξιολόγηση διατάξεων προτύπου CEN/TR 1993-1-103 για τα μήκη λυγισμού χαλύβδινων μελών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Κωνσταντίνα Λεκοσιώτη, Νέες Διατάξεις των Ευρωκωδίκων 3 και 8 για τον Σχεδιασμό Συνδέσεων Ροπής σε Μεταλλικές Κατασκευές, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Δημήτριος Περιστέρης, Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδείγματα διαστασιολόγησης ανοξείδωτων χαλύβδινων μελών και συνδέσεων με τη νέα έκδοση του Ευρωκώδικα 3, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Δημήτριος Καββούρης, Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδείγματα διαστασιολόγησης μελών και συνδέσεων από αλουμίνιο με τη νέα έκδοση του Ευρωκώδικα 3, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Ελένη Σαμαρά, Κατασκευή τρισδιάστατου σαρωτή για την μέτρηση παραμόρφωσης επιφανειακών φορέων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Νικόλαος Μιχόπουλος, Αριθμητική προσομοίωση δακτυλιοειδών συνδέσεων πυλώνων ανεμογεννητριών με χρήση κοίλων διατομών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 12. Αλκαίος Καχριμάνης, Αριθμητική προσομοίωση και αποτίμηση αρθρωτών συνδέσεων προκατασκευασμένων χαλύβδινων γεφυρών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 13. Κοτσόβουλος Ν., Αποτίμηση σεισμικών απωλειών και ενίσχυση τετραώροφου κτιρίου κατασκευής 1985 από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 14. Κωστούλας Γ., Αποτίμηση υφιστάμενου τριώροφου πλαισιακού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευής του 1967 στη Σπάρτη και οικονομοτεχνική μελέτη επισκευών, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 15. Χρήστος Μυλωνάς, Μελέτη μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με γερανογέφυρα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 16. Τσάλας Αθανάσιος, Σχεδιασμός αθλητικού κέντρου εντός της Πολυτεχνειούπολης, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 17. Καρούτας Ακύλας, Σχεδιασμός συμμίκτου πολυορόφου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 18. Ιωάννης Φελλουζής, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με γερανογέφυρα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 19. Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 20. Κουρέτας Ιωάννης, Σχεδιασμός κτιρίων διοίκησης και παραγωγής βιομηχανικής μονάδας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 21. Κιουπέλογλου Κοσμάς, Τετραώροφο μεταλλικό κτίριο κατοικιών με έκκεντρους συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 22. Συμβουλίδης Παναγιώτης, Μελέτη σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 23. Δημοσθένους Ανδρέας, Ανάπτυξη προγράμματος διαστασιολόγησης σύμμικτων δοκών από χάλυβα και σκυρόδεμα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 24. Μπούρας Αθανάσιος, Σχεδιασμός μεταλλικού στεγάστρου κερκίδας γηπέδου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 25. Γραμματικού Αικατερίνη, Σχεδιασμός μεταλλικής πεζογέφυρας με κεκλιμένο τόξο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 26. Πασαρούγα Κωνσταντίνα, Σχεδιασμός κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης με μεταλλικό κυλινδρικό δικτυωτό στέγαστρο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 27. Λυμπέρη Σοφία, Σχεδιασμός και ανάλυση πολυώροφης φοιτητικής εστίας με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 28. Σκούρτη Βαρβάρα, Σχεδιασμός τοξωτής πεζογέφυρας στη Βούλα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 29. Χατζίκος Ευστράτιος, Μη γραμμική προσομοίωση απόκρισης διατμητικών ήλων σε πρόγραμμα στατικής ανάλυσης, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 30. Καβαλάρης Κωνσταντίνος, Διερεύνηση απόκρισης σύμμικτων κτιρίων με μη γραμμικό νόμο συμπεριφοράς διατμητικών ήλων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

2021

 1. Μαυραγάνης Αναστάσιος, Αριθμητική Προσομοίωση και Παραμετρική Διερεύνηση Βάσης Πυλώνων Ανεμογεννητριών Μορφής Τριπόδου, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Ρομέο Τσούκα, Παραμετρικός Σχεδιασμός Βάσης Πυλώνων Ανεμογεννητριών με Εσωτερικό Κέλυφος και Εξωτερικό Πλαισιακό Φορέα, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Τσόλη Ελένη, Σχεδιασμός σύμμικτης πεζογέφυρας και διερεύνηση εναλλακτικών στατικών μοντέλων, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Ρουγγέρη Ευφημία, Μελέτη σύμμικτης γέφυρας με χαλύβδινο κάτω πέλμα ενσωματωμένο στο σκυρόδεμα και διατμητικό, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Βουγιουκαλάκη Ειρήνη, Αντισεισμικός σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών με συνδέσεις FREEDAM, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Μαντζαβράς Παναγιώτης, Σχεδιασμός βιομηχανικού χώρου από λεπτότοιχα στοιχεία στη Φλώρινα, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Παναούτας Σωκράτης, Σχεδιασμός και διερεύνηση συμπεριφοράς σεισμικά μονωμένου και μη μεταλλικού κτιρίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Γιαννίκης Χ., Αποτίμηση σεισμικών απωλειών 3-όροφου υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση δευτεροβάθμιων μεθόδων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 9. Μαυρογεώργης Γ., Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης τριώροφου κτηρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευής του 1982, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 10. Παππά Β., Σεισμική Αποτίμηση και οικονομοτεχνική μελέτη 3-όροφης κατασκευής του 1975 στη περιοχή του Κεραμεικού, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 11. Ζήση Ε., Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας και οικονομοτεχνική διερεύνηση επισκευών διώροφου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 12. Τζιώλας Νικόλαος, Στατική μελέτη υποστέγου μεγάλου αποθηκευτικού χώρου, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 13. Γρυπαίος Γεώργιος, Στατική μελέτη σύμμικτου τετραόροφου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 14. Πηλιχός Αναστάσιος, Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυση διατηρητέου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση μεταλλικών στοιχείων και συνθετικών υλικών, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 15. Παπανικολάου Θεοφάνης, Αποτύπωση, αποτίμηση πενταόροφου διατηρητέου κτηρίου και πρόταση ενισχύσεων με στοιχεία δομικού χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 16. Χατζηπέτρος Σταμάτιος, Σχεδιασμός τριώροφου μεταλλικού κτιρίου εστιατορίου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 17. Μπαμπάτσικος Βασίλειος-Μίνως, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και στατική ανάλυση ημικυκλικού θολωτού στεγάστρου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 18. Πανδή Ελευθερία-Κωνσταντίνα, Σχεδιασμός σχολικής μονάδας από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 19. Παυλάκου Κωνσταντίνα, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας πολλαπλών δοκών με πλάκα συνέχειας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 20. Λαουλάκος Γιώργος, Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων προσθήκης ορόφου σε διώροφο κτίριο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 21. Λάμπρου Ευάγγελος, Σχεδιασμός και ανάλυση καμπύλου μεταλλικού στεγάστρου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 22. Καραθανάση Στέλλα, Εναλλακτική μελέτη υφιστάμενου κτιρίου γραφείων με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 23. Κουφόλαμπρος Γιάννης, Μελέτη 5όροφου σύμμικτου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 24. Αναστόπουλος Παναγιώτης, Σχεδιασμός φορέα και μεσοβάθρων σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 25. Πρεβενιού Ιωάννα, Μελέτη σύμμικτης οδικής γέφυρας με τέσσερις κύριες δοκούς, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 26. Ευαγγελάτος Παναγιώτης, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων με πλάκα συνέχειας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 27. Κουτσούκος Ανδρέας, Σχεδιασμός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

2020

 1. Άννα Μαντζουράνη, Παραμετρική Διερεύνηση της Απόκρισης Χαλύβδινων Πετασμάτων υπό Φορτία Εκρήξεων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Αθηνά Σπινάσα, Αριθμητική Προσομοίωση, Μελέτη Απόκρισης και Παραμετρική Διερεύνηση Συνδέσεων Αποκατάστασης Συνέχειας Πυλώνων Ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Άννα Μακρυκώστα και Παναγιώτα Θεοδωροπούλου, Αποτύπωση, Αποτίμηση και Προτάσεις Επεμβάσεων για το Διατηρητέο Κτήριο του Ομίλου Ερετών στον Πειραιά, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 4. Καρδάτου Μαρία, Σχεδιασμός, μόρφωση και ανάλυση καλωδιωτής πεζογέφυρας, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Σαπουντζάκη Άννα, Σχεδιασμός και ανάλυση υποστέγου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Καματέρη Δήμητρα, Σχεδιασμός βιομηχανικής αποθήκης από χαλύβδινες διατομές ψυχρής έλασης, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Σοφοκλέους Ειρήνη, Διερεύνηση συμπεριφοράς μεσαίων συγκολλητών κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων ενισχυμένων ή μη με FRP, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Καλαμαράς Φίλιππος, Σχεδιασμός και μελέτη νέας μονώροφης κατοικίας με υψηλή ενεργειακή απόδοση, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 9. Αγγελοπούλου Ζαμπέτα-Αποστολάκος Ιάσων, Σχεδιασμός δίδυμων σύμμικτων κτιρίων με μπαλκόνια από ελαφροσκυρόδεμα και γυαλί, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 10. Ήρα Γιαννή, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Στατική-Αντισεισμική μελέτη πολυώροφου κτιρίου κατοικιών από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 11. Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος, Σχεδιασμός σύμμικτου κτιρίου διαμερισμάτων με συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 12. Γεώργιος Γρυπαίος, Στατική μελέτη σύμμικτου τετραώροφου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 13. Ντάλλας Νικόλαος, Μελέτη μονώροφου βιομηχανικού κτιρίου με γερανογέφυρα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 14. Κενδέας Κουλλαπής, Επανασχεδιασμός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών – Διερεύνηση Εναλλακτικών τρόπων παραλαβής οριζόντιων φορτίων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 15. Δημητριάδης Α., Σχεδιασμός 10-ωρόφου κτιρίου από δομικό χάλυβα με και χωρίς προσθήκη πυρήνα σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 16. Κατσώνης Θεοχάρης, Αξιολόγηση δευτεροβάθμιων μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας 4-όροφου υφιστάμενου κτιρίου κατασκευής 1987,για χρήση κατοικίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 17. Οικονομάκη Ε.Μ., Σχεδιασμός και σεισμική αποτίμηση αρχέτυπου 6-ωρόφου μεταλλικού κτιρίου βάσει Ευρωκωδίκων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 18. Τσιρούλης Γ.Π.Κ., Πειραματική διερεύνηση και αναλυτικά μοντέλα για την εκτίμηση της αντοχής σύμμικτων κοίλων διατομών για πλάκες χωρίς δοκούς, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 19. Φλώρος Γ., Αποτίμηση σεισμικών απωλειών από καταγραφές αισθητήρων & διαχείριση της πληροφορίας μέσω διαδικασίας BIM, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 20. Καλλιμογιάννη Μαργαρίτα-Γεωργία, Σχεδιασμός τετραώροφης κατοικίας με χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 21. Τσόκανου Φωτεινή, Σχεδιασμός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 22. Χρυσόπουλος Γιώργος, Σχεδιασμός μεταλλικού τετραώροφου κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας και προεξέχοντα τμήματα μεγάλου μήκους, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 23. Βίλλα Ιωάννα, Σχεδιασμός ολόσωμης δοκού οδικής γέφυρας έναντι κύρτωσης με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 24. Πιλαφά Στυλλιανή-Ραφαέλα, Αποτίμηση, ενίσχυση και αποκατάσταση σε διατηρητέο κτίριο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 25. Κομπότη Αγγελική, Σχεδιασμός καμπύλης σύμμικτης γέφυρας δύο ανοιγμάτων με τραπεζοειδή διατομή, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 26. Ζαβιτσάνος Αναστάσιος & Κολιδάκη Σμαράγδα-Ελένη, Μελέτη πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου και σχεδιασμός μεταλλικων αντηρίδων προσωρινής αντιστήριξης βαθιάς εκσκαφής, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 27. Κουδουνά Αθανασία-Κωνσταντίνα, Μελέτη του "Κτιρίου Γεωτεχνικής" του ΕΜΠ ως μεταλλικό πλαίσιο με συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 28. Μπούρος Αλέξανδρος, Συγκριτική μελέτη κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με σύμμικτο κτίριο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 29. Αυγούστης Ελευθέριος, Σχεδιασμός μεταλλικού παρατηρητηρίου σπειροειδούς ράμπας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 30. Φαρμάκης Ορέστης, Σχεδιασμός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου με συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων απορρόφησης σεισμικής ενέργειας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 31. Κουρεμένος Χαράλαμπος, Σχεδιασμός οδικής γέφυρας ολόσωμα συνδεδεμένης με τα ακρόβαθρα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 32. Ζήκας Αριστείδης, Σχεδιασμός Εκκλησίας με Φέροντα Οργανισμό από Χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 33. Δαύτσιου Αικατερίνη-Ζωή, Σχεδιασμός καλωδιωτής πεζογέφυρας στο Ελληνικό, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 34. Μαλαβάζος-Σιεκιέρκα Αδάμ-Αλεξάνδερ, Σχεδιασμός 8-όροφου μεταλλικού κτιρίου με εναλλακτικούς τύπους συνδέσεων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 35. Σδρέγα Ειρήνη, Σχεδιασμός κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης από μεταλλικό κυλινδρικό στέγαστρο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 36. Ζαϊμης Σωτήρης, Σχεδιασμός Μεταλλικού Υποστέγου Συντήρησης Αεροσκαφών με Γερανογέφυρες, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 37. Χατζηδάκης Γιώργος, Σχεδιασμός 3όροφης ξενοδοχειακής μονάδας με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

2019

 1. Βάγιας Δημήτριος, Σχεδιασμός και διερεύνηση της συμπεριφοράς 3οροφου μεταλλικού κτηρίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Κοτζιάς Ιωάννης, Προσθήκη δύο μεταλλικών ορόφων σε υφιστάμενο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Καραφέρη Ευδοξία-Γεροντάτη Αγγελική, Ενίσχυση χαλύβδινων και γωνιακών ελασμάτων με ενισχυμένα πολυμερή FRP, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Πότσης Θεόδωρος, Αριθμητική Διερεύνηση Ανεμοπιέσεων επί Κυκλικών και Τετραγωνικών Εμποδίων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Χονδρογιάννης Κυριάκος-Αλέξανδρος, Μελέτη Λυγισμού Πυλώνων Ανεμογεννητριών με Χρήση μη Γραμμικών Αναλύσεων Πεπερασμένων Στοιχείων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Αδαμοπούλου Δήμητρα, Διερεύνηση Κόπωσης Συγκολλητών Συνδέσεων Πυλώνων Ανεμογεννητριών μέσω Αναλύσεων Πεπερασμένων Στοιχείων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Μελάκης Γιώργος, Αρχείο Παλαιών Μεταλλικών Γεφυρών στην Κρήτη και Μεθοδολογία Αποτίμησης και Ενίσχυσής τους με Εφαρμογή στη Γέφυρα Ταυρωνίτη, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Εμίν Κεχαγιά Σινάν, Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη (από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα) Πολυώροφου κτιρίου κατοικιών, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Στεφάνου Παναγιώτης, Σχεδιασμός πυλώνα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 10. Καλομοίρης Ιωάννης, Παραλλαγές σχεδιασμού μεταλλικού υποστέγου, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 11. Γιάνναρος Κωνσταντίνος Μ., Σχεδιασμός κτιρίου 38 ορόφων στην Κύπρο με φορέα οπλισμένου σκυροδέματος και χάλυβα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Κωσταγιάννης Μ.Κ., Σχεδιασμός τυποποιημένου 12όροφου μεταλλικού κτιρίου κατά Ευρωκώδικες για την διακρίβωση των αντισεισμικών διατάξεων τους, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 13. Θωμάς Β.Γ., Προγραμματισμός επιταχυνσιομέτρου βασισμένου στη πλατφόρμα Arduino για τον υπολο-γισμό των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών απλών μεταλλικών φορέων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 14. Μαντάς Κωνσταντίνος, Δυναμική ανάλυση σιδηροδρομικής γέφυρας και αλληλεπίδραση φορέα-σιδηροτροχιάς, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 15. Δημητρόπουλος Σπύρος, Σχεδιασμός τοξωτής δικτυωτής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 16. Κανάκης Αλέξανδρος, Σχεδιασμός συγκροτήματος μεταλλικών κτιρίων εμπορικής χρήσης, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 17. Μανιάτης Ιωάννης, Σχεδιασμός επταώροφου ξενοδοχείου με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 18. Παναγιωτακόπουλος Γιώργος, Μελέτη χαλύβδινου φορέα βιομηχανικής αποθήκης, επιβλέπων Π. Θανό-πουλος.
 19. Καντάρης Γιώργος, Σύγκριση αντισεισμικής συμπεριφοράς χαλύβδινων πλαισίων με εναλλακτικά συστή-ματα συνδέσμων δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 20. Πετρολέκα Άννα, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 21. Καββαδά Νεφέλη, Μελέτη αλλαγής χρήσης υφιστάμενης οικίας σε εκθεσιακό χώρο - Αποκατάσταση με σύμμικτη κατασκευή και επέκταση με κατασκευή από χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 22. Δεναξά Ελένη, Σχεδιασμός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου κατοικιών, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 23. Γεμέλου Κυριακή, Σχεδιασμός Ενεργειακά Αποδοτικού Κτιρίου Γραφείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 24. Βασιλακοπούλου Χαραλαμπία, Σχεδιασμός βιομηχανικού κτιρίου με δικτυωτό ζύγωμα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 25. Βαρσαμογιάννης Βασίλης, Σχεδιασμός Μεταλλικής Δικτυωτής Πεζογέφυρας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 26. Πέτρου Κώστας, Διαστασιολόγηση μεταλλικού υποστέγου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

2018

 1. Βασιλάκη Ευαγγελία, Αποτίμηση και ενίσχυση μεταλλικού φορέα σταθμού ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στην Ομόνοια, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Βαλτάς Θεμιστοκλής, Σχεδιασμός κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης από μεταλλικό κυλινδρικό στέγαστρο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Κατσαμούνδης Γεώργιος, Σχεδιασμός βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Καραγκούνη Δέσποινα-Δανάη, Σχεδιασμός σύμμικτου κτιρίου με ή χωρίς κατακόρυφους συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 5. Κατσιρούμπας Δημήτρης, Σχεδιασμός σιδηροδρομικής γέφυρας δύο ανοιγμάτων με τόξο-ελκυστήρα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Μουζάκης Παναγιώτης, Το διαδίκτυο των πραγμάτων και η επιστήμη των μαζικών δεδομένων στην υπηρεσία του πολιτικού μηχανικού , επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Μπαχλαβάς Αριστείδης, Σχεδιασμός οκταόροφου μεταλλικού κτιρίου με πυρήνα από σκυρόδεμα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Τσιβερδή Αναστασία, Μελέτη και σχεδιασμός βιομηχανικού κτιρίου με επαναλαμβανόμενες στέγες και γερανογέφυρα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Πεκλάρης Ιωάννης, Διερεύνηση συμπεριφοράς χαλύβδινων πλαισίων με εναλλακτικές διατάξεις συνδέσμων δυσκαμψίας , επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Παπαδής Παναγιώτης, Διερεύνηση συμπεριφοράς μεταλλικών κτιρίων με εναλλακτικά συστήματα παραλαβής οριζόντιων φορτίων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 

2017

 1. Αθανασέλος Ηλίας, Σχεδιασμός 4οροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Αλμπάνης Κλέαρχος, Σχεδιασμός χαλύβδινου κτιρίου εμπορικού κέντρου με σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού και διαχείρισης τεχνικών έργων-5D ANIMATION, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Άρης Δημήτρης, Εκτίμηση σεισμικών απωλειών με χρήση απλοποιημένων αριθμητικών μεθόδων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Αλεξανδρή Παρασκευή, Σχεδιασμός αναρτώμενου καταστρώματος δεξαμενής LNG, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Βαρσαμίδη Αποστολία-Αναστασία, Σχεδιασμός σύμμικτης οδικής γέφυρας και διερεύνηση εναλλακτικών συστημάτων σεισμικής μόνωσης, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Γκολογιάννης Βασίλης, Σεισμικός σχεδιασμός εφεδράνων γέφυρας 2 ανοιγμάτων με εναλλακτικές μεθόδους, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Δημητρίου Ευάγγελος, Διερεύνηση συμπεριφοράς ιχθυοκλωβού σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Δεμερτζίδης Ευστράτιος, Μελέτη ενίσχυσης 3οροφου κτιρίου και προσθήκης τεσσάρων ορόφων για χρήση γραφείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Ευσταθόπουλος Γιώργος, Σχεδιασμός 2οροφης κατοικίας με φέροντα οργανισμό από μέλη FRP και μέλη από δομικό χάλυβα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Ευαγγελίου Χριστίνα, Διερεύνηση μετατροπής παλαιού βιομηχανικού κτιρίου με κριτήρια βιωσιμότητας, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 11. Ζήσης Νικόλαος, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου κατοικίας με διατομές ψυχρής έλασης, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Ζύγουρας Χρήστος, Μέθοδος παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας κατασκευών με εφαρμογή σε μεταλλική καπνοδόχο τύπου Bypass-Stack, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 13. Ζώτου Άννα, Αποτίμηση σεισμικής επιτελεστικότητας τριώροφης μεταλλικής κατασκευής σχεδιασμένης με τους Ευρωκώδικες, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 14. Κατσιδονιωτάκη Μαρία, Αναλυτική και αριθμητική διερεύνηση λυγισμού πλαισίων με αμφικλινή ζυγώματα, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 15. Κονταξάκης Σταμάτης, Σχεδιασμός μεταλλικής καλωδιωτής πεζογέφυρας με καμπύλο κατάστρωμα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 16. Κουμαντάκης Δημήτριος-Νικόλαος, Σχεδιασμός τοξωτής πεζογέφυρας με μεταλλικά στοιχεία, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 17. Κορέντη Αναστασία, Σχεδιασμός ανοικτού λυόμενου θεάτρου από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 18. Κοτανίδου Αγγελική, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου επισκευής αρμάτων μάχης με γερανογέφυρα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 19. Κούτσος Κυριάκος, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου γραφείων με εναλλακτικές θέσεις συνδέσμων δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 20. Κούννας Ιωάννης, Μελέτη βιομηχανικού κτιρίου με γερανογέφυρα και ημιώροφο γραφείων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 21. Λύκος Παναγιώτης, Σχεδιασμός διδύμων 10-οροφων κτιρίων από χάλυβα με πεζογέφυρα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 22. Μαργιώλας Θεόδωρος, Σχεδιασμός Στεγάστρου Σταδίου με το σύστημα θλιβομένων-εφελκυομένων δακτυλίων, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 23. Μανιός Γεώργιος, Σχεδιασμός εμπορικού κέντρου με χαλύβδινο σκελετό και εναλλακτικές θέσεις συνδέσμων δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 24. Μητρόπουλος Παναγιώτης, Μελέτη μεταλλικού συνεργείου μηχανημάτων-οχημάτων με γερανογέφυρα, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 25. Νικολακόπουλος Ανδρέας, Σχεδιασμός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων με πλαίσια ροπής και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 26. Οικονόμου Αμιλκάρ, Μελέτη βιομηχανικού κτιρίου με γερανογέφυρα και διώροφου κτιρίου διοίκησης, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 27. Παναγοπούλου Ελένη, Τοπικός λυγισμός-ρυτίδωση πλακών σάντουιτς από FRP, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 28. Παπαβασιλείου Γεώργιος, Διερεύνηση κριτηρίων επιλογής θέσεως υπεράκτιου αιολικού πάρκου, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 29. Παπαγεωργίου Νικόλαος, Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση καινοτόμων διατομών τύπου sandwich πυλώνων ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 30. Παράλαιμου Στυλιανή, Η χρήση των μεταλλικών στύλων του 4οροφου βιβλιοστασίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης σαν συνεργαζόμενο σύμμικτο δομικό στοιχείο για την ενίσχυση της καμπτικής ικανότητας των λίθινων πεσσών του κτιρίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 31. Παπούλιας Αλέξανδρος-Γεώργιος, Αποτίμηση και ενίσχυση 5οροφου κτιριου με βάση τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ., επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 32. Σαμπάνης Μιχαήλ, Σχεδιασμός τριώροφου κτιρίου γραφείων από μεταλλικό σκελετό, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 33. Σκαρμέας Γεώργιος, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας με και χωρίς εκκεντρότητα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 34. Στεφανιώτου Μαρία, Αποκατάσταση ιερού ναού στην Norcia-Ιταλία με μεταλλικά στοιχεία, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 35. Τετώρου Ελένη, Σχεδιασμός μεταλλικού 5οροφου κτιρίου γραφείων με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 36. Τζαβάρας Αργύρης, Σχεδιασμός πολυώροφου κτιρίου γραφείων με μεταλλικό σκελετό με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 37. Τοπαλίδου Ελίζα, Εναλλακτική λύση σχεδιασμού υφιστάμενης γέφυρας Ισθμού της Κορίνθου ως σύμμικτης κατασκευής, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 38. Φασαράκης Γεώργιος, Σχεδιασμός μεταλλικού φέροντος οργανισμού ατμοηλεκτρικού σταθμού, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 39. Χατζημιχαήλ Μιχάλης, Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένου κτιρίου από ΩΣ και ενίσχυση με το σύστημα FUSEIS, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 40. Χνάρης Νεκτάριος - Βαβούρης Αλέξανδρος, Πλευρικός λυγισμός δοκών υπό σύγχρονο αξονικό και καμπτικό φορτίο, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 41. Ψυχάρης Νικόλαος, Επανατακτικότητα και η εφαρμογή της σε δομικά έργα, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 

2016

 1. Αντωνακόπουλος Γιώργος, Σχεδιασμός βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου μεγάλων ανοιγμάτων, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Αντωνοδημητράκη Σοφία, Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας κτιρίου κατοικίας, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Αθανασίου Απόστολος, Σχεδιασμός 12οροφου μεταλλικού πλαισιακού κτιρίου  σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες βάσει φασμάτων συχνότητας διαρροής, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Αναστασίου Δημήτρης, Ανάλυση και διαστασιολόγηση προστατευτικού μεταλλικού στεγάστρου του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο Έβρου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Βλαχάκης Κων/νος, Προσομοίωση και ανάλυση πέτρινου κτιριακού συγκροτήματος με και χωρίς ενίσχυση, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Γαλανάκης Νικόλαος, Μελέτη σχολικού κτιρίου με καινοτόμα συστήματα συμμίκτων δοκών και αντισεισμικά συστήματα FUSEIS, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Γεωργούλης Νικόλαος, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με αίθριο και εναλλακτικές θέσεις συνδέσμων δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Δαλαμάγκας Άγγελος-Θεμιστοκλής, Σχεδιασμός 4οροφου εμπορικού κέντρου από δομικό χάλυβα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Ζήκου Ανδρομάχη, Σχεδιασμός μεταλλικού 4οροφου κτιρίου γραφείων με συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων, Σχεδιασμός γέφυρας συρμού Μonorail, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 11. Έλενας Εμμανουήλ, Στατική και αντισεισμική μελέτη σχολικού κτιρίου από σύμμικτη κατασκευή, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Καλαφάτη Μαρία, Κανονιστική και αριθμητική διερεύνηση της επιρροής ατελειών στην απόκριση και αντοχή χαλύβδινων μελών και πλαισίων, επιβλέπων Χ. Γαντές, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 13. Καραβάκης Νίκος, Λυγισμός πλακών από σύνθετα υλικά από ορθή και διατμητική καταπόνηση, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 14. Καρανάσιος Παρασκευάς,  Σχεδιασμός 5-οροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων με πυρήνα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 15. Κουτσιώνης Απόστολος-Μπενέκης Παναγιώτης, Μελέτη βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καυστικής μαγνησίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 16. Λεριάς Ιωάννης, Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς αρχιτεκτονικά τροποποιημένου σχολικού κτιρίου και ενίσχυση FRP, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 17. Μαγγίνα Αλεξάνδρα, Ανάπτυξη σπονδυλωτού συστήματος κατασκευής με βάση προκατασκευασμένες δομικές μονάδες, επιβλέπων Ι. Βάγιας, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 18. Μπάχας Κων/νος, Πειραματική και αριθμητική αξιολόγηση της απόκρισης χαλύβδινων σωλήνων με και χωρίς εύκαμπτους κόμβους υπό εγκάρσια επιβαλλόμενη μετακίνηση, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 19. Νούσιου Αντωνία, Κανονιστική και αριθμητική διερεύνηση χαλύβδινων δοκών με κυκλικά διάκενα κορμού, επιβλέπων Χ. Γαντές, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 20. Πάλλα Αγγελική, Σχεδιασμός χαλύβδινων δεξαμενών πετρελαίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 21. Παππά Μαρία, Σχεδιασμός 4-οροφου κτιρίου γραφείων από σκελετό, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 22. Παπαμηνάς Ανδρέας, Εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής διώροφου εμπορικού κτηρίου με υπόγειο, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 23. Ρούσσος Αντώνιος, Αριθμητική διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων πλευρικής εξασφάλισης καμπτόμενων δοκών, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 24. Τσάγκαλος Ιωάννης, Υπολογισμός φορτίων ανέμου σε καταστρώματα γεφυρών με χρήση λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, επιβλέπων Π. Θανόπουλος, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 25. Τσαρπαλής Δημήτρης, Ανάλυση καπνοδόχου με τη μέθοδο της υπολογιστικής ρευστομηχανικής, επιβλέπων Ι. Βάγιας.  σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 26. Χαβάκης Ιωάννης, Μελέτη πυλώνων φωτισμού γηπέδου ολυμπιακών διαστάσεων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 27. Χατζηδάκη Ακριβή, Αποτίμηση απωλειών σε ζωές από τη σεισμική καταπόνηση πολυόροφων μεταλλικών κτιρίων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 28. Χατζηπέτρου Λουκάς, Εναλλακτικές προσθήκες ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο 

 

2015

 1. Αγάτσας Θωμάς, Σχεδιασμός και μόρφωση βιομηχανικού κτιρίου από χάλυβα με γερανογέφυρες, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Βελλέ Ελένη, Σχεδιασμός και σύγκριση εναλλακτικών συστημάτων σεισμικής μόνωσης σε σύμμικτη γέφυρα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Γκιόκα Μαρία, Κριτήρια επιτελεστικότητας και σχεδιασμός επιφανειακής θεμελίωσης τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε ρευστοποιήσιμο έδαφος,επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Ευσταθίου Δημήτρης, Λογισμικό για την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της καταλληλότητας χρήσης κτιρίων μετά από σεισμό, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Θεοχάρης Κωστής, Αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων συγκόλλησης σε συνδέσεις βραχέος L πυλώνων ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές.  σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Καλδερών Μωρίς, Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης υπόγειου μεταλλικού αγωγού σε διασταύρωση με σεισμικό ρήγμα, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Καρβέλης Άγγελος, Διερεύνηση Τοπικού Λυγισμού Κυλινδρικών Κελυφών και Υπόγειων Αγωγών, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Κοντώση Ελένη, Διερεύνηση επιρροής ανέμου και χαρακτηριστικών παραμέτρων του στον σχεδιασμό τοξωτής μεταλλικής γέφυρας, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Κόντου Χρυσούλα, Βελτιστοποίηση μελών διατομής γωνιακού υπό αξονική φόρτιση, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Κορακίτης Γιώργος, Προστασία Υπόγειου Μεταλλικού Αγωγού Έναντι Τεκτονικής Διάρρηξης Οριζόντιας Ολίσθησης Με Χρήση Εύκαμπτων Κόμβων, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 11. Κοσμίδου Ελένη, Σχεδιασμός Μεταλλικών Φορέων Σωληνοδιαδρόμων, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Κουταλιανός Στέφανος, Διερεύνηση Προβλημάτων Λυγισμού Μονόστρωτων Δικτυωτών Θόλων, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 13. Λάζαρης Άγγελος, Βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικά στοιχεία, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 14. Μαντέλος Μιχάλης, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου γραφείων με εναλλακτικές διατάξεις αντιανεμίων συνδέσμων, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 15. Μπάρμπας Δημοσθένης, Προκαταρκτικός σχεδιασμός τρίποδης θαλάσσιας ανεμογεννήτριας, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 16. Μουτάφης Ιωάννης, Μελέτη σύνθετων υποστυλωμάτων από λεπτότοιχες διατομές, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 17. Μωραλόγλου Ιωάννης-Καλλιγά Αλεξία, Σχεδιασμός δίδυμης καμπύλης καλωδιωτής πεζογέφυρας, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 18. Νικολούδη Ειρήνη, Σχεδιασμός μεταλλικών βιομηχανικών καπνοδόχων έναντι λυγισμού, επιβλέπων Χ. Γαντές.  σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 19. Πανούση Μαρία-Ρόζη Δήμητρα, Σχεδιασμός συνεχούς σύμμικτης γέφυρας κιβωτοειδούς διατομής, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 20. Παπαβασιλείου Κώστας, Αλληλεπίδραση ασταθών ιδιομορφών λυγισμού και εφαρμογή σε χαλύβδινα τόξα, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 21. Παπαδάτου Γεωργία, Σχεδιασμός Πειραματικής Διάταξης Καμπτόμενου Μεταλλικού Κυλινδρικού Κελύφους με Εύκαμπτους Κόμβους, επιβλέπων Χ. Γαντές.  σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 22. Σαμπατακάκη Κλειώ, Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Θαλάσσιων Μεταλλικών Προβλητών, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 23. Σκαλωμένος Γεώργιος, Μελέτη σεισμικής απόκρισης μεταλλικών βιομηχανικώνραφιών, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 24. Σμυρναίος Σωτήρης, Καμπτικός και στρεπτοκαμπτικός λυγισμός ράβδων με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 25. Τσάρπαλης Παναγιώτης, Σχεδιασμός καλωδιωτής πεζογέφυρας, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 26. Τσιάβου Ιουλία-Νιάνιου Βικτώρια, Μελέτη βιομηχανικής μονάδας αποθήκευσης και παραγωγής τροφίμων, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 

2014

 1. Αβαρικιώτη Γεωργία, Μπαχλαβάς Εμμανουήλ, Δομοστατικός σχεδιασμός υψηλών κτιρίων, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Αγάτσας Θωμάς, Σχεδιασμός και μόρφωση βιομηχανικού κτιρίου από χάλυβα με γερανογέφυρες, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Ανουσάκης Αντώνιος, Πλαστικός λυγισμός ράβδων σωληνωτής διατομής, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Αυδής Φώτιος, Έλεγχος σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό δοκών υπό κάμψη και αξονικό φορτίο, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Ευθυμιάδης Γεώργιος, Εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού μεταλλικού υποστέγου αεροσκαφών, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 6. Θαρωνιάτη Κυριακή, Σχεδιασμός σύμμικτων κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Θεόδοτος Αλέξανδρος-Χρίστος-Πέτρος-Ιωσήφ-Αντώνιος, Σχεδιασμός οδικής τοξωτής μεταλλικής γέφυρας, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Θεοδώρου Κυριάκος, Εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού μεταλλικού υποστέγου, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Κακολύρης Διονύσιος, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με πατάρι και γερανογέφυρα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Καλφαντής Παύλος, Διερεύνηση καθολικού λυγισμού υπόγειων μεταλλικών αγωγών, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 11. Καϋμενάκη Βασιλική, Διερεύνηση ευπάθειας τοξωτής μεταλλικής γέφυρας σε διαφορικές μετακινήσεις λόγω ρευστοποίησης εδάφους, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Κανταρέλη Φεβρωνία, Ανάλυση κόμβων σύμμικτης δοκού-χαλύβδινου υποστυλώματος, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 13. Κελαϊδίτης Νικόλαος, Ανάλυση σύμμικτης σιδηροδρομικής γεφύρας με σιδηροδοκούς εγκιβωτισμένες στην πλάκα σκυροδέματος, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 14. Κουκουλάς Νικόλαος, Προκαταρκτικός σχεδιασμός μονοπάσσαλης, θαλάσσιας ανεμογεννήτριας, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 15. Κουκουλιάντα Στυλιανή, Συμπεριφορά δοκών λεπτότοιχης διατομής διπλού ταυ από FRP υπό εγκάρσια φορτία, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 16. Μελέτη Σοφία, Σχεδιασμός και συμπεριφορά πενταόροφου μεταλλικού κτιρίου με σύστημα fuseis, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 17. Μούκα Θεοδώρα, Αξιολόγηση πειραματικών μετρήσεων προς προσδιορισμό χαρακτηριστικών τιμών και επιμέρους συντελεστών ασφαλείας σύμφωνα με τον ευρωκώδικα 0, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 18. Μούρτης Θεόδωρος, Σχεδιασμός σύμμικτου κτιρίου ύψους 260m με ικανότητα εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 19. Μουστεράκη Κ., Βασικές αρχές διατομών τύπου sandwich για πυλώνες ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 20. Μωραλόγλου Ι.- Καλλιγά Α., Δίδυμη καμπύλη καλωδιωτής πεζογέφυρας, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 21. Νταϊφωτη Κ., Διερεύνηση της συμπεριφοράς συνδέσεων σε πυλώνες ανεμογεννητριών βάσει αριθμητικών προσομοιώσεων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 22. Παναγάκης Πέτρος-Λυκουσάς Ιωάννης, Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς κοχλιώσεων σε διάτμηση, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 23. Παρασκευάς Θωμάς-Κούκουρας Ευάγγελος, Σχεδιασμός μεταλλικής προσθήκης σε υπάρχον κτίριο από Ω.Σ., επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 24. Πάτσης Ευάγγελος, Σχεδιασμός 6οροφου εμπορικού κέντρου με κτήρια από μεταλλικό σκελετό, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 25. Πουλοκέφαλος Αναστάσιος, Μη γραμμική ανάλυση ευσταθείας χαλύβδινων πλαισίων με αριθμητικές μεθόδους, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 26. Σωτηρόπουλος Γεράσιμος, Διερεύνηση συμπεριφοράς πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 27. Τσιακμάκης Κων/νος, Μελέτη τετραωρόφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 28. Τζιουτζιας Γεώργιος, Ανάλυση και διαστασιολόγηση εμπορικού μεταλλικού κτιρίου, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 29. Τζαγκαράκης Μιχαήλ, Μελέτη πολυωρόφου μεταλλικού κτιρίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας,
 30. Χατζηνικολάου Ελένη, Σχεδιασμός Μεταλλικού κτιρίου γραφείων με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 

2013

 1. Παπανδριανού Παναγιώτα, Σχεδιασμός σύμμικτης οδικής γέφυρας 3 ανοιγμάτων, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Αγρίμη Ελευθερία-Ζάφειρα & Χατζή Σωτηρία-Λυδία, Σχεδιασμός σύμμικτης λοξής οδικής γέφυρας δύο ανοιγμάτων, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Κορόζης Ηλίας, Σεισμική συμπεριφορά αρχαίων κιόνων με αριθμητικές μεθόδους, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 4. Παπακίτσος Χρήστος, Nonlinear static analysis of cables and cable nets, 2013, επιβλέπωνΧ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Ζωίδη Ευτυχία, Διερεύνηση βέλτιστου σχεδιασμού μεταλλικού μονώροφου βιομηχανικού κτηρίου, 2013, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Σκανδάλη Δανάη, Μελέτη σύμμικτου διωρόφου εκπαιδευτικού κτιρίου με φυτεμένα δώματα, 2013, επιβλέπων Ι. Βάγιας. 
 7. Αυδής Λάμπρος-Λαχανάς Χρήστος, Μελέτη των πειραματικών διατάξεων του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών, ΕΜΠ, 2013, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Κωνσταντακοπούλου Έλλη, Σχεδιασμός τετραώροφου μεταλλικού βιοκλιματικού κτιρίου κατοικιών, 2013, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 9. Αποστολοπούλου Δήμητρα, Σχεδιασμός πυργογερανού με μεταλλικό σκελετό, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 10. Παππά Θεοδώρα, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με πατάρι, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 11. Τσιλιμπώκος Χρήστος, Ανάλυση και διαστασιολόγηση βιομηχανικού υποστέγου με γερανογέφυρα, 2013, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Λύμουρας Γεώργιος, Σχεδιασμός υποστέγου αεροσκαφών, 2013, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 13. Μαργαρίτη Γεωργία, Σχεδιασμός και παραμετρική διερεύνηση καλωδιωτής γέφυρας, 2013, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 14. Κατωπόδη Καλλιρόη, Σχεδιασμός εμπορικού μεταλλικού κτιρίου, 2013, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 15. Κορωναίος Θεόδωρος, Ενεργό πλάτος εσωτερικών καμπύλων χαλύβδινων στοιχείων, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 16. Βακανά Ευγενία - Λοϊζιάς Παναγιώτης, Κοχλιωτές μετωπικές συνδέσεις μεταξύ κοιλοδοκών, 2013, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 17. Μπάστα Μαριέττα - Μπατζιά Παναγιώτα, Αξιολόγηση συμπεριφοράς χάλυβα σε διαβρωτικό περιβάλλον, 2013, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 18. Πολύζου Ζωή, Μελέτη ευστάθειας καμπτομένων δοκών με μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 19. Ηλιάδης Νικόλαος, Μελέτη διώροφου βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου, 2013, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 20. Μπέτσης Ιωάννης, Mελέτη μονώροφου βιομηχανικού κτιρίου με γερανογέφυρα, 2013, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 21. Ψυχάρη Αντωνία, Αλληλεπίδραση ανωδομής-βάθρων-θεμελίωσης-εδάφους σε τοξωτή οδική μεταλλική γέφυρα με σύμμικτο κατάστρωμα, 2013, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 22. Καλαμαράς Κωνσταντίνος, Σχεδιασμός μεταλλικής δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 23. Κωνσταντινίδης Θεμιστοκλής, H Επιρροή της μάζας κινούμενου οχήματος στην δυναμική απόκριση γέφυρας, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 24. Κριαρά Βάσω, Επισκευή Ρηγματωμένων Χαλύβδινων Πλακών με επιθέματα σύνθετων Υλικών, 2013, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 25. Μιχαλάκη Μυρσίνη, Έλεγχος συμμίκτων πλάκων με τις μεθόδους m-k και τη μέθοδο μερικής διατμητικής σύνδεσης, 2013, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 26. Πύρζα Στέλλα, Συγκριτική ανάλυση συστημάτων στήριξης αμφιέρειστης γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα, 2013, Ι. Βάγιας.
 27. Ζέρβα Άννα, Σχεδιασμός σύμμικτου τριόροφου εμπορικού κέντρου με αίθριο, 2013, Ι. Ραυτογιάννης.
 28. Μπελογιάννης Ιωάννης, Σχεδιασμός διώροφου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, 2013, Γ. Ιωαννίδης.
 29. Αγαπίου Αγάπιος, Σχεδιασμός μη-κανονικού 4-ορόφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων, 2013, Ι. Ραυτογιάννης.
 30. Γαλάνης Γεώργιος - Δαμάσκος Δημήτριος, Σχεδιασμός υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών, 2013, Γ. Ιωαννίδης.
 31. Ελμέζογλου Γεώργιος, Αλληλεπίδραση ιδιομορφών λυγισμού σε μη-γραμμικά συστήματα υλικού και γεωμετρίας, 2013, Ι. Ραυτογιάννης.
 32. Καραγιάννης Νικόλαος, Συγκριτική μελέτη φέροντος οργανισμού κατοικίας από ωπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα, 2013, Τ. Αβραάμ-Μ. Βουγιούκας.
 33. Βαγγελίδης Γρηγόριος, Μελέτη μεταλλικού κτιρίου αθλητικών δραστηριοτήτων, 2013, Τ. Αβραάμ.
 34. Μήτσης Γεώργιος, Η χρήση του αλουμινίου και του ανοξείδωτου χάλυβα στα δομικά έργα, 2013, Γ. Ιωαννίδης.
 35. Μπουλασίκης Θεόδωρος, Επανασχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου του σταθμού ΗΣΑΠ στον Πειραιά, 2013, Τ. Αβραάμ.
 36. Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Τοπικός λυγισμός ελασμάτων από σύνθετα υλικά με και χωρίς ενύσχιση, 2013, Ι. Ραυτογιάννης.
 37. Κολλιάρος Αλέξανδρος-Ζέρντης Μπλερίμ, Μελέτη ευστάθειας μελών από λεπτότοιχες διατομές υπό αξονική θλίψη, 2013, Τ. Αβραάμ.
 38. Οικονόμου Ντομινίκα-Έρρικα, Κάμψη λεπτότοιχων διατομών c+z με οπή στον κορμό, 2013, Ι. Ραυτογιάννης.
 39. Χονδρόπουλος Δημήτριος, Υπολογισμός μεταλλικών κτιρίων με φέροντα στοιχεία από αυλακωτούς κορμούς, 2013, Ι. Βάγιας.
 40. Βαονάκης Νικόλαος, Πλευρικός λυγισμός δοκών υπό κάμψη και αξονικό φορτίο, 2013, Τ. Αβραάμ.
 41. Ελμέζογλου Γιώργος, Αλληλεπίδραση ιδιομορφών λυγισμού σε συστήματα με μη γραμμικότητα υλικού και γεωμετρίας, 2013, Ι. Ραυτογιάννης.
 42. Κατσαΐτη Ναταλία, Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου, 2013, Τ. Αβραάμ.
 43. Τερζίδης Άγγελος, Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων στον σχεδιασμό διώροφης κατοικίας με ένα υπόγειο, 2013, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 44. Ράπτης Δημήτριος, Σχεδιασμός κατοικίας με τρεις εναλλακτικούς τρόπους, 2013, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.

 

2012

 1. Νικολάου Παρασκευάς, Εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων, 2012, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Κωστόπουλος Βασίλειος, Κωνστάντιου Λητώ, Επιρροή κατασκευαστικών ατελειών στη συμπεριφορά μεταλλικών χωροδικτυωμάτων, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Μπαρίτα Ζαφειρία, Καμπτικός και στρεπτοκαμπτικός λυγισμός ράβδων με τις μεθόδους 1 και 2 του Ευρωκώδικα 3, 2012, επιβλέπων Ι.Βάγιας . σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Κουνής Παναγιώτης, Σχεδιασμός διώροφου κτιρίου και συγκριτική μελέτη για φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Βαρδακούλιας Ιάσων, Μελέτη μεταλλικής πεζογέφυρας, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Σαββάκη Ευγενία, Συμπεριφορά αγκυρίων σύνδεσης δοκών με υποστυλώματα κοίλης χαλύβδινης διατομής γεμισμένης με σκυρόδεμα, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Δράτσας Πέτρος, Συγκριτική μελέτη πλάκας καταστρώματος σύμμικτων γεφυρών με χρήση εναλλακτικών προσομοιωμάτων, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Κριαράς Ιωάννης, Αντοχή γωνιακών σε κάμψη και θλίψη, 2012, επιβλέπων Ι.Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Βούκια Δήμητρα & Καλλίτσας Παναγιώτης, Ανάλυση και βελτιστοποίηση σύμμικτης καλωδιωτής πεζογέφυρας, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 10. Γιάχος Ζαχαρίας, Σύγκριση μεθόδων 1 και 2 κατά τον EC3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών, 2012, επιβλέπων Ι.Βάγιας.
 11. Κωνσταντίου Λητώ & Κωστόπουλος Βασίλειος, Επιρροή κατασκευαστικών ατελειών στη συμπεριφορά μεταλλικών χωροδικτυωμάτων, 2012, επιβλέπων Ι.Βάγιας.
 12. Ραχμάνη Ανθή, Μελέτη σύμμικτης συνεχούς γέφυρας κιβωτοειδούς διατομής, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 13. Γιαννάτος Σπυρίδων, Ανάλυση σύμμικτων γεφυρών σε κόπωση, 2012, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 14. Φάρκωνας Δημήτριος & Χούσος Κων/νος, Συγκριτική μελέτη μεταλλικού κτηρίου με και χωρίς συμμετέχουσα τοιχοποιία, 2012, επιβλέπων Ι.Βάγιας.
 15. Αϊβάζογλου Μαρία, Αποτίμηση κατάστασης παλαιών μεταλλικών κατασκευών, 2012, επιβλέπων Χ.Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 16. Τασιούλας Χρήστος, Σχεδιασμός τοξωτής μεταλλικής οδικής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα, 2012, επιβλέπων Χ.Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 17. Χατζηχαρίτου Δημήτρης, Αξιολόγηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών πασσάλων θαλάσσιων εξεδρών, 2012, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 18. Μουζάκης Παναγιώτης, Σχεδιασμός μεταλλικού εμπορικού κτηρίου με ολόσωμες δοκούς, 2012, επιβλέπων Γ.Ιωαννίδης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 19. Βουλωμένος Ιωάννης & Γίδας Σωτήριος, Σχεδιασμός υποστέγου ναυπήγησης σκαφών, 2012, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης. 
 20. Θεοδώρου Βασιλική, Σχεδιασμός θολωτής κατασκευής, 2012, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 21. Δράκου Όλγα & Καλλέργη Νίκη, Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων σχεδιασμού πολυώροφου κτηρίου, 2012, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 22. Χαιρέτης Νικόλαος, Συγκριτική μελέτη στέγης με φέροντα οργανισμό από χάλυβα και αλουμίνιο, 2012, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 23. Ανουσάκης Γεώργιος, Μόρφωση βιομηχανικού κτηρίου με γερανογέφυρα, 2012, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 24. Μελκονιάν Φοίβος, Σχεδιασμός υποστέγου ναυπήγησης σκαφών, 2012, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 25. Μεϊμάρογλου Νικηφόρος & Στράτος Γεώργιος, Υπόστεγο ναυπήγησης σκαφών, 2012, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης.
 26. Κόκκορης Βασίλειος, Τοπικός λυγισμός δοκών Ι με οπές στον κορμό, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 27. Νύχτη Φωτεινή, Εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού τετραώροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 28. Κοκολάκης Γιώργος, Σχεδιασμός πανέλων δαπέδου από μεταλλικά στοιχεία συνδεδεμένα με ρητίνες, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 29. Μπομπότη Νεφέλη-Μαρία, Σχεδιασμός 5οροφου μεταλλικού κτιρίου με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 30. Μπούζα Παναγιώτα, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας δύο ανοιγμάτων, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 31. Κορωναίος Θεόδωρος, Ενεργό πλάτος εσωτερικών καμπυλών χαλύβδινων στοιχείων, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 32. Τριμίντζιου Μαρία, Αντοχή σε θλίψη λεπτότοιχων διατομών C και Z με οπές στον κορμό, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 33. Μπεργούνη Παρασκευή, Διαφορές κατά τον σχεδιασμό καλωδιωτών και κρεμαστών γεφυρών, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 34. Τσακαλάκης Διονύσιος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Πειραματική διερεύνηση πανέλων ΜΟΜΑΤ και προτάσεις βελτίωσης των ιδιοτήτων τους κατόπιν φθοράς, 2012, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

 

2011

 1. Χατζηκυριάκος Ευάγγελος, Ελαστική και ανελαστική ανάλυση φορέ από ΩΣ και μεταλλικά υποστυλώματα (ΓΣΑ), 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Κοκκίνου Σεβαστή, Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων με και χωρίς απορρόφηση ενέργειας (Λ), 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Δημοπούλου Άννα, Αντισεισμική μελέτη μη κανονικού μεταλλικού κτιρίου με πλαίσια ροπής και χιαστί συνδέσμους, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Αντωνοπούλου Αναστασία, Διερέυνηση συμπεριφοράς μη κανονικού πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Καστρίτη Ευαγγελινή Μπούτσης Βασίλειος, Σχεδιασμός μεταλλικού φορέα για στιβαρότητα, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Καραχάλιου Δήμητρα, Συγκριτική μελέτη κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με σύμμικτο κτίριο, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. AndreaChristopheIftime, Σαράκη Γεωργία, Μελέτη ικριώματος για σκυροδέτηση γέφυρας, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Χατζηνικολής Βίκτωρ, Έρευνα απομείωσης πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών λόγω αντισεισμικού σχεδιασμού με χρήση ανάλυσης μεγάλων μετατοπίσεων, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 9. Γιαταγάνα Ξανθή, Συγκριτική μελέτη συμπεριφοράς μη κανονικού και κανονικού κτιρίου, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 10. Σταύρου Σπύρος, Διώροφο κτήριο με 2 υπόγεια με σεισμική μόνωση και ενεργητική απόσβεση, 2011, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 11. Μαργαρίτα Τάκου, Αριθμητική και Αναλυτική Διερεύνηση Αστοχίας Σύνθετων Υποστυλωμάτων, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Γιάννης Πολονύφης και Σταύρος Στεργιόπουλος, Σύγκριση Προεντεταμένης και Σύμμικτης Λύσης για Οδική Γέφυρα Τριών Ανοιγμάτων, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 13. Μαρία Λιβανού, Διερεύνηση Εναλλακτικών Τρόπων Προσομοίωσης Σύνθετων Υποστυλωμάτων και Σχεδιασμός Πειραματικής Διάταξης, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές.
  σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 14. Γιώργος Μαζανάκης, Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών με Κριτήρια Ευρωστίας, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 15. Μαρία Σαββάκη, Μελέτη Προκατασκευασμένων Συστημάτων για Πολυώροφα Μεταλλικά Κτίρια, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 16. Γεωργία Χατζηιωσήφ, Μελέτη Μεταλλικών Κυλινδρικών Δεξαμενών, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 17. Ανδρέας Μπέντας, Διερεύνηση Υπολογιστικών Μεθόδων Παραμετρικού Σχεδιασμού Κατασκευών, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 18. Εβελίνα Νικολαΐδου, Διερεύνηση μη Γραμμικής Συμπεριφοράς Μεταλλικών Διατμητικών Τοιχωμάτων, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 19. Μιχάλης Μαυρογιάννης, Αριθμητική και Αναλυτική Διερεύνηση Αστοχίας Σύνθετων Υποστυλωμάτων υπό Έκκεντρη Θλίψη, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 20. Μαρία Γιαννοπούλου, Σχεδιασμός Μεταλλικού Στεγάστρου Νέου Αθλητικού Κέντρου στην Περιοχή «Κατσικά» του Νομού Ιωαννίνων, 2011, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 21. Αντωνιάδης Δημήτριος, Επεξεργασία-σχόλια-μετάφραση Ρωσικού κανονισμού Μεταλλικών κατασκευών, 2011, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 22. Ανέστης Δογιβάν, Μελέτη εξόλκευσης κοχλία με F.E.M., 2011, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 23. Βλαχάκη Κυράνη, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με μεσοπάτωμα και γερανο-γέφυρα, 2011, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 24. Παπαχατζάκης Μιχαήλ, Σχεδιασμός υποστέγου με μεταλλικό σκελετό, 2011, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 25. Θαλασσινός Κων/νος, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με εσωτερικό ημιόροφο γραφείων, 2011, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 26. Χαραλαμπίδης Νικόλαος, Σχεδιασμός υποστέγου με μεταλλικό σκελετό, 2011, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 27. Τσουλακίδου Μαρία, Σχεδιασμός πολυόροφου κτιρίου γραφείων από μεταλλικό σκελετό και συνδέσμους δυσκαμψίας, 2011, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 

2010

 1. Alfredo Fernandez Alvarez (Erasmus student from the University of Oviedo, Spain), 2010, Comparison between Vertical Systems for Highrise Buildings, επιβλέπωνΧ. Γαντές.
 2. Νόννα Κοντελασβίλι, Σύγκριση του ΕΑΚ 2000 και του Ευρωκώδικα 8 για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Πλαισίων από Χάλυβα, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Άννα Οικονόμου, Συμπεριφορά Φορέων με Επιμήκη Γεωμετρία – «Παρασιτικά» Φαινόμενα – Καταλληλότητα Μεθόδων και Παραδοχών Υπολογισμού, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 4. Γιώργος Ζησιμάτος, Ειδικά Θέματα Συμπερφοράς και Σχεδιασμού Χαλύβδινων Κυλινδρικών Κελυφών για Πυλώνες Ανεμογεννητριών, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Μιχάλης Ταρασίου, Κανονιστική και Αριθμητική Διερεύνηση Σύνθετων Υποστυλωμάτων με Λεπίδες Σύνδεσης και Επιρροή Κατασκευαστικών Λεπτομερειών, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Αναστάσης Τσιάβος, Eπιρροή Πλευρικών Εξασφαλίσεων στον Πλευρικό Λυγισμό Δοκών, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Δώρα Μίντζια, Aλληλεπίδραση Πλευρικού Λυγισμού, Τοπικού Λυγισμού και Διαρροής σε Χαλύβδινες Δοκούς με και χωρίς Διάκενα Κορμού, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Μάριος Μαύρος, Διερεύνηση μήκους λυγισμού μελών διαγωνίων συνδέσμων, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Μιχάλης Χατζηιωάννου, Επιρροή Παραμενουσών Τάσεων λόγω της εν Ψυχρώ Καμπύλωσης στην Αντοχή Χαλύβδινων Μελών, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Ειρήνη Πουαγκαρέ, Συγκριτική Παρουσίαση Στατικών Συστημάτων Σταδίων, 2010, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 11. Λυμπερέας Παναγιώτης, Στατική και δυναμική ανάλυση πολυωρόφου μεταλλικού κτιρίου με κατακόρυφους συνδέσμους δυσκαμψίας, 2010, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 12. Κουμπούρα Αναστασία-Ευαγγελία, Ανάλυση και διαστασιολόγηση χαλύβδινου πολυωρόφου βιομηχανικού κτιρίου, 2010, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 13. Κυριαζής Αριστομένης, Στέγαση σταδίου με μεταλλικούς ολόσωμους φορείς, 2010, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 14. Αδαμόπουλος Γεράσιμος, Στέγαση σταδίου με μεταλλικούς δικτυωτούς φορείς, 2010, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 15. Ζαρκαδούλας Νικόλαος, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με ολόσωμο και δικτυωτό φορέα, 2010, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 16. Κήλης Νεόφυτος, Σχεδιασμός μεταλλικών θυρών υπό φορτία εκρήξεως, 2010, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 17. Φίλης Ευάγγελος, Σχεδιασμός μεταλλικού 6-ορόφου κτιρίου με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, 2010, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 18. Γιαννοπούλου Γαλιλαία, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με εσωτερικό πατάρι, 2010, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 19. Περδικίδη Φωτεινή, Σχεδιασμός διωρόφου κτιρίου γραφείων μεταλλικής κατασκευής, 2010, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 20. Πούτος Κυριάκος, Σχεδιασμός πολυόροφου κτιρίου γραφείων από μεταλλικό σκελετό, 2010, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 21. Θανασούλα Κων/να, Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου από Ω.Σ. με μανδύα και μεταλλικούς συνδέσμους δυσκαμψίας, 2010, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

 

2009

 1. Πλουμή Κόκκαλη, Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Αντοχής Πλευρικά μη Εξασφαλισμένων Δοκών από Χάλυβα υπό Εγκάρσια Φορτία, 2009, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Βασίλης Μελισσιανός, Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Έκκεντρων Συνδέσμων Δυσκαμψίας Σχήματος Λάμδα σε Κτήρια από Χάλυβα, 2009, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Στέλλα Βλαχογιάννη, Ισοδύναμη Απόσβεση για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Μικτών Κτιρίων Σκυροδέματος – Χάλυβα, 2009, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Δήμητρα Μάστορα, Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Κεντρικών Διαγωνίων Συνδέσμων Δυσκαμψίας σε Κτήρια από Χάλυβα, 2009, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Κώστας Αδαμάκος, Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Τόξων από Χάλυβα, 2009, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Μίτα Μαρία, Μόρφωση και διαστασιολόγηση μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου, 2009, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος. 
 7. Αλέξανδρος Γ. Τριγωνάκης, Σπυρίδων Ν. Κατσούλας, Λεπτότοιχες διατομές με παραμορφώσιμη γεωμετρία, 2009, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Φαρινόλα Αλμπέρτος, Σχεδιασμός 6-ορόφου εμπορικού κέντρου με μεταλλικό σκελετό και συνδέσμους δυσκαμψίας τύπου Χ και Λ, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 9. Γαληνάκη Αικατερίνη-Μαρία, Σχεδιασμός 4-ορόφου κτιρίου γραφείων με μεταλλικό σκελετό και συνδέσμους δυσκαμψίας, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Ανδρεολάτος Διονύσιος, Σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού μεταλλικού κτιρίου με βάση τη χρήση – λειτουργικότητα, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. 
 11. Αλεξόπουλος Ιωάννης, Σχεδιασμός 5-ορόφου μεταλλικού κτιρίου με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 12. Βελαώρας Σπύρος – Οικονομόπουλος Νίκος, Πειραματική διερεύνηση συνδέσεων βραχέος Τ συναρτήσεις γεωμετρικών παραμέτρων, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 13. Κανάκη Ασπασία, Σχεδιασμός θεμελιώσεως πύργων ανεμογεννητριών, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 14. Ασημάκη Αναστασία, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας 3 ανοιγμάτων με καμπύλη κάτοψη, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 15. Στυλιανού Γεωργία – Διάκου Σκεύη, Σχεδιασμός πολυωρόφου κτιρίου με μεταλλικό σκελετό και πυρήνα ΩΣ και χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας, 2009, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

 

2008

 1. Τσολάκης Ελευθέριος, Ανάλυση σύμμικτων γεφυρών με πεπερασμένα στοιχεία, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Στρουμπούλης Βασίλης, Σχεδιασμός κτιρίων με λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Μελέτη και διαστασιολόγηση στεγάστρου για το Καυτατζόγλειο στάδιο Θεσσαλονίκης, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Τούλιας Αλέξανδρος, Συμπεριφορά ιστών τηλεπικοινωνιών σε συνθήκες πυρκαγιάς, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Καραχάλιου Κων/να, Ιστοί τηλεπικοινωνιακών αναγκών υπό φορτία ανέμου, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Αλέξανδρος Μάλλιος, Σχεδιασμό και ανάλυση σύμμικτων υποστυλωμάτων, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Ζαβιτσάνος Αλέξιος, Ανελαστική σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών πλαισίων, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Ματθαίου Χαρούλα, Ελένη Μαυροειδή, Μελέτη επταώροφου σύμμικτου χώρου στάθμευσης, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 9. Tζοάννου Ελένη, Σχεδιασμός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 10. Δουρίδα Αναστασία, Σχεδιασμός κτιρίου με οργανισμός πλήρωσης από 3Δ, 2008, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 11. Έλενα Θεμιστοκλέους και Ηλίας Τσολάκος, Διερεύνηση Αλληλεπίδρασης Λυγισμού και Διαρροής σε Θλιβόμενες Ράβδους από Χάλυβα, 2008, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 12. Αχιλλέας Κυρώζης και Γιάννης Λεμπέσης, Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Σύνθετων Υποστυλωμάτων, 2008, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 13. Αντιγόνη Κοψιδά, Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Ελαστοπλαστικής Συμπεριφοράς Χαλύβδινων Διατομών υπό Απλές και Σύνθετες Καταπονήσεις, 2008, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 14. Κουμίδης Κων/νος, Πρόταση νέου στεγάστρου σταδίου ΓΣΠ στη Λευκωσία Κύπρου, 2008, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 15. Ντάσος Δημήτριος, Σιδηρά τοξωτή πεζογέφυρα άνω διάβασης. Σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση, 2008, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 16. Μυλωνάς Χρήστος, Σιδηρά τοξωτή πεζογέφυρα κάτω διάβασης. Σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση, 2008, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 17. Νικολαράκης Χαράλαμπος, Αναλυτική και αριθμητική ανάλυση ευστάθειας πλαισίων με βάση τη μη-γραμμική θεωρία, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 18. Σεβδαλή Ιωάννα, Διερεύνηση πλευρικού λυγισμού άνω θλιβόμενου πέλματος δικτυωτών γεφυρών, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 19. Ηλιόπουλος Παναγιώτης – Ιωάννου Ιωάννης, Αριθμητική και πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς συνδέσεων βραχέος Τ για διάφορες ανοχές και αποστάσεις οπών, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 20. Γάτσιου Ιωάννα, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας δύο ανοιγμάτων με συνολικό μήκος 60m, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 21. Κουρμπάνης Αναστάσιος, Σχεδιασμός κτιρίου από μεταλλικό σκελετό με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 22. Ράπτης Γεράσιμος, Επιρροή ελαστικών συνδέσεων στο ισοδύναμο μήκος λυγισμού στύλων σε μεταλλικά πλαίσια, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 23. Περπιρόγλου Γεώργιος, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 24. Δημοσθένους Ανδρέας, Διερεύνηση δυναμικής συμπεριφοράς στύλων πολυκυψελωτής διατομής από σύνθετα υλικά, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 25. Βουκελάτος Δημήτριος, Αστοχία χαλύβδινών πλακών υπό εγκάρσια συγκεντρωμένα φορτία, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 26. Χαραλαμπίδου Μαργαρίτα, Διερεύνηση συνεργαζόμενου πλάτος σε καμπύλες δοκούς με λεπτότοιχη διατομή, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 27. Ποδίτης Ευάγγελος – Καβάλης Αλέξανδρος, Δυναμική συμπεριφορά πλαισίων με συστήματα απόσβεσης από σύνθετα υλικά, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 28. Ανωγιάτη Χριστιάνα-Αθηνά, Δυναμική συμπεριφορά χαλύβδινων γεφυρών και παραμετρικός συντονισμός πυλών λόγω διέλευσης συρμών, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 29. Κιναλή Μαριάννα, Σεισμική ανάλυση μεταλλικών πλαισίων με συστήματα δυσκαμψίας στην ελαστοπλαστική περιοχή, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 30. Κορογιάννου Χρύσα, Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς μεταλλικών πλαισίων με συστήματα δυσκαμψίας στην ελαστική περιοχή, 2008, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

 

2007

 1. Tσακαλίδου Παναγιώτα, Ζαφειροπούλου Μαρίνα, Γυάλινη πρόσοψη του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Βερολίνου, 2007, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Κουρκάκης Κωνσταντίνος, Ιστοί τηλεπικοινωνιών υπό φορτία ανέμου, 2007, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Βεντούρη Μαρία-Γεωργία, Διαφραγματική λειτουργία χαλυβδοφύλλων, 2007, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Ζαρίτα Αλίκη, Έλεγχος σεισμικής επάρκειας πολυορώφου κτιρίου τηλεπικοινωνιών, 2007, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Καλτσά Ευθυμία, Μελέτη στεγάστρου σταδίου, 2007, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Δαπόλας Αλέξανδρος, Αποτίμηση κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμική καταπόνηση, 2007, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Γιάννης Αγγελόπουλος και Γιώργος Μιχελής, Συμπεριφορά Μελών Μεταλλικών Κατασκευών και Σχεδιασμός τους κατά τον Ευρωκώδικα 3, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Δημήτρης Σταντίδης, Μέθοδοι Ενίσχυσης Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Στέφανος Καραλούλης, Διερεύνηση Ευστάθειας Δικτυωτών Κελυφών με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Διονύσης Σταθάς, Σύγκριση Καλωδιωτών και Συμβατικών Λύσεων για Στέγαση Μεγάλων Ανοιγμάτων, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Χριστίνα Βλαχιώτη και Απόστολος Τσουβάλας, Διερεύνηση Αλληλεπίδρασης Καθολικού και Τοπικού Ανελαστικού Λυγισμού με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 12. Ελευθερία Γκαγκά και Κωστής Καλοχαιρέτης, Σύγκριση Εναλλακτικών Στατικών Συστημάτων Καλωδιωτής Πεζογέφυρας, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 13. Λευτέρης Γεωργαλάς και Μαρία Οικονόμου, Μόρφωση, Ανάλυση και Διαστασιολόγηση Εφελκυόμενων Κατασκευών, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 14. Κωνσταντίνα Κουλάτσου, Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Πλευρικού Λυγισμού Μεταλλικών Δοκών, 2007, επιβλέπων Χ. Γαντές
 15. Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Καταγραφή και μελέτη στρατιωτικών μεταλλικών γεφυρών τύπου BAILEY, MABEY και MGB, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 16. Δημήτρης Καϊλής, Σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση της ευστάθειας τοξοτών και καλωδιωτών πεζογεφυρών, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 17. Ελευθέριος Καρακώστας, Σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση της ευστάθειας τοξοτών και καλωδιωτών πεζογεφυρών, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 18. Μανώλης Γραμματικάκης, Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση μεταλλικών κόμβων δοκού-στύλου, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 19. Γιάννης Κουτσίκος, Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση μεταλλικών κόμβων δοκού-στύλου, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 20. Ευτυχία Λαζαρίδου, Θεωρητική ανάλυση μελών μεταβλητής διατομής. Μέθοδος γωνιών-στροφής και θεμελιώδεις ροπές, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 21. Κων/να Πολίτη, Σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση μεταλλικών θολωτών κατασκευών-Ανάλυση σφαιρικού θόλου, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 22. Ρεβέκκα-Ιωάννα Παπαγιάννη, Σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση μεταλλικών θολωτών κατασκευών-Ανάλυση κυλινδρικού θόλου, 2007, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 23. Τουφεκούλας Κων/νος – Τσολάκος Δημήτριος, Πειραματικές δοκιμές εφελκυσμού – κάμψεως σε σύνθετα υλικά με ίνες βαμβακιού, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 24. Πόπορη Σοφία – Φαρλέκας Παναγιώτης, Πλευρικός λυγισμός χαλύβδινων δοκών Ι με κυκλικές οπές στον κορμό, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 25. Θεοδοσίου Νικόλαος, Κρίσιμα φορτία λυγισμού στύλων σε μεταλλικά πλαίσια με ημιάκαμπτους κόβμους, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 26. Ιεραπετριτάκη Δέσποινα – Νιάκα Μαρία, Σχεδιασμός βιομηχανικού υποστέγου με μεταλλικό σκελετό και διερεύνηση μορφής συνδέσμων δυσκαμψίας, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 27. Λιάντζα Ευτυχία – Ταξίδης Χρήστος, Διερεύνηση ευστάθειας στοιχείων σύνδεσης δοκού-στύλου με μεταβλητή διατομή, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 28. Τσατσάρα Ευαγγελία, Κρίσιμα φορτία λυγισμού σε διατομές Ζ με οπές στον κορμό, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 29. Λάμπρου Κατερίνα, Διερεύνηση αντοχής λεπτότοιχων διατομών Ζ με οπές στον κορμό έναντι θλιπτικών φορτίων, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 30. Παυλιάδης Παύλος, Συστήματα δυσκαμψίας χαλύβδινων πλαισίων από σύνθετα υλικά, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 31. Λεοντιάδη Χριστίνα, Μελέτη υποστέγου με χαλύβδινο σκελετό και γερανογέφυρα, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 32. Κατσίφα Ευτυχία, Σχεδιασμός πολυωρόφου κτιρίου με μεταλλικό σκελετό, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 33. Μαλτεπιώτη Σοφία, Συγκριτική μελέτη πολυωρόφου μεταλλικού κτιρίου με εναλλακτικούς τύπους συνδέσμων δυσκαμψίας, 2007, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

 

2006

 1. Καπόγιαννης Αλέξανδρος, Καρούνος Παρασκευάς, Μόρφωση, ανάλυση και διαστασιολόγηση υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών, 2006, επιβλέπων Ι. Βάγιας
 2. Σιαμέτης Δημήτρης, Ανάλυση στηθαίων ασφαλείας, 2006, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Ξυλουργός Παναγιώτης, Σχεδιασμός τοξωτών γεφυρών, 2006, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Παναγούλιας Παναγιώτης, Σύνδεση κυρίων – δευτερευουσών δοκών με συμπαγείς ράβδους, 2006, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Μπαϊμάς, Μελέτη σύμμικτης γέφυρας διατομής κιβωτίου με πεπερασμένα στοιχεία, 2006, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Νίκος Μπαρδάκος και Βασίλης Μπουρμάς, Μεθοδολογία και Πρότυπα Παραδείγματα Ελέγχου Μελών Σιδηρών Κατασκευών κατά τον ΕΚ3, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Θωμάς Παπακωνσταντίνου, Ανάλυση και Σχεδιασμός Καλωδιωτών Ιστών, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Μάρκος Δουρίδας, Μόρφωση, Σχεδιασμός και Ανάλυση Σύμμικτων Πλακών, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Γιώργος Ναυπακτίτης, Σύνταξη Λογισμικού για Σχεδιασμό Συνδέσεων Μεταλλικών Κατασκευών, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Χάρης Καλογήρου και Χρήστος Πατσούρας, Διερεύνηση Αξιοπιστίας Ευρωκώδικα 3 για τον Έλεγχο Αστοχίας Μεταλλικών Πλαισίων, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Παναγιώτης Στουραίτης, Μη Φέροντα Στοιχεία Μεταλλικών Δομικών Κατασκευών, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 12. Μαρίνα Λεμονάρη, Αλληλεπίδραση Αστοχίας από Λυγισμό και Διαρροή σε Μεταλλικά Πλαίσια, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 13. Αλίκη Κύρκου, Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Μελών και Συνδέσεων Μεταλλικών Δομικών Έργων, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 14. Βασίλης Αλεξάκης και Βάσω Καρατσιώρη, Εναλλακτικοί Τρόποι Παθητικής Πυροπροστασίας Μεταλλικού Υποστέγου, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 15. Ελένη Βαλαβάνη, Δυναμική Συμπεριφορά Ανεμογεννητριών και Αλληλεπίδρασή τους με το Έδαφος, 2006, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 16. Αιμιλία Γεωργοπούλου, Γεωργία Κυριακοπούλου, Χρήση Ρητίνων ως μέσα συνδέσεως στις Μεταλλικές Κατασκευές, 2006, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.
 17. Γκόγκας Αναστάσιος, Πλευρικός λυγισμός δοκών Ι με μεταβλητό κατά μήκος ύψος κορμού, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 18. Δέτση Στέλλα, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου και διερεύνηση της σεισμικής του συμπεριφοράς, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 19. Ουρλόγλου Όλγα, Ελαστική ευστάθεια πλαισιωτών φορέων με αριθμητικές μεθόδους, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 20. Λεοντιάδη Βέρα - Καραμπάτσου Φωτεινή, Σχεδιασμός 8-ορόφου κτιρίου με μεταλλικό σκελετό και διερεύνηση επίδρασης αντιανεμίων συνδέσμων, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 21. Γουλέα Ναταλία, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με αντιανεμίους συνδέσμους, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 22. Λακιώτης Θεόδωρος, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με και χωρίς αντιανεμίους συνδέσμους, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 23. Μουλογιάννης Ιωάννης, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με γερανογέφυρα, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 24. Σταμάτη Κατερίνα, Σχεδιασμός δικτυωτής οροφής, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 25. Λαβράνος Αλκιβιάδης, Χρήση σύνθετων υλικών με οργανικές ίνες σε δομικά στοιχεία, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 26. Λωρίδα Ελευθερία, Σχεδισμός κτιρίου γραφείων με μεταλλικό σκελετό και αντιανεμίους συνδέσμους, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 27. Δαβίλλα Ευανθία – Αρβανιτάκη Σοφία, Διερεύνηση δυναμικής συμπεριφοράς συστημάτων ανηρτημένων οροφών, 2006, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

2005

 1. Κατσικιώτης Σωτήρης, Συνδέσεις απορρόφησης ενέργειας σε φορείς με κατακόρυφους συνδέσμους, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Tσιβόλας Κώστας, Εξέλιξη αντοχής σύμμικτων και μεταλλικών διατομών σε συνθήκες πυρκαγιάς, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Στυλιανίδης Παναγιώτης, Μελέτη σύμμικτης κατασκευής και σύγκρισή της με κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Θεοδώρου Νίκος, Σαμαράς Δημήτρης, Μελέτη συμμίκτου κτιρίου ΟΤΕ οδού Κωλέτη, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Μπέσσας Θεόδωρος, Κρίσιμη ελαστική ροπή στρεπτοκαμπτικού λυγισμού δοκών με διάφορες συνθήκες στήριξης, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Σκαλωμένος Αριστομένης, Αντοχή σύμμικτων δοκών έναντι πυρκαγιάς, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Claudia-Maria Turcu, Design of Steel Towers for telecommunications, 2005, επιβλέπωνΙ. Βάγιας.
 8. Βέρρος Παναγιώτης, Σχεδιασμός τοξωτής γέφυρας, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 9. Πίτσος Αριστείδης, Λάμπρου Αλκιβιάδης, Μελέτη συμμίκτου κτιρίου, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 10. Πιπιλίγκα Αντιγόνη, Αριάδνη Μελλίδου, Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς μεταλλικών κτιρίων, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 11. Αδαμοπούλου Σεβαστή, Ζιώγος Παναγιώτης, Μελέτη πυρασφάλειας μεταλλικού κτιρίου, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 12. Χαρούλης Αντώνης, Λειτουργία καλωδίου σε δοκούς υπό πυρκαγιά, 2005, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 13. Απόστολος Καψάλης, Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Μεταλλικών Συνδέσεων Δοκού-Υποστυλώματος, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 14. Κώστας Φραγκόπουλος, Αναλυτική και Αριθμητική Διερεύνηση Προβλημάτων Διατμητικού Λυγισμού, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 15. Παναγιώτης Μανίκας, Συμπεριφορά και Ανάλυση Φορέων με Προβλήματα Ελαστικής Αστάθειας, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 16. Γιώργος Πανούσης, Διερεύνηση Μεθόδων Σχεδιασμού Οχυρωματικών Έργων, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 17. Βασίλης Σαραντόπουλος, Παρουσίαση και Αξιολόγηση Μεταλλικών Κατασκευών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 18. Αλέξης Τσακωνιάτης, Ανάπτυξη Λογισμικού Ελέγχου Επάρκειας Μελών Μεταλλικών Κατασκευών κατά τον ΕΚ3, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 19. Άκης Μπακής, Φέρουσα Ικανότητα Κυλινδρικών Κελυφών με Εφαρμογή σε Πυλώνες Ανεμογεννητριών, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 20. Τάσος Χαρίσης, Εφαρμογή Ημι-ενεργητικού ελέγχου για την Αντισεισμική Προστασία Πολυώροφων Μεταλλικών Κτιρίων, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 21. Ξενοφών Φλώρος, Διερεύνηση Αντισεισμικής Συμπεριφοράς Εναλλακτικών Στατικών Συστημάτων σε Μεταλλικά Κτίρια, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 22. Ελένη Τσαντήλα, Μόρφωση Μονώροφου Κτιρίου με Φέροντα Οργανισμό από Χάλυβα, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 23. Θεμιστοκλής Τσίγκος, Ανέγερση, Ποιοτικός Έλεγχος και Επιφανειακή Προστασία Μονώροφων Μεταλλικών Υποστέγων, 2005, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 24. Ζαβιτσάνος Βασίλειος, Κύρτωση πλακοειδών στοιχείων κατά τον EC3, 2005, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 25. Αλέξανδρος Καραγεώργος, Καταγραφή και μελέτη Σταθμών ΗΣΑΠ γραμμής Πειραιάς-Κηφισιά, 2005, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 26. Λουκάς Γκάγκαρης, Νέος Ευρωκώδικας 1 για τον άνεμο και το χιόνι. Διαφορές με παλαιό και παραδείγματα εφαρμογής, 2005, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 27. Γεώργιος Παρόγλου, Καταγραφή και μελέτη μεταλλικών γεφυρών τύπου BAILEY στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, Οκτ. 2005, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 28. Ιωάννης-Κανάκης Ορφανουδάκης, Παραμετρική μελέτη της συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από χάλυβα, 2005, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 29. Κωνσταντίνα-Παρασκευή Δουβογιάννη, Ευθαλία Καρακώστα, Συγκριτική διερεύνηση των μεθόδων πυροπροστασίας επί Μεταλλικών Κατασκευών, 2005, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.
 30. Αναστασία Σουλιωτάκη, Δυναμική συμπεριφορά δοκού υπό κινούμενα φορτία και οχήματα, 2005, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.
 31. Σωτηροπούλου Δήμητρα, Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός στύλων μεταβλητής διατομής Ι με ενεργειακές μεθόδους, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 32. Δημακογιάννη Δανάη - Δούγκα Γεωργία, Στατική και δυναμική ανάλυση μεταλλικών κτιρίων με ή χωρίς αντιανεμίους συνδέσμους, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 33. Κουτσού Γεωργία, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με και χωρίς συνδέσμους δυσκαμψίας, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 34. Κτιστοπούλου Αθηνά, Πλευρικός λυγισμός χαλύβδινων δοκών Ι μεταβλητής διατομής με δυνατότητα στρέβλωσης του κορμού, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 35. Γείτονας Αθανάσιος – Βάρτζελη Διονυσία, Στατική και δυναμική ανάλυση πλαισιωτών φορέων με ελαστικές συνδέσεις, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 36. Γιώτη Ελένη-Γεωργία, Διερεύνηση ευστάθειας μεταλλικών πλαισίων με ελαστικές συνδέσεις, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 37. Μωραϊτη Ελένη, Σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και χρήση σύνθετων υλικών σε κατασκευές, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 38. Τσιγκούνη Αλεξάνδρα, Διερεύνηση δυναμικής συμπεριφοράς πύργων ανεμογεννητριών από σύνθετα υλικά, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 39. Κρούπης Θεοφάνης, Πλευρικός λυγισμός χαλύβδινων δοκών Ι μεταβλητού ύψους με αριθμητικές μεθόδους, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 40. Ζήκας Νικόλαος, Η επίδραση διάνοιξης οπών κοχλιώσεως στη φέρουσα ικανότητα μελών δικτυωμάτων από κοίλες διατομές, 2005, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

2004

 1. Αδαμάκος Θεόδωρος, Πλευρικός λυγισμός δοκών Ι μεταβλητής διατομής με ενεργειακές μεθόδους, 2004, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 2. Καπόγιαννη Ελένη, Αντισεισμική συμπεριφορά μεταλλικών πλαισίων με και χωρίς πετάσματα τοιχοπλήρωσης, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Καραγεωργάκης Ιωάννης, Χικάρας Μιχάλης, Πρότυπη μελέτη μεταλλικού υποστέγου αεροσκαφών, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Χριστογιάννη Αναστασία, Υπολογισμός συμμίκτων πλακών, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Κρητικός Ηλίας, Έλεγχος σε κύρτωση χαλύβδινων και σύμμικτων διατομών με εγκάρσιες και διαμήκεις ενισχύσεις, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Κουτσοκώστα Κατερίνα, Σχεδιασμός σύμμικτων υποστυλωμάτων σταυροειδούς διατομής, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Κάρλος Βασίλης, Ανάλυση δακτυλιοειδών συνδέσεων τύπου L, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Παλκοπούλου Ολγα, Παραμετρική ανάλυση συμπεριφοράς μεταλλικών πλαισίων υπό σεισμικές δράσεις, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 9. Σημαντηράκης Απόλλων, Σανιδάς Θανάσης, Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ χαλύβδινων δοκών με κορμούς από αυλακωτό έλασμα, 2004, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 10. Χριστόφορος Δημόπουλος, Αναλυτική και Αριθμητική Διερεύνηση Λυγισμού Αψίδων, 2004, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Ευανθία Ξένου, Μελέτη της συμπεριφοράς των συνδέσμων δυσκαμψίας σε κτίρια από χάλυβα, 2004, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 12. Νεφέλη Φουντά, Νικόλαος Μουγιάκος, Θεωρητική και πειραματική έρευνα της διαφραγματικής αντοχής θερμομονωτικών πανώ επικαλύψεως (Αξιολόγηση οδηγιών ESDEP), 2004, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.
 13. Θωμαΐς Μιχάλη, Η επιρροή των αξονικών δυνάμεων του Καταστρώματος στην καταπόνηση των Καλωδιωτών Γεφυρών, 2004, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.
 14. Ρουμπούλας Πέτρος, Πλευρικός λυγισμός χαλύβδινων δοκών διατομής Ι με πολυγωνικές οπές στον κορμό, 2004, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 15. Βατίστας Ιωάννης, Τοπικός λυγισμός κορμού χαλύβδινων δοκών με πολυγωνικές οπές – Επίδραση Ενισχύσεων, 2004, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 16. Δρογγίτης Φραγκίσκος, Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας πύργων ανεμογεννητριών υπό συνδυασμένη αξονική, καμπτική και στρεπτική καταπόνηση, 2004, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 17. Αναγνωστάκη Άννα, Ευστάθεια πλαισίων από χάλυβα με ελαστικές συνδέσεις δοκών-στύλων, 2004, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.

2003

 1. Mπακαλούλης Ιωάννης, Μαντζούκης Μάριος, Εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης σιδηρών κατασκευών, 2003, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Κάκαβος Νικόλαος, Το γυαλί ως δομικό υλικό, 2003, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Ρώσης Νίκος, Διερεύνηση της συμπεριφοράς μεταλλικών πλαισίων με και χωρίς τη σύμμικτη δράση πανέλλων οπλισμένου σκυροδέματος, 2003, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Μικρώνης Αθανάσιος, Στατική και δυναμική συμπεριφορά μεταλλικών κτιρίων με τοιχοπληρώσεις από σύμμικτα πανέλα, 2003, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Κοϊνης Χρήστος, Σχεδιασμός συμμίκτων γεφυρών, 2003, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Παπαχατζάκης Ιωάννης, Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, 2003, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Παναγόπουλος Γιώργος, Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός δοκών, 2003, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Σπύρος Κώτσης, Μηχανισμοί Αστοχίας Αψίδων και Τόξων από Χάλυβα,2002, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Δημήτρης Λιγνός, Σύγκριση μη Γραμμικών Μεθόδων Ανάλυσης για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Γιώργος Χρυσοβιτσιώτης, Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών – Επιπτώσεις στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Μάριος Παναγιώτου, Μελέτη Ανωδομής και Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής σε Πύργους Ανεμογεννητριών, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές, συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα.
 12. Γιάννης Περικλέους, Γεωτεχνικές και Δομοστατικές Παράμετροι Σχεδιασμού του KansaiInternationalAirport, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές, συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα.
 13. Χάρης Μπούρας, Αριθμητική Προσομοίωση και Παραμετρική Διερεύνηση Ημιάκαμπτων Κόμβων Δοκού-Υποστυλώματος, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 14. Αργυρούλα Θεοδωρακάτου, Έλεγχος Κοπώσεως Πύργων Ανεμογεννητριών Σχήματος Κολουροκωνικού Κελύφους, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 15. Γεωργία Μπαχουνζούζη, Διερεύνηση Μήκους Λυγισμού Υποστυλωμάτων σε Μεταλλικά Πλαίσια, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 16. Ελένη Λιόλιου και Αλεξάνδρα Σκόκου, Γεωτεχνική και Δομοστατική Ανάλυση της Τεχνητής Νήσου Kawasaki, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές, συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα.
 17. Παναγιώτης Γουργιώτης, Μελέτη Στατικής Συμπεριφοράς Κωνικών Κελυφών, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 18. Ηρώ Μάρκου, Γέφυρα Akashi-Kaikyo: Διερεύνηση της Θεμελίωσης και της Ανωδομής, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές, συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα.
 19. Αντώνης Νικολαράκης, Μελέτη της Στατικής Συμπεριφοράς και του Λυγισμού Τοξωτών Φορέων, 2003, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 20. Γεώργιος και Φίλιππος Κωτούλας, Ενίσχυση και αποκατάσταση σιδηρών γεφυρών, 2003, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 21. Γιάννα Δήμου-Ευθυμία Κυριαζή, Ειδικά θέματα χαλύβδινων κατασκευών: Δοκοί με ανοίγματα στον κορμό-Κόμβοι κοίλων διατομών-Πολυμελή υποστυλώματα. Μετάφραση-παραδείγματα και σχόλια, 2003, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 22. Περικλής Μαλέσιος, Γεώργιος Μπενέκος, Πειραματική αξιολόγηση καθοδικής προστασίας σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, 2003, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.
 23. Αλέξανδρος Σ. Μαρκάτης, Μαθηματική Μοντελοποίηση υψηλού κτιρίουμε σύστημα αποσβέσεως TMD, 2003, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.

2002

 1. Αλεξάκης Παναγιώτης, Σχεδιασμός Μεταλλικών Ερμαρίων Αποθήκευσης Παλλετών, 2002, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Hλιόπουλος Χρήστος, Σχεδιασμός Συμμίκτων Γεφυρών, 2002, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Σμύρου Ελένη, Ταλαντώσεις μεταλλικών φορέων λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας, 2002, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Κυλάφη Σταματία, Μεταλλικά σιλό με οριζόντια κυματοειδή τοιχώματα, 2002, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Δέσποινα Ράπτη, Μεταλλικά Δικτυώματα, 2002, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Ευθυμία Σαραντίδου, Στρεπτοκαμπτική ταλάντωση Γεφυρών υπό έκκεντρα κινούμενα φορτία, 2002, επιβλέπων Γ. Θ. Μιχάλτσος
 7. Φανή Μπήτου, Ευαγγελία Σινόση, Διάβρωση μεταλλικών τμημάτωνσε ‘εργα πολιτικού μηχανικού, 2002, επιβλέπων Γ. Θ. Μιχάλτσος.
 8. Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος, Μαθηματικό μοντέλο συμπεριφοράς της σύνδεσης πλάκας έδρασης σιδηρού υποστυλώματος, 2002, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος.

2001

 1. Πατσόπουλος Νίκος, Αντισεισμικός υπολογισμός σύμμικτων κτιρίων από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα, 2001, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Ξυθάλη Θεοφανή, Σάκκος Αλέξανδρος, Συνδέσεις τέμνουσας δοκών από χάλυβα, 2001, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Χριστογιάννη Αναστασία, Πυροπροστασία σύμμικτων υποστυλωμάτων, 2001, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Μπακογιαννάκης Νίκος, Χόρτης Γεώργιος, Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλικών πλαισίων, 2001, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Μαρία Βίλλη-Μπίλλη, Λυγισμός Πλακών και η Εφαρμογή του στην Κατάταξη των Διατομών, 2001, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Φαίη Κονιτοπούλου, Γεωμετρικός Σχεδιασμός Πτυσσόμενων Κατασκευών Τυχαίας Καμπυλότητας και Μελέτη αυτών με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων, 2001, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Μιχάλης Μακρυγιάννης, Μεταλλικά Υποστυλώματα υπό Θλίψη και Κάμψη, 2001, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Χρήστος Θωμαΐδης και Αλέξης Καρατζήμας, Μόρφωση και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Δικτυωτών και Καλωδιωτών Κατασκευών, 2001, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Γιάννης Προμπονάς, Αλληλεπίδραση Μορφών Λυγισμού, 2001, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Θόδωρος Παπανικολάου, Πρότυπη Μελέτη Μεταλλικού Βιομηχανικού Υποστέγου, 2001, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Χαβάκης Α. και Βυτόγιαννης Α., Σύγκριση κανονισμών φόρτισης και μεθόδων ανάλυσης γεφυρών, 2001, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 12. Μανιάκης Μ., Παραμετρική ανάλυση χαλύβδινων καλωδιωτών ιστών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, 2001, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.

2000

 1. Έλια Βογιατζάκη, Σύγκριση αναλυτικών Μεθόδων και Κανονιστικών Διατάξεων κατά τη Μελέτη Λυγισμού Επίπεδων Πλαισίων, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Κωνσταντίνος Καλλίγερος, Επίλυση Αντίστροφου Προβλήματος για το Σχεδιασμό Επίπεδων Πολυώροφων Μεταλλικών Πλαισίων, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Γιάννης Ψαράς, Σύγκριση Μεθόδων Ανάλυσης Μεταλλικών Πλαισίων με Άκαμπτους και Ημιάκαμπτους Κόμβους, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 4. Κωνσταντίνα Ξηρού, Προμελέτη Υψηλών Κατασκευών με τη Χρήση Ισοδύναμου Προβόλου, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Βασίλης Πάλλας, Ανάλυση Φαινομένων Αστάθειας με τη Βοήθεια Πεπερασμένων Στοιχείων, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Μηνάς Λεμονής, Προσομοίωση Μεταλλικών Συνδέσεων με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Νίκος Λυμπέρης, Ανάλυση Λειτουργίας, Προδιαστασιολόγηση και Βελτιστοποίηση Κόστους για Καλωδιωτές Γέφυρες, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές .
 8. Άννα Χατζηφώτη, Σύγκριση Μεθόδων Ελαστοπλαστικής Ανάλυσης Μεταλλικών Πλαισίων, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Μαρία Ηλιάδου, Μορφολογία και Στατική Λειτουργία Μεμβρανών, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Γεωργία Φεβράνογλου, Σύγκριση Αναλυτικών και Αριθμητικών Μεθόδων για τη Μελέτη Απλών Καλωδίων, 2000, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Σ. Γρατσάνης, Ανάλυση καταστρώματος γεφυρών για δράσεις σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1, 2000, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 12. Γ. Καρτσάκης, Υπολογισμός χαλύβδινων διατομών με εγκάρσιες και διαμήκεις ενισχύσεις κατά τον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.5, 2000, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.

1999 και πριν

 1. Δράμπαλος Βασίλειος, Ανάλυση καταστρώματος γεφυρών για δράσεις σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1, 1999, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 2. Πάτρας Αλέξανδρος, Υπολογισμός χαλύβδινων διατομών με εγκάρσιες και διαμήκεις ενισχύσεις κατά τον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.5, 1999, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 3. Γερωνυμάκης Σ., Επιρροή της ημιάκαμπτης συμπεριφοράς της έδρασης μεταλλικού στύλου στην ανωδομή, 1999, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 4. Σωτηρία Ν. Μουζάκη, Μαθηματική Μοντελοποίηση βάσης έδρασης μεταλλικού υποστυλώματος, 1999, επιβλέπων Γ. Θ. Μιχάλτσος
 5. Δαμόπουλος Παναγιώτης και Πανταζής Βασίλειος, Έλεγχος επάρκειας συμμίκτων υποστυλωμάτων με χρήση Η/Υ, κατά τον  EC3, 1998, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 6. Τερζάκης Γεώργιος και Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Έλεγχος επάρκειας συμμίκτων δοκών και βελτιστοποίηση διατομής με χρήση Η/Υ, 1998, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 7. Κυριάκου Ελένη, Εφέδρανα γεφυρών, 1998, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 8. Θεόδωρος Γ. Κωνσταντακόπουλος, Φώτιος Δ. Διαμαντόπουλος, Μελέτη της επιρροής των ανωμαλιών του Καταστρώματος στην Δυναμική απόκριση των Γεφυρών, 1997, επιβλέπων Γ. Θ. Μιχάλτσος
 9. Νικόλαος Σαρικάκης, Οικονομοτεχνική μελέτη αναρτημένων Γεφυρών από ευθύγραμμα καλώδια, 1997, επιβλέπων Γ. Θ. Μιχάλτσος
 10. Μυγιάκης Κων-νος και Μουριάδης Θεόδωρος, Μελέτη φόρτισης οδοφόρων σιδηρών γεφυρών καθώς και ανάλυση των εντατικών μεγεθών που προκύπτουν σύμφωνα με το DIN 1072 και με τους Ευρωκώδικες EC1 και EC3, 1996, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 11. Γαντούς Ζιάντ του Φουάντ, Μελέτη συμπεριφοράς εδράσεων μεταλλικών υποστυλωμάτων, 1996, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 12. Eugen-Gabriel TOFAN, Design of an Industrial Steel Structure, Ρουμάνος σπουδαστής, τρίμηνη παραμονή στην Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος TEMPUS MJEP 9486/95 CESNET, 1996, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 13. Γιαβόρδιος Ελευθέριος, Μέθοδος γωνιών στροφής και θεμελιώδεις ροπές ράβδων μεταβλητής διατομής καταπονουμένων σε αξονική θλιπτική δύναμη, 1995, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 14. Ξενικάκης Γεώργιος και Αποστολόπουλος Γεώργιος, Συγκριτική μελέτη προσεγγιστικής ανάλυσης-Μετάφραση και σχολιασμός διαλέξεων ESDEP σιδηρών γεφυρών, 1995, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 15. Σκορδίλης Χρήστος, Μελέτη σιδηράς οδικής γέφυρας και σύγκριση των εντατικών μεγεθών του κυρίου φορέα, θεωρούμενου ως δικτυώματος ή πλαισίου, στο επίπεδο και στο χώρο, 1994, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 16. Νίκολης Γεώργιος, Υπολογισμός και έλεγχος κόμβων από κοίλες διατομές, 1994, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 17. Πουλής Γεώργιος, Παραδείγματα στις λεπτότοιχες διατομές και επικαλύψεις, 1994, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 18. Πισιώτα Αικατ. και Σωτηρίου Ξένια, Ευρωκώδικας 3-Εφαρμογές,1994, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 19. Εφραιμίδης Χ. Ιωάννης, Γενικευμένη μέθοδος βέλτιστης διαστασιολόγησης μεταλλικών θυροφραγμάτων υδραυλικών έργων, 1993, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 20. Κυρίτσης Γεώργιος, Μετάφραση και Σχόλια DIN 18800, Μέρος 2, Έκδοση Νοεμβρ.1990. Προβλήματα ευστάθειας, λυγισμός ράβδων και ραβδωτών φορέων. Ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο και τη διαστασιολόγηση συνθέτων υποστυλωμάτων, 1993, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 21. Σαρρής Χαράλαμπος, DIN 18800, Μέρος 1, Έκδοση Νοεμβρ.1990, Σιδηρές κατασκευές, υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση. Μετάφραση και σχολιασμός, 1992, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 22. Ζωϊτά Ακριβή και Αργυρού Σπυριδωνία, Προβλήματα ευστάθειας πρανών διώρυγας Ισθμού Κορίνθου και στατικός έλεγχος νέας γέφυρας οδικής σύνδεσης Ισθμού, 1992, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 23. Σταματόπουλος Γιώργος, Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση αποθέτη και γερανού πνευματικής αναρρόφησης κατά ISO 5049/1, 1992, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 24. Λεβιθόπουλος Παναγιώτης, Παραμετρική ανάλυση αμφιαρθρωτών μεταλλικών θολωτών φορέων κυλινδρικής μορφής με στερεούς κόμβους, 1991, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 25. Σοφού Αναστασία, Ελαστική ευστάθεια γεφυρών αναρτημένων με ευθύγραμμα καλώδια, 1990, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 26. Μπουλούκου Μαρία, Ελαστική ευστάθεια γέφυρας ευθυγράμμων καλωδίων κατά το σύστημα Βεντάλιας (Fan), 1990, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.