Δημοσιεύσεις

 1. Gantes, C.J., Koulatsou, K.G. and Chondrogiannis, K.-A., Alternative Ring Flange Models for Buckling Verification of Tubular Steel Wind Turbine Towers via Advanced Numerical Analysis and Comparison to Code Provisions, Structures, Vol. 47, pp. 1366-1382, Jan. 2023.                                                                  doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.11.090 
 2. Ioannou, O., Hadjioannou, M., Gantes, C.J. and Lignos, Χ.Α., Experimental and Numerical Investigation of Cladding-Girt Systems subjected to Blast  Loading, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 149, Issue 5, 04023030, May 2023. doi: https://doi.org/10.1061/JSENDH.STENG-11724  
 3. Li, B., Peng, A.Q., Wang, M.S., Zhu, H.J., Rong, K. and Gantes, C.J., Modeling and Analysis of Flexible Deployable Structure with Scissor-Like Elements Using a Novel Non-locking Beam Element, Mechanika, Vol. 29, No. 6, pp. 462−475, 2023. doi: https://doi.org/10.5755/j02.mech.33610
 4. Kazantzi, A. K., Karaferis, N. K., Melissianos, V. E., and Vamvatsikos, D., Acceleration-Sensitive Ancillary Elements in Industrial Facilities: Alternative Seismic Design Approaches in the New Eurocode, Bulletin of Earthquake Engineering. https://doi.org/10.1007/s10518-023-01656-4
 5. Melissianos, V. E., Danciu, L., Vamvatsikos, D., and Basili, R., Fault Displacement Hazard Estimation at Lifeline-Fault Crossings: A Simplified Approach for Engineering Applications, Bulletin of Earthquake Engineering, 21, 4821-4849. https://doi.org/10.1007/s10518-023-01710-1
 6. Karaferis, N. K., Melissianos, V. E., and Vamvatsikos, D., Mechanical Modeling, Seismic Fragility, and Correlation Issues for Groups of Spherical Pressure Vessels, Acta Mechanica. https://doi.org/10.1007/s00707-023-03670-8
 7. Dasiou M.-E., Lachanas, C.G., Melissianos, V. E., Vamvatsikos, D., Seismic Performance of the Temple of Aphaia in Aegina Island, Greece, Earthquake Engineering and Structural Dynamics. https://doi.org/10.1002/eqe.4032
 8. El Dahr, R.; Lignos, X.; Papavieros, S.; Vayas, Development and Validation of a LabVIEW Automated Software System for Displacement and Dynamic Modal Parameters Analysis Purposes, Modelling 2023, 4, 189–210. https://doi.org/10.3390/modelling4020011
 9. Vayas I., Mantas K., Vlachakis K., Bewertung der alten Gleitbrücke der Euripos Meeresenge in Chalkis, Griechenland, Bauingenieur, 2023, 98(9), 274-287,
 10. El Dahr, R., Lignos, X.; Papavieros, S.; Vayas, I., Dynamic Assessment of the Structural Behavior of a Pedestrian Bridge Aiming to Characterize and Evaluate Its Comfort Level, Buildings 2023, 13, 3053. https://doi.org/10.3390/buildings13123053
 11. Spillatura A., Vamvatsikos D., Kohrangi M., Bazzurro P., Harmonizing seismic performance via risk targeted spectra: state of the art, dependencies, and implementation proposals. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 52(13): 4277–4299. DOI:10.1002/eqe.3941
 12. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Dimitrakopoulos E.G., Intensity measures as interfacing variables versus response proxies: the case of rigid rocking blocks. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 52(6): 1722–1739. DOI: 10.1002/eqe.3838
 13. Hassan M., Vasdravellis G., Vamvatsikos D., Eurocode-8-conforming seismic design and behaviour factor of high-post-yield stiffness concentrically-braced steel frames. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 52(5): 1536–1556. DOI: 10.1002/eqe.3828
 14. Kohrangi M., Bakalis K., Triantafyllou G., Vamvatsikos D., Bazzurro P., Hazard consistent record selection procedures accounting for horizontal and vertical components of the ground motion: Application to liquid storage tanks. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 52(4): 1232–1251. DOI: 1002/eqe.3813
 15. Patsialis D., Taflanidis A.A., Vamvatsikos D., Improving the computational efficiency of seismic building-performance assessment through reduced order modeling and multi-fidelity Monte Carlo techniques. Bulletin of Earthquake Engineering, 21: 811–847. DOI: 10.1007/s10518-022-01551-4
 16. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Dimitrakopoulos E.G., Statistical property parameterization of simple rocking block response. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 52(2): 394–414. DOI: 10.1002/eqe.3765
 17. Gkatzogiannis, S., Knoedel, P., Ummenhofer, T., A Review of the Research on High Frequency Mechanical Impact Treatment – Past Results, Present Status and Future Trends, Proceedings of the 10th Hellenic National Conference of Steel Structures, October 2023, Athens.
 1. Papavasileiou, V.D., Gantes, C.J., Thanopoulos, P. and Lignos, X.A., "Dynamic Response Identification of a Triple-Single Bailey Bridge Based on Vehicle Traffic-Induced Vibration Analysis", Infrastructures, Vol. 7(10), 139, 2022. doi: https://doi.org/10.3390/infrastructures7100139
 2. Ioannou, O., Hadjioannou, Μ. and Gantes, C.J., “A 2DOF Method to Study the Influence of Cladding Characteristics on the Response of the Supporting Structure under Blast Loading”, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 148, Issue 12, 04022191, Dec. 2022. doi: https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003494
 3. Dimopoulos, C. and Gantes, C.J., “Progressive Collapse of Buildings”, Editorial, Vibration, Vol. 5, pp. 568–569, 2022. doi:  https://doi.org/10.3390/vibration5030032
 4. Bezas M.-Z., Demonceau J.-F., Vayas I., Jaspart J.-P., "Design rules for equal-leg angle members subjected to compression and bending”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 189, 107092, 2022. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2021.107092
 5. Bezas M.-Z., Jaspart J.-P., Vayas I., Demonceau J.-F., "Design recommendations for the stability of transmission steel lattice towers", Engineering Structures, Vol. 252C, 113603, 2022. doi: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113603.
 6. Filograno, M.L., Piniotis, G., Gikas, V., Papavasileiou, V., Gantes, C.J., Kandyla M. and Riziotis, C., “Comparative Assessment and Experimental Validation of a Prototype Phase Optical Time Domain Reflectometer for Distributed Structural Health Monitoring”, Journal of Sensors, Vol. 2022, Article ID 6856784, 2022. doi: https://doi.org/10.1155/2022/6856784
 7. Li, B., Wang, S.-M., Gantes, C.J. and Tan, U.-X., “Modeling and Simulation for Wear Prediction in Planar Mechanical Systems with Multiple Clearance Joints”, Nonlinear Dynamics, 2022. doi: https://doi.org/10.1007/s11071-022-07224-w
 8. Ioannou, O., Hadjioannou, Μ. and Gantes, C.J., “Evaluation of the Potential of Cladding to Mitigate Blast Effects on the Supporting Structure”, ASCE Practice Periodical on Structural Design and Construction, Vol. 27, Issue 3, 04022022, Aug. 2022. doi: https://doi.org/10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000701
 9. Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., “Analysis and Design of Steel Arches/Analyse und Bemessung von Stahlbögen”, Bauingenieur, Vol. 97, Issue 4, pp. 91-98, 2022. doi: https://doi.org/10.37544/0005-6650-2022-04-35
 10. Panagiotis Kyriakopoulos; Simo Peltonen; Constantine Spyrakos; Ioannis Vayas; Matti Leskela, "Experimental and analytical investigation of shallow floor composite beams under extreme deformation", J. Structural Engineering ASCE, 148(2), 2022.
 11. Bezas, M.-Z.; Demonceau, J.-F.; Vayas, I.; Jaspart, J.-P., "Compression tests on large angle columns in high strength steel" Steel Construction 15, No1, pp43-47. https://doi.org/10.1002/stco.202100051
 12. Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Deladonna F., Fabini M., Hermanek J., Dot Margotan P., Sesana S., Vantusso E., Vayas I., "Macro-characteristics and taxonomy of steel racking systems for seismic vulnerability assessment", Bulletin of Earthquake Engineering, 20, 2695-2718. https://doi.org/10.1007/s10518-022-01326-x
 13. El Dahr R, Lignos X, Papavieros S, Vayas I., "Design and Validation of an Accurate Low-Cost Data Acquisition System for Structural Health Monitoring of a Pedestrian Bridge", Journal of Civil Engineering and Construction 2022, 11(3) 113-126, https://doi.org/10.32732/jcec.2022.11.3.113
 14. Ruggieri S., Chatzidaki A., Vamvatsikos D., Uva G., "Reduced-order models for the seismic assessment of plan-irregular low-rise frame buildings", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2022. DOI: 10.1002/eqe.3725.
 15. Kazantzi A.K., Karaferis N.D., Melissianos V.E., Bakalis K., Vamvatsikos D., "Seismic fragility assessment of building-type structures in oil refineries", Bulletin of Earthquake Engineering, 20:6853–6876, 2022. DOI: 10.1007/s10518-022-01476-y..
 16. Bilionis D.V., Vlachakis K., Dasiou M.E., Vayas I., Vamvatsikos D., Lagouvardos K., "Risk assessment of rehabilitation strategies for steel lattice telecommunication towers of Greece under extreme wind hazard", Engineering Structures, 267: 114625, 2022. DOI:10.1016/j.engstruct.2022.114625.
 17. Karaferis N.D., Kazantzi A.K., Melissianos V.E., Bakalis K., Vamvatsikos D., "Seismic fragility assessment of high-rise stacks in oil refineries". Bulletin of Earthquake Engineering", 20: 6877–6900.
 18. Van der Burg L., Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., "A risk-based evaluation of direct displacement-based design". Bulletin of Earthquake Engineering, 20: 6611–6633, 2022. DOI: 10.1007/s10518-022-01447-3.
 19. Reggiani Manzo N., Lachanas C.G., Vassiliou M.F., Vamvatsikos D., "Uniform risk spectra for rocking structures", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(11): 2610–2626. 2022. DOI:10.1002/eqe.3691.
 20. Kazantzi A.K., Lachanas C.G., Vamvatsikos D., "Seismic response distribution expressions for rocking building contents under ordinary ground motions", Bulletin of Earthquake Engineering, 20: 6659–6682, 2022. DOI:10.1007/s10518-022-01424-w.
 21. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Vassiliou M.F., "The influence of the vertical component of ground motion on the probabilistic treatment of the rocking response of free-standing blocks", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(8): 1874–1894, 2022. DOI:10.1002/eqe.3643.
 22. Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Vayas I., "Seismic assessment approaches for mass-dominant sliding contents: The case of storage racks", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(4): 812–831, 2022. DOI: 10.1002/eqe.3592.
 23. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., "Rocking incremental dynamic analysis", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(3):688–703, 2022. DOI:10.1002/eqe.3586.
 24. Vargas-Alzate Y.F., Silva V., Vamvatsikos D., Pujades L.G., "A simplified approach for including the incidence angle effect in seismic risk assessment", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(1): 191–212, 2022. DOI: 10.1002/eqe.3562.
 25. Hernández-Montes E., Chatzidaki A., Gil-Martin L.M, Aschheim M., Vamvatsikos D., "A seismic design procedure for different performance objectives for post tensioned walls", Journal of Earthquake Engineering. 26(1): 475–492, 2022. DOI: 10.1080/13632469.2019.1691678
 1. Ioannou, O. and Gantes, C.J., "Membrane Action of Cladding Subjected to Blast Loading and Effects on the Supporting Structure”, Vibration, Vol. 4, pp. 768–786, 2021.  doi: https://doi.org/10.3390/vibration4040043
 2. Gantes, C.J., Villi Billi, M., Güldogan, M. and Gül, S., "A Novel Tripod Concept for Onshore Wind Turbine Towers”, Energies, Vol. 14, Issue 18, 5772, 2021. doi: https://doi.org/10.3390/en14185772   
 3. Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Stability Criteria for Roller-Bent Circular-Hollow-Section Steel Arches”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 176, 106431, Jan. 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2020.106431   
 4. Li, B., Wang, S.-M., Gantes, C.J. and Tan, U.-X., "Nonlinear Dynamic Characteristics and Control of Planar Linear Array Deployable Structures Consisting of Scissor-Like Element with Revolute Clearance Joint”, Advances in Structural Engineering, Vol. 24, Issue 7, pp. 1439–1455. doi: https://doi.org/10.1177/1369433220971728
 5. Vernardos, S.M., Gantes, C.J., Badogiannis, E.G. and Lignos, X.A., “Experimental and Numerical Investigation of Steel-Grout-Steel Sandwich Shells for Wind Turbine Towers”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 184, 106815, Sep. 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2021.106815
 6. Fasoulakis Z, Pasternak H, Vayas I, Li Z, “Stützen-Riegel-Knoten ohne und mit geklebter CFK-Verstärkung -Versuche und numerische Simulationen”, Bauingenieur 96 (20117), H.6, 201-211, 2021. https://doi.org/10.37544/0005-6650-2021-06-43
 7. Vlachakis K, Beyer A, Vayas I., “Tragverhalten von Fachwerkmasten aus Winkelprofilen”, Stahlbau 90, H.6, 425-440, 2021 https://doi.org/10.1002/stab.202000059
 8. Thanopoulos P., Louverdi S., Spiliopoulos A. and Vayas I., “Lateral Stability Analysis for Composite Plate Girder Bridges”, International journal of steel structures, 2021. https://doi.org/10.1007/s13296-020-00446-x
 9. Bezas M.-Z., Demonceau J.-F., Vayas I., Jaspart J.-P., "Classification and cross-section resistance of equal-leg rolled angle profiles", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 185, 106842, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2021.106842.
 10. Antonodimitraki S., Thanopoulos P. Vayas I., "EC3-Compatible Methods for Analysis and Design of Steel Framed Structures", Modelling 2021, 2(4), 567-590, 2021. https://doi.org/10.3390/modelling2040030
 11. Kazantzi A.K., Lachanas C.G., Vamvatsikos D., “Seismic response distribution expressions for on-ground rigid rocking blocks under ordinary ground motionsEarthquake Engineering and Structural Dynamics, 2021, DOI: 10.1002/eqe.3511.
 12. Chatzidaki A., Vamvatsikos D., “Mixed probabilistic seismic demand models for fragility assessment”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2021 (accepted).
 13. Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Vayas I., Delladonna F., “Simplified modelling for the seismic performance assessment of automated rack-supported warehousesASCE Journal of Structural Engineering, 2021 (accepted).
 14. Spillatura A., Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D., “Conditional spectrum record selection faithful to causative earthquake parameter distributions”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 50(10): 2653–2671, 2021. DOI: 10.1002/eqe.3465
 15. Fasoulakis Z., Vamvatsikos D., Papadopoulos V., “Stability of single-bolted thin-walled steel angle beam-columns with stochastic imperfections”, ASCE Journal of Structural Engineering, 147(8): 04021108, 2021. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003061
 16. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., “Model type effects on the estimated seismic response of a 20-story steel moment resisting frame”, ASCE Journal of Structural Engineering, 147(6): 04021078, 2021. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003010
 17. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D., “Seismic risk and loss estimation for the building stock in Isfahan. Part II: Hazard analysis and risk assessment”, Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 1739–1763, 2021. DOI: 10.1007/s10518-020-01037-1
 18. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D., “Seismic risk and loss estimation for the building stock in Isfahan. Part I: Exposure and vulnerability”, Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 1709–1737, 2021. DOI: 10.1007/s10518-020-01036-2
 19. Ruggieri S., Porco F., Uva G., Vamvatsikos D., “Two frugal options to assess class fragility and seismic safety for low-rise reinforced concrete school buildings in Southern Italy”, Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 1415–1439, 2021. DOI: 10.1007/s10518-020-01033-5
 20. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., “Practical performance-based design of friction pendulum bearings for a seismically isolated steel top story spanning two RC towers”, Bulletin of Earthquake Engineering, 19:1231–1248, 2021. DOI: 10.1007/s10518-020-01011-x
 21. Vamvatsikos D., “A Dürüm Döner view of seismic risk assessment”, Proceedings of the 9th Turkish Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey, 2021.
 1. Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Numerical Investigation on the Residual Stresses of Roller-Bent Circular-Hollow-Sections", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 164, 105777, Jan. 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.105777  
 2. Sakka, E.G., Bilionis, D.V., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Onshore Wind Farm Siting Prioritization Based on Investment Profitability for Greece", Renewable Energy, Vol. 146, pp. 2827-2839, Feb. 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.020 
 3. Valsamis, A.I., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "Alternative Design of Buried Pipelines at Active Fault Crossings Using Flexible Joints”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 180, 104038, Jan. 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2019.104038
 4. Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Methodology for Failure Mode Prediction of Onshore Buried Steel Pipelines Subjected to Reverse Fault Rupture”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 135, 106116, August 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106116 
 5. Koulatsou, K.G., Kazakis, G., Gantes, C.J. and Lagaros, N.D., "Resonance Investigation and its Effects on Weight Optimization of Tubular Steel Wind Turbine Towers”, Procedia Manufacturing, Vol. 44, pp. 4-11, 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.198  
 6. Vamvatsikos D., Bakalis K., Kohrangi M., Pyrza S., Castiglioni C., Kanyilmaz A., Morelli F., Stratan A., D’ Aniello M., Calado L., Proença J.M., Degee H., Hoffmeister B., Pinkawa M., Thanopoulos P., Vayas I., "A risk-consistent approach to determine EN1998 behaviour factors for lateral load resisting systems”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 131, 2020,  doi: https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2019.106008
 7. Tsarpalis P., Bakalis K., Thanopoulos P., Vayas I., Vamvatsikos D., "Pre-normative assessment of behaviour factor for lateral load resisting system FUSEIS pin-link". Bulletin of Earthquake Engineering, 18: 2681–2698, 2020. doi: https://doi.org/10.1007/s10518-020-00799-y
 8. Bezas M-Z, Demonceau J-F, Vayas I., Jaspart J-P, "Experimental and numerical investigations on large angle high strength steel columns", Thin-Walled Structures, 2020.  doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107287
 9. Kazantzi A.K., Miranda E., Vamvatsikos D., "Strength-reduction factors for the design of light nonstructural elements in buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics", 49: 1329–1343, 2020. DOI: 10.1002/eqe.3292.
 10. Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., "Multi-level conditional spectrum-based record selection for IDA". Earthquake Spectra. DOI: 10.1177/8755293020919425.
 11. Kohrangi M., Papadopoulos A.N., Bazzurro P., Vamvatsikos D., "Correlation of spectral acceleration values of vertical and horizontal ground motion pairs". Earthquake Spectra, 2020.  doi:https://doi.org/10.1177/8755293020919416.
 12. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., Miranda E., "Evaluation of seismic acceleration demands on building nonstructural elements". ASCE Journal of Structural Engineering, 146(7): 04020118, 2020.   doi: https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002676
 13. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., Miranda E., "The effect of damping on floor spectral ordinates as inferred from instrumented buildings", Bulletin of Earthquake Engineering, 18: 2149–2164, 2020. DOI: 10.1007/s10518-019-00781-3
 14. Hernández-Montes E., Chatzidaki A., Gil-Martin L.M, Aschheim M., Vamvatsikos D., "A seismic design procedure for different performance objectives for post tensioned walls". Journal of Earthquake Engineering, 2020. DOI: 10.1080/13632469.2019.1691678
 15. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., "Seismic and vibration performance for an industrial steel building", ASCE Practice Periodical on Structural Design and Construction, 25(2): 05020001, 2020. DOI: 10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000475
 16. MichaltsosT., Avraam T., "Roughness on road and Bridge, Int. Jour. of Bridge Engineering, Vol.8, Issue 2, 2020, 41-55.
 17. Michaltsos T., Sophianopoulos D.S. and Avraam T., "C-S-B Failure of cables the - 3D problem", Archive of Applied Mechanics, 2020, 90(7), 1431-1456.
 18. Chatzidaki A., Bakalis K., Vamvatsikos D., "Seismic resilience assessment for the G7 highway bridge in Greece", Proceedings of the 11th European Conference on Structural Dynamics (EURODYN 2020), Athens, Greece, 2020.
 19. Melissianos V.E., Vamvatsikos D., "Simplified estimation of design fault displacement for buried pipelines at fault crossing", Proceedings of the 11th European Conference on Structural Dynamics (EURODYN 2020), Athens, Greece, 2020.
 20. Chatzidaki A., Vamvatsikos D., "Fragility and loss assessment via mixed probabilistic models of seismic demand", Proceedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering, Sendai, Japan, 2020.
 21. Loli M., Chatzidaki A., Vamvatsikos D., Gazetas G., "Seismic vulnerability of motorway bridge on active landslide", Proceedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering, Sendai, Japan, 2020.
 22. Melissianos V.E., Dasiou M.E., Vamvatsikos D., "Seismic risk assessment of the ancient temple of Aphaia in Greece", Proceedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering, Sendai, Japan, 2020.
 23. Miano A., Ebrahimian H., Jalayer F., Vamvatsikos D., Prota A., "Impact of sampling techniques on uncertainty propagation with non-linear dynamic analysis". Proceedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering, Sendai, Japan 2020.
  1. Filograno, M.L., Piniotis, G., Gikas, V., Papavassiliou, V., Gantes, C.J., Kandyla, M. and Riziotis, C., “Experimental Validation of a Prototype Photonic Phase Optical Time Domain Reflectometer for SHM in Large-Scale Infrastructures”, 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Athens, Greece, 15-17 May 2019.
  2. Avgerinou, X. Lignos, D. Tsarpalis, Vayas I.,"Full-scale tests on used steel storage racks", Steel Construction Design and Research, Volume 12, Issue 3, 2019, pp. 231-242.
  3. Vernardos, S. and Gantes, C.J., "Experimental Behavior of Concrete-Filled Double-Skin Steel Tubular (CFDST) Stub Members under Axial Compression: A Comparative Review", Structures, Vol. 22, pp. 383-404, Dec. 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2019.06.025   
  4. Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Numerical Investigation on the Residual Stresses of Roller-Bent Circular-Hollow-Sections", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 164, 105777, Jan. 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.105777  
  5. Sakka, E.G., Bilionis, D.V., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Onshore Wind Farm Siting Prioritization Based on Investment Profitability for Greece", Renewable Energy, Vol. 146, pp. 2827-2839, Feb. 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.020 
  6. Fasoulakis Ζ.C., Lignos A., Avraam T.P., Katsatsidis S.P., "Investigation on single-bolted cold-formed steel angles with geometric imperfections under compression", Journal of Constructional Steel Research, vol. 162, 2019.
  7. Avraam Τ. and Michaltsos G.T., "The influence of the traveling waves on the dynamic behavior of beams", Vibration and Acoustics Research Journal, 2019.
  8. Vamvatsikos D., Bakalis K., Kohrangi M., Pyrza S., Castiglioni C., Kanyilmaz A., Morelli F., Stratan A., D'Aniello M., Calado L., Proenca J., Degee H., Hoffmeister B., Pinkawa M., Thanopoulos P. and Vayas I., "A Risk-Consistent Approach to Determine EN1998 Behaviour Factors for Lateral Load Resisting Systems", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier, Sent for publication 13/12/2019.
  9. Melissianos, V.E. and Gantes, C.J., "Protection Measures for Buried Steel Pipelines Subjected to Fault Rupture", ICONHIC2019, 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure, Workshop on Natural Hazards & Pipeline Infrastructure, Chania, Greece, 23-26 June 2019.
  10. Μελισσιανός, Β.Ε., Βαμβάτσικος, Δ. και Γαντές, Χ.Ι., "Εμπειρική Σχέση για την Πρόβλεψη Αστοχίας λόγω Λυγισμού Υπόγειων Αγωγών υπό Ανάστροφη Διάρρηξη", 4ο ΠΣΑΜΤΣ, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5-7 Σεπ. 2019.
  11. Koulatsou, K.G., Chondrogiannis, K.-A. and Gantes, C.J., "Structural Optimization of Tubular Steel Wind Turbine Towers with Respect to Buckling", Form and Force: IASS Annual Symposium 2019 – Structural Membranes 2019, C. Lázaro, K.-U. Bletzinger and E. Oñate (Eds.), pp. 823-830, Barcelona, Spain, 7 – 10 Oct. 2019.
  12. Koulatsou, K.G., Chondrogiannis, K.-A. and Gantes, C.J., Structural Optimization of Tubular Steel Wind Turbine Towers with Respect to Buckling, Form and Force: IASS Annual Symposium 2019 – Structural Membranes 2019, C. Lázaro, K.-U. Bletzinger and E. Oñate (Eds.), pp. 823-830, Barcelona, Spain, 7 – 10 Oct. 2019.
  13. Koulatsou, K.G., Kazakis, G., Gantes, C.J. and Lagaros, N.D., "Resonance Investigation and its Effects on Weight Optimization of Tubular Steel Wind Turbine Towers", OptArch2019: 1st International Conference on Optimization Driven Architectural Design, Amman, Jordan, 5-7 Nov. 2019 (έχει υποβληθεί περίληψη).
  14. Chatzidaki A., Lyritsakis C., Vamvatsikos D., Aschheim M., Hernández-Montes E., "Seismic assessment of a 4-story RC building designed on an intensity versus a performance basis." Proceedings of the 4th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
  15. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., Miranda E., "Damping influence on the seismic demands of non-structural components and building contents." Proceedings of the 4th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
  16. Lachanas C., Vamvatsikos D., "Model influence on the estimated seismic response of a 20-story steel moment-resisting frame." Proceedings of the 4th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
  17. Melissianos V., Vamvatsikos D., Gantes C., "Empirical expressions for predicting the buckling failure of buried pipelines under reverse faulting." Proceedings of the 4th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
  18. Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Vayas I., "Structural analysis of pallet racking systems using equivalent beam-column elements." Proceedings of the 4th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
  19. Vamvatsikos D., "Options in determining behavior factors of building classes for modern design codes." Proceedings of the 4th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
  20. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D.,"Conditional spectrum bi-directional record selection for risk assessment of 3D structures using scalar and vector IMs", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2019, 48(9): 1066–1082. DOI: 10.1002/eqe.3177.
  21. Silva V., Akkar S., Baker J.W., Bazzurro P., Castro J.M., Crowley H., Dolsek M., Galasso C., Lagomarsino S., Monteiro R., Perrone D., Pitilakis K., Vamvatsikos D.," Current challenges and future trends in analytical fragility and vulnerability modelling". Earthquake Spectra, 2019, DOI: 10.1193/042418EQS101O.
  22. Farag M.M.N, Mehanny S.S.F., Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bakhoum M.M., "Precast beam bridges with a buffer-gap-elastomeric bearings system: uncertainty in design parameters and randomness in ground records.", ASCE Journal of Bridge Engineering, 2019, 24(5): 04019034. DOI: 10.1061/(ASCE)BE. 1943-5592.0001396.
  23. Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., "Pulse-like versus non-pulse-like ground motion records: Spectral shape comparisons and record selection strategies." Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2019, 48(1): 46–64. DOI: 10.1002/eqe.3122.
  24. Papadopoulos A.N., Vamvatsikos D., Kazantzi A.K,."Development and application of FEMA P-58 compatible story loss functions.", Earthquake Spectra, 2019, DOI: 10.1193/102417EQS222M
  25. Bilionis D.V., Vamvatsikos D., "Wind performance assessment of telecommunication towers: A case study in Greece." Proceedings of the COMPDYN2019 Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete, Greece.
  26. Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Vayas I., "Simplified models for the nonlinear analysis of ARSW structures under seismic loading." Proceedings of the COMPDYN2019 Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete, Greece.
  27. Vamvatsikos D., "Funky structure behavior factors." Proceedings of the 16th D-A-CH Tagung Erdbebening-enieurwesen & Baudynamik, Innsbruck, Austria.
  28. Thanopoulos P., Dubina D. and Stratan A., "Pre-normative design recommendations for seismically qualified steel joints", Proceedings of COMPDYN 2019 (EQUALJOINTS-PLUS mini-symposium), M. Papadrakakis and M. Fragiadakis (eds.), Crete, Greece, 24–26 June 2019.
  29. Oliveira S., Rebelo C., Simões da Silva L., Costa R. and Thanopoulos P., "EQUALJOINTS tools", Proceedings of COMPDYN 2019 (EQUALJOINTS-PLUS mini-symposium), M. Papadrakakis and M. Fragiadakis (eds.), Crete, Greece, 24–26 June 2019.
  30. Tsarpalis P., Thanopoulos P., Vamvatsikos D. and Vayas I., "Rehabilitation of existing buildings with innovative anti-seismic systems", Proceedings of COMPDYN 2019 (EQUALJOINTS-PLUS mini-symposium), M. Papadrakakis and M. Fragiadakis (eds.), Crete, Greece, 24–26 June 2019.
  31. Bakalis K., Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., Fragiadakis M., "Seismic performance evaluation of liquid storage tanks using nonlinear static procedures." ASME Journal of Pressure Vessel Technology, 2019, 141(1), 010902. DOI:10.1115/1.4039634.
  32. Bakalis K., Vamvatsikos D., Grant D.N., Mistry A.," Downtime assessment of base-isolated liquid storage tanks.", Proceedings of the SECED 2019 Conference, Greenwich, UK.
  33. Chatzidaki A., Vamvatsikos D.," Mixed probabilistic seismic demand models for fragility assessment.", Proceedings of the SECED 2019 Conference, Greenwich, UK.
  34. Vamvatsikos D., " Decision support for road infrastructure resilience: the panoptis perspective.", Proceedings of the SECED 2019 Conference, Greenwich, UK.
  35. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., "Prescriptive approaches in performance-based design? A case-study on base isolation." Proceedings of the 13th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ICASP13, 2019, Seoul, South Korea.
  36. Spillatura A., Vamvatsikos D., Bazzurro P., Kohrangi M., "Issues in harmonization of seismic performance via risk targeted spectra.", Proceedings of the 13th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ICASP13, Seoul, South Korea.
  1. Thanasoulas, I.D., Vardakoulias, I.K., Kolaitis, D.I., Gantes, C.J. and Founti, M.A., "Coupled Thermo-Mechanical Simulation for the Performance-based Fire Design of CFS Drywall Systems"”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 145, pp. 196-209, June 2018. 87 (2018), H.1, 30-43, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.02.022
  2. Gantes, C.J., "Overview of Scissor-Type, Bi-Stable Deployable Structures" International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2018 - Creativity in Structural Design, Boston, U.S.A., 16-20 July, 2018.
  3. Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Effects of Roller-Bending on Curved Constructional Steels of Hollow-Section", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2018 - Creativity in Structural Design, Boston, U.S.A., 16-20 July, 2018.
  4. Vayas I., Avgerinou S., Thanopoulos P., "Versagen eines Regallagers in Athen", Stahlbau, 87 (2018), H.1, 30-43, http://dx.doi.org/10.1002/stab.201810553
  5. Spiliopoulos A., Dasiou M.E., Thanopoulos P., Vayas I., "Experimental tests on members made from rolled angle sections", Steel Construction Design and Research, Volume 11, Issue 1, (2018), pp. 84-93, http://dx.doi.org/10.1002/stco.201710023
  6. Adamakos K., Sesana S., Vayas I., "Interaction Between Pallets and Pallet Beams of Steel Storage Racks in Seismic Areas", Intenational Journal of Steel Structures, Volume 18, No 3, (2018), pp. 1018-1034, http://dx.doi.org/10.1007/s13296-018-0041-y
  7. Baltzopoulos G., Baraschino R., Iervolino I., Vamvatsikos D, "Dynamic analysis of single-degree-of-freedom systems (DYANAS): A graphical user interface for OpenSees.", Engineering Structures, 177: 395–408. DOI: 10.1016/j.engstruct.2018.09.078.
  8. Giannopoulos D., Vamvatsikos D., "Ground motion records for seismic performance assessment: To rotate or not to rotate? ", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 47(12): 2410-2425. DOI: 10.1002/eqe.3090
  9. Bakalis K., Kohrangi M., Vamvatsikos D., "Seismic intensity measures for liquid storage tanks. ", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 47(9): 1844–1863. DOI: 10.1002/eqe.3043
  10. Bakalis K., Vamvatsikos D., "Seismic fragility functions via nonlinear dynamic methods. ", ASCE Journal of Structural Engineering, 144(10): 04018181. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002141
  11. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., "The hysteretic energy as a performance measure in analytical studies. ", Earthquake Spectra, 34(2): 719–739. DOI: 10.1193/112816EQS207M
  12. Avgerinou S., Vayas I., Lignos X., Thanopoulos P. and Spiliopoulos A.,"Moment-resisting-frames under cyclic loading: Large scale tests and validation of plasticity and damage numerical models ", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 115, Elsevier.
  13. Thanasoulas, I.D., Douthe, C.Ε., Gantes, C.J. and Lignos, X.A., "Influence of Roller Bending on RHS Steel Arches: Experimental and Numerical Investigation", Thin-Walled Structures, Vol. 131, pp. 668-680, Oct. 2018https://doi.org/10.1016/j.tws.2018.07.027
  14. Papastergiou G., Raftoyiannis, I.G., "The use of Classical Rolling Pendulum Bearings (CRPB) for vibration control of Stay-Cables", MATEC Web of Conferences, 2018, 148(5), 02002.
  15. Vernardos, S.M., Papageorgiou, N. and Gantes, C.J., "Nonlinear Finite Element Analysis of Steel-Concrete-Steel Sandwich Wind Turbine Towers", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2018 - Creativity in Structural Design, Boston, U.S.A., 16-20 July 2018.
  16. Margnelli A., Kohrangi M., Giaralis A., Vamvatsikos D"Influence of non-stationary frequency content of recorded ground motions to seismic demand of multistorey structures via the wavelet-based alpha (α) index. ", Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 2018.
  17. Moschen L., Adam C., Vamvatsikos D., "On the practical estimation of the distribution of peak foor acceleration demands.", Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 2018.
  18. Bakalis K., Vamvatsikos D., "Seismic vulnerability assessment for liquid storage tank farms. ", Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 2018.
  19. Kazantzi, A.K., Vamvatsikos D., Miranda E., "Effect of yielding on the seismic demands of nonstructural elements. ", Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 2018.
  20. Miranda E., Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., "Towards a new approach to design acceleration-sensitive non-structural components. ", Proceedings of the 11th National Conference in Earthquake Engineering, Los Angeles, CA, 2018.
  21. Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., "The role of spectral shape and pulse period for record selection in the near field. ", Proceedings of the 11th National Conference in Earthquake Engineering, Los Angeles, CA, 2018.
  22. Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., "Multi-level conditional spectrum-based record selection for IDA.", Proceedings of the 11th National Conference in Earthquake Engineering, Los Angeles, CA, 2018.
 1. Akgün, Y., Gantes, C.J., Kalochairetis, K.E. and Gkagka E.E.,A Proposal for a Convertible Stadium Roof Structure Derived from Watt-I Linkage, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Vol. 45, Νο. 2, pp. 271–279, 2017. http://dx.doi.org/10.1080/15397734.2016.1165117
 2. Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., Performance Assessment of Buried Pipelines at Fault Crossings, Earthquake Spectra, Vol. 33, No. 1, pp. 201–218, Feb. 2017. http://dx.doi.org/10.1193/122015EQS187M
 3. Vassilopoulou, I., Petrini, F. and Gantes, C.J., Nonlinear Dynamic Behavior of Cable Nets Subjected to Wind Loading, Structures, Vol. 10, pp. 170–183, May 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.istruc.2017.03.004
 4. Melissianos, V.E., Lignos, X.A., Bachas, K.K.,Gantes, C.J., Experimental Investigation of Pipes with Flexible Joints under Fault Rupture, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 128, pp. 633-648, Jan. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.09.026
 5. M. Kouniaki, X. Lignos, I. Vayas, Ermittlung von Dehnungen in Stahlbauteilen unter Anwendung der infraroten Thermographie, Bauingenieur 92, H.3, 105-114.
 6. Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., Performance-Based Assessment of Protection Measures for Buried Pipes at Strike-Slip Fault Crossings, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 101, pp. 1–11, Oct. 2017.
 7. Vassilopoulou, I., Kaymenaki, V., Gantes, C.J. and Bouckovalas, G., Criteria for Preliminary Design of an Arched Steel Bridge on Shallow Foundation under Soil Liquefaction Conditions, The Open Civil Engineering Journal, Special issue: Open Challenges in Seismic Design of New Structures and Vulnerability Reduction of Existing Buildings, Bentham Open, (δεκτή για δημοσίευση).
 8. Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., Effectiveness of Classical Rolling Pendulum Bearings, Coupled Systems Mechanics, 6(2), 127-139,
 9. Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., The influence of the vertical inertia forces on the behavior of Friction Pendulum Bearings (FPB), Archive of Applied Mechanics, 87, 427-437, 2017.
 10. Bakalis K., Vamvatsikos D., Fragiadakis M., Seismic risk assessment of liquid storage tanks via a nonlinear surrogate model, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 46(15): 2851–2868. DOI: 10.1002/eqe.2939.
 11. Baltzopoulos G., Baraschino R., Iervolino I., Vamvatsikos D., SPO2FRAG: Software for seismic fragility assessment based on static pushover, Bulletin of Earthquake Engineering, 15(10): 4399–4425.
 12. Olmati P., Vamvatsikos D., Stewart M., Safety factor for structural elements subjected to impulsive blast loads, International Journal of Impact Engineering, 106: 249–258.
 13. Katsanos E.I., Vamvatsikos D., Yield Frequency Spectra and seismic design of code-compatible RC structures: an illustrative example, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 46(11):1727–1745. DOI: 10.1002/eqe.2877
 14. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D., Spillatura A., Conditional spectrum based ground motion record selection using average spectral acceleration, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 46(10):1667–1685. DOI: 10.1002/eqe.2876
 15. Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., Site dependence and record selection schemes for building fragility and regional loss assessment, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 46(10):1625–1643. DOI: 10.1002/eqe.2873
 16. Bakalis K., Fragiadakis M., Vamvatsikos D., Surrogate modeling for the seismic performance assessment of liquid storage tanks, ASCE Journal of Structural Engineering, 143(4): 04016199.
 17. Spiliopoulos A., Dasiou M.E., Thanopoulos P. and Vayas I., Experimental tests on members made from rolled angle sections, Steel Construction - Design and Research, Wiley and Sons, 07/2017
 18. Tsarpalis, I. Vayas, P. Thanopoulos, INERD and FUSEIS Device Information Brochures, Case studies on the seismic design of steel building, COMPDYN 1017.
 19. Tsarpalis, I. Vayas, P. Thanopoulos, FUSEIS pin links: Information Brochures and Design of Case study, COMPDYN 1017.
 20. Vayas, K. Papadopoulos, Restoration and protection techniques for classic Greek temples, Proceedings, PROHITECH 2017.
 21. Spiliopoulos, M.-E. Dasiou, I. Vayas, Experimental investigations of members from angle sections, 8th EUROSTEEL 2017.
 22. Vayas, D. Vamvatsikos, P. Thanopoulos, Innovative systems for seismic resistance – the INNOSEIS project, 8th EUROSTEEL 2017, Copenhagen, Denmark.
 23. Avgerinou, X. Lignos, P. Thanopoulos, I. Vayas, Full scale tests on moment resistant frames under cyclic loading, 8th EUROSTEEL 2017.
 24. Bouckovalas, G., Psycharis, I., Gantes, C.J., Sextos, A., Kappos, A. and Mylonakis, G., Performance-Based Design of Bridge Piers in Liquefiable Stes with Shallow Foundation and Limited Ground Improvement, PBD-III, 3rd International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, Vancouver, Canada, 16-19 July 2017.
 25. Αγγελίδης, Μ., Γαντές, Χ.Ι. και Καλοχαιρέτης, Κ.Ε., Προβλήματα Λυγισμού Βιομηχανικών Καπνοδόχων Μεγάλης Διαμέτρου, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 26. Balaoura, Ε.S. και Γαντές, Χ.Ι., Ivestigation of the Effectiveness of Capacity Design Guidelines in Multi-Storey STEEL Buildings with Concentrically Braced Frames, 9th Hellenic National Conference on Steel Structures, Larissa, Greece, 5-7 Oct. 2017.
 27. Καρβέλης, A.X., Μελισσιανός, B.E. και Γαντές, Χ.Ι., Αριθμητική Διερεύνηση Τοπικού Λυγισμού Μεταλλικών Αγωγών υπό Διάρρηξη Σεισμικού Ρήγματος, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 28. Λιβανού, Μ.A., Κατσιδονιωτάκη, Μ., Γαντές, Χ.Ι. και Αβραάμ Τ.Π., Αναλυτική και Αριθμητική Διερεύνηση του Καμπτικού Λυγισμού Μελών Μεταλλικών Πλαισίων με Αμφικλινή Ζυγώματα, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 29. Λεοντάρης, Κ., Ρούσσος, Ν., Βίλλη, Μ. και Γαντές, Χ.Ι., Σχεδιασμός Μεταλλικού Συστήματος Προσωρινής Αντιστήριξης Βαθιών Εκσκαφών μέσω Μη Γραμμικών Αριθμητικών Αναλύσεων, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 30. Θανάσουλας, Η.Δ., Βαρδακούλιας, Ι.Κ., Κολαΐτης, Δ.Ι., Γαντές, Χ.Ι. και Φούντη, Μ.Α., Μη Γραμμική Αριθμητική Προσομοίωση Δοκιμών Πυραντίστασης σε Φέρουσες Τοιχοποιίες Ξηράς Δόμησης, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 31. Βερνάρδος, Σ.Μ., Λιγνός, Ξ.Α., Μπαδογιάννης, Ε.Γ. και Γαντές, Χ.Ι., Πειραματική Διερεύνηση Καμπτικής Συμπεριφοράς Κελυφων Διατομής «Sandwich» για Πυλώνες Ανεμογεννητριών, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 32. Κουλάτσου, Κ., Κοσμίδου, Ε., Λιγνός, Ξ.Α. και Γαντές, Χ.Ι., Πειραματική Διερεύνηση Συμπεριφοράς Συνδέσεων Πυλώνων Ανεμογεννητριών υπό Στατική Φόρτιση, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 33. Κουλάτσου, Κ., Αγγελόπουλος, Ι., Θανάσουλας, Η.Δ., Νταϊφώτη, Α., Καλύβας, Σ., Γεωργίου, Ο., Λουκά, Α., Λυκομήτρος, Β., Γκολογιάννης, Χ.Π. και Γαντές, Χ.Ι., Μεταλλική Κατασκευή Στήριξης της Επικάλυψης και του Θόλου του Κτιρίου «Oval Tower» στη Λεμεσό της Κύπρου, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 34. Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D.J. and Gantes, C.J., Αποτίμηση Επιτελεστικότητας Μέτρων Προστασίας Υπόγειων Αγωγών Καυσίμων υπό Διάρρηξη Σεισμικού Ρήγματος, 2η Ημερίδα Νέων Ερευνητών ΕΤΑΜ – ΕΜΠ «Η Αντισεισμική Μηχανική μέσα από την Επιστημονική Ματιά Νέων Ερευνητών και Μηχανικών», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, 3 Νοεμβρίου 2017 (έχει υποβληθεί περίληψη).
 35. Papastergiou, G., and Raftoyiannis, I., The use of classical rolling pendulum bearings (CPRB) vor vibration control of stay-cables, Conference on Engineering Vibration 2017 (ICOEV2017), CD Proceedings, Sept. 4-7, Sofia, Bulgaria, 2017.
 36. Φασουλάκης, Z., Ραυτογιάννης I., και Αβραάμ, T., Διερεύνηση στατικής επάρκειας και ενίσχυση δικτυωτών πυλώνων μεταφοράς ενέργειας, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών 2017, CD Πρακτικά, 5-7 Οκτ., Λάρισα, 2017.
 37. Παπαβασιλείου, Β., και Ραυτογιάννης I., Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων κόπωσης μεγάλης κλίμακας με την ανάλυση προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών 2017, CD Πρακτικά, 5-7 Οκτ., Λάρισα, 2017
 38. Vamvatsikos D., Castiglioni C., Bakalis K., Calado L., D’ Aniello M., Degee H., Hoffmeister B., Pinkawa M., Proenca J.M., Kanyilmaz A., Morelli F., Stratan A., Vayas I., A risk-consistent approach to determine behavior factors for innovative steel lateral load resisting systems, Proceedings of the EUROSTEEL 2017 Conference, Copenhagen, Denmark.
 39. Bakalis K., Vamvatsikos D., Pyrza S., Q-factor verification of a 3-storey concentrically braced frame via the INNOSEIS risk-based approach, Proceedings of the 9th Hellenic National Conference on Steel Structures, Larisa, Greece.
 40. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., Vibration control of an industrial composite slab subjected to impact loads and improvement of the overall building seismic performance using toggle-brace dampers, Proceedings of the 9th Hellenic National Conference on Steel Structures, Larisa, Greece.
 41. Vamvatsikos D., Bakalis K., Vayas I., Castiglioni C., Kanyilmaz A., Morelli F., Stratan A., D’ Aniello M., Calado L., Proenca J.M., Degee H., Hoffmeister B., Pinkawa M., The INNOSEIS approach on determining EN1998-compatible behavior factors for introducing new steel lateral load resisting systems, Proceedings of the 9th Hellenic National Conference on Steel Structures, Larisa, Greece.
 42. Vamvatsikos D., Performance-based seismic design in real life: The good, the bad and the ugly, Proceedings of the ANIDIS2017 Italian National Conference on Earthquake Engineering, Pistoia, Italy.
 43. Vamvatsikos D., Bakalis K., Pyrza S., Q-factor verification of a 6-storey concentrically braced frame via the INNOSEIS risk-based approach, Proceedings of the COMPDYN2017 Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece.
 44. Moschen L., Adam C., Vamvatsikos D., Simplified prediction of peak floor accelerations in inelastic wall structures, Proceedings of the COMPDYN2017 Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece.
 45. Papadopoulos A., Vamvatsikos D., Kazantzi A., Development of FEMA P-58 compatible story loss functions: steel office buildings in high seismicity regions, Proceedings of the COMPDYN2017 Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece.
 46. Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., A record selection methodology for vulnerability functions consistent with regional seismic hazard for classes of buildings, Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Chile.
 47. Silva V., Casotto C., Vamvatsikos D., Rao A., Villar M., Presentation of the Risk Modeller’s Toolkit, the open–source software for vulnerability assessment of the Global Earthquake Model, Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Chile.
 48. Αυγερινού Σ., Λιγνός Ξ., Σπηλιόπουλος Α. Θανόπουλος Π. και Βάγιας Ι., Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς χαλύβδινων πλαισίων ροπής υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 10/2017.
 1. Avgerinou S., Adamakos K., Vayas I., "IStahl in der Bildhauerei – Tragwerksentwurf der Skulptur „le chemin de l‘ eau“ in Paris", Stahlbau, Vol. 85, pp.52-58, Ernst& Sohn.
 2. Briassoulis D., Dougka G., Dimakogianni D., Vayas I."Analysis of the collapse of a greenhouse with vaulted roof"Biosystems Engineering 151, 495-509.
 3. Olmati, P., Petrini, F., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J. "Simplified Fragility-Based Risk Analysis for Impulse Governed Blast Loading Scenarios" Engineering Structures, Vol. 117, pp. 457–469.
 4. Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J. "Influence of a Deformable Contour Ring on the Nonlinear Dynamic Response of Cable Nets" Structures, Vol. 6, pp. 146–158.
 5. Melissianos, V.E., Korakitis, G.P., Gantes, C.J. and Bouckovalas G.D. "Numerical Evaluation of the Effectiveness of Flexible Joints in Buried Pipelines Subjected to Strike-Slip Fault Rupture" Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 90, pp. 395–410. http://dx.doi.org/10.1016/j.soildyn.2016.09.012
 6. Thanasoulas, I.D., Vardakoulias, I.K., Kolaitis, D.I., Gantes, C.J. and Founti, M.A., "Thermal and Mechanical Computational Study of Load-Bearing Cold-Formed Steel Drywall Systems Exposed to Fire"Fire Technology, Vol. 52, Issue 6, pp. 2071-2092, Nov. 2016.
 7. Livanou, M.A. and Gantes, C.J., "Assessing the Necessity to Account for Geometric Nonlinearity in von Mises Trusses Representing Simple Shallow Roofs"Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS Journal) , Vol. 57, No. 4, n. 190, pp. 261-266, December 2016.
 8. Melissianos, V.E., Gantes, C.J., "Evaluation of Seismic Protection Methods for Buried Fuel Pipelines Subjected to Fault Rupture"Frontiers in Built Environment, Article 34.
 9. Raftoyiannis, I.G., Michaltsos, G.T., "Effectiveness of Classical Rolling Pendulum Bearings"Multiscale & Multiphysics Mechanics, 1(2), 157-170.
 10. Raftoyiannis, I.G., Michaltsos, G.T., "Movable Anchorage Systems for Vibration Control of Stay-Cables in Bridges,"Engineering Structures 112, 162-171.
 11. Raftoyiannis, I.G., Michaltsos, G.T., "The influence of the load model and other parameters on the dynamic behavior of curved-in-plane bridges,"Curved and Layered Structures 3(1), 240-264.
 12. Michaltsos, G.T., Raftoyiannis, I.G., "Dynamic Behavior of Ancient Frames consisting of Classical Columns with Architrave"Archive of Applied Mechanics
 13. Baltzopoulos G., Vamvatsikos D., Iervolino I."Analytical modelling of near-source pulse-like seismic demand for multi-linear backbone oscillators." Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 45(11): 1797–1815.
 14. Vamvatsikos D., Aschheim M.A."Performance-based seismic design via Yield Frequency Spectra" Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 45(11): 1759–1778.
 15. Dimopoulos A.I., Tzimas A.S., Karavasilis T.L., Vamvatsikos D. "Probabilistic economic seismic loss estimation in steel buildings using post-tensioned moment-resisting frames and viscous dampers"Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 45(11): 1725–1741.
 16. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D."Vector and scalar IMs in structural response estimation: Part II – Building Demand Assessment." Vector and scalar IMs in structural response estimation: Part II – Building Demand Assessment, 32(3): 1525–1543.
 17. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D."Vector and scalar IMs in structural response estimation: Part I – Building Demand Assessment." Vector and scalar IMs in structural response estimation: Part I – Building Demand Assessment, 32(3): 1507-1524.
 18. Vamvatsikos D., Kazantzi A.K., Aschheim M.A. "Performance-based seismic design: Avant-garde and code-compatible approaches." ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 2(2): C4015008.
 19. Vamvatsikos D., Pantazopoulou S.J. "Simplified mechanical model to estimate the seismic vulnerability of heritage unreinforced masonry buildings." Journal of Earthquake Engineering, 20(2): 298–325.
 20. Moschen L., Adam C., Vamvatsikos D. "A response spectrum method for peak floor acceleration demands in earthquake excited structures." Probabilistic Engineering Mechanics, 46: 94–106.
 21. Bakalis K., Fragiadakis M., Vamvatsikos D., "Surrogate Modeling for the Seismic Performance Assessment of Liquid Storage Tanks. " Journal of Structural Engineering , 4016199
 1. Dimakogianni D., Dougka G., Vayas I.:"Seismic behavior of frames with innovative energy dissipation systems" (FUSEIS1-2), Engineering Structures, Vol. 90, 1 May 2015, pp 83-95, http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.01.054
 2. Iliopoulos I., Smyrnaios S., Vayas I.: "Truss models for inerlastic stability analysis and design of steel plate girders", Engineering Structures, Vol. 105, 12/2015, pp 165-173, http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.09.040
 3. Vernardos, S. and Gantes, C.J., “Cross-Section Optimization of Sandwich-Type Cylindrical Wind Turbine Towers”, American Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 8, Issue 4, 2015.
 4. Dimopoulos, C.A., Koulatsou, K., Petrini, F. and Gantes, C.J., “Assessment of Stiffening Type of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers under Artificial Dynamic Wind Actions”, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (ASME), Vol. 10, No. 4, pp. 041004-1 - 041004-9, July 2015, doi: http://dx.doi.org/10.1115/1.4028074
 5. Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., “Numerical Methods for the Design of Cylindrical Steel Shells with Unreinforced or Reinforced Cutouts”, Thin-Walled Structures, Vol. 96, pp. 11-28, 2015, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2015.07.024
 6. Nistico, N., Gkagka E.E. and Gantes, C.J., “Roof Isolation with Tuned Mass-based Systems and Application to a Prefabricated Building”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 40, Issue 2, pp. 431-442, February 2015, doi: http://dx.doi.org/10.1007/s13369-014-1537-1
 7. Margariti, G. and Gantes, C.J., “Linear and Nonlinear Buckling Response and Imperfection Sensitivity of Cable-Stayed Masts and Pylons”, Structural Engineering International, Vol. 25, Number 1, pp. 43–49, Feb. 2015, doi: http://dx.doi.org/10.2749/101686614X14043795570255
 8. Margariti, G. and Gantes, C.J., “Critical Buckling Load and Nonlinear Post-Buckling Response of Guyed Towers”, Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS Journal), Vol. 55, No. 4, n. 182, pp. 229-235, December 2014, http://www.iass-structures.org/index.cfm/journal.getFile/753.11._14_33__Margariti__Gantes.pdf
 9. Gantes, C.J., Livanou, M.A. and Avraam, T.P., “New Insight into Interaction of Buckling Modes with Stable Post-Buckling Response”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 39, Issue 12, pp. 8559-8572, December 2014, http://dx.doi.org/10.1007/s13369-014-1436-5
 10. Fasoulakis, Z.C., Avraam, T.P., and Raftoyiannis, I.G., Dynamic buckling of partially-sway frames with varying stiffness using catastrophe theory, Int J. of Non-Linear Mechanics, 71, 116-126, 2015.
 11. Raftoyiannis, I.G. and Michaltsos, G.T., A Mathematical Model for Cables provided with Dampers, International Journal of Bridge Engineering, 3(1), 11-32, 2015.
 12. Avraam T., “A Special Problem on Reclining Bridges”, International Journal of Bridge Engineering, volume 3, No. 2, 2015.
 1. K. Adamakos, I. Vayas Tragverhalten von Palettenregalsystemen unter Erdbebenbeanspruchung, Stahlbau 83 (2014), H.1, 35 – 46, http://dx.doi.org/10.1002/stab.201410126
 2. Vayas, A. Spiliopoulos, M.E. Dasiou, G. Dougka, D. Dimakogianni, Instandsetzung von Bauten des Kraftwerks Meliti, Griechenland, nach einem Brand, Stahlbau 83 (2014), H.1, 47 – 56, http://dx.doi.org/10.1002/stab.2001410134
 3. G. Dougka, D. Dimakogianni, I. Vayas Innovative energy dissipation systems (FUSEIS 1-1) experimental analysis, Journal of Constructional Steel Research, Volume 96, (2014), pp. 69-80, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2014.01.003
 4. G. Dougka, D. Dimakogianni, I. Vayas Seismic behavior of frames with Innovative Energy dissipation Systems (FUSEIS 1-1), Earthquakes and Structures, Volume 6, No. 5, (2014), pp561-580 http://dx.doi.org/10.12989/eas.2014.6.5.561
 5. Vayas, I., Dougka, G., Dimakogianni, Umbau und Erweiterung des Kindergartens der Deutschen Schule Athen, Bauingenieur 2014; 6:253-260.
 6. Kalochairetis, K.E. Gantes, C.J. and Lignos, X.A., “Experimental and Numerical Investigation of Eccentrically Loaded Laced Built-Up Steel Columns”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 101, pp. 66–81, October 2014, doi: 110.1016/j.jcsr.2014.04.032
 7. Gantes, C.J., Livanou, M.A. and Avraam, T.P., “New Insight into Interaction of Buckling Modes with Stable Post-Buckling Response”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 39, Issue 12, pp. 8559-8572, December 2014.
 8. Margariti, G. and Gantes, C.J., “Critical Buckling Load and Nonlinear Post-Buckling Response of Guyed Towers”, Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS Journal), Vol. 55, No. 4, n. 182, pp. 229-235, December 2014.
 9. Nistico, N., Gkagka E.E. and Gantes, C.J., “Roof Isolation with Tuned Mass-based Systems and Application to a Prefabricated Building”, Arabian Journal for Science and Engineering, online first.
 10. Dimopoulos, C.A., Koulatsou, K., Petrini, F. and Gantes, C.J., “Assessment of Stiffening Type of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers under Artificial Dynamic Wind Actions”, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (ASME).
 11. Spyrakos, C.C., Raftoyiannis, I.G., Credali, L., and Ussia, J., Experimental and Analytical Study on Reinforced Concrete Beams in Bending Strengthened with FRP, Open Construction & Building Technology J., 8, 153-163, 2014.
 12. Fasoulakis, Z.C., Avraam, T.P., and Raftoyiannis, I.G., Dynamic buckling of partially-sway frames with varying stiffness using catastrophe theory, Int J. of Non-Linear Mechanics, printed on-line, 2014.
 13. Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., Stability of curved-in-plane C-S bridges, Int. J. of Bridge Engineering, 2(2), 31-47, 2014.
 14. Raftoyiannis I.G., Avraam T.P., Michaltsos G.T., Analytical models of floating bridges under moving loads, Engineering Structures, 68, 2014, 144-154.
 15. Michaltsos G.T., Raftoyiannis I.G., Rocking and Sliding of Ancient Temple Columns under Earthquake Excitations, Int. Journal of Structural Stability and Dynamics, V.14 (N.02), 2014.
 16. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., Lignos D.G. (2014). Seismic performance of a steel moment-resisting frame subject to strength and ductility uncertainty. Engineering Structures, 78: 69–77.
 17. Fragiadakis M., Vamvatsikos D., Lagaros N., Karlaftis M., Papadrakakis M. (2014). Seismic Assessment of Structures and Lifelines. Journal of Sound and Vibration, 334: 29–56.
 18. Vamvatsikos D. (2014). Seismic performance uncertainty estimation via IDA with progressive accelerogram-wise latin hypercube sampling. ASCE Journal of Structural Engineering, 140(8), A4014015.
 19. Fragiadakis M., Vamvatsikos D., Aschheim M.A. (2014). Application of nonlinear static procedures for seismic assessment of regular RC moment frame buildings. Earthquake Spectra, 30(2): 767–794.
 20. Vamvatsikos D. (2014). Accurate application and second-order improvement of SAC/FEMA probabilistic formats for seismic performance assessment. ASCE Journal of Structural Engineering, 140(2), 04013058.
 1. Mageirou, G.E., Gantes, C.J., Markou, K.P. and Bouras, C.G., "A Unified Approach for Assessment of Second-Order Effects and Sway Buckling Strength in Steel Portal Frames", International Journal of Structural Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 273-294, 2013. (doi: 10.1504/IJSTRUCTE.2013.056979)
 2. Hadjioannou, M., Douthe, C. and Gantes, C.J., "Influence of Cold Bending on the Resistance of Wide Flange Members", International Journal of Steel Structures, Vol. 13, Issue 2, pp. 353-366, June 2013. (doi: 10.1007/s13296-013-2013-6)
 3. Gantes, C.J. and Bouckovalas, G.D., "Seismic Verification of High Pressure Natural Gas Pipeline Komotini – Alexandropoulis – Kipi in Areas of Active Fault Crossings", Structural Engineering International, Vol. 23, Number 2, pp. 204–208, May 2013. (doi: 10.2749/101686613X13439149157164)
 4. Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Comparison of Stiffening Types of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 83, pp. 62–74, April 2013. (doi: 0.1016/j.jcsr.2012.12.016)
 5. I.G.Raftoyiannis, G.T.Michaltsos “Mathematical Modeling for Seismic Response of Steel Bridges with Internal Damping Systems”, J. of Vibration and Control, 9(5), 2013, 697-707
 6. I.G.Raftoyiannis, G.T.Michaltsos “Dynamic Behavior of Telescopic Cranes” Int. J. Of Structural Stability & Dynamics, Vol.13 (1), 2013
 7. I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos, “The Neutral line Concept in Hot-Rolled Steel Cross-Sections”, Journal of Open Mechanics, 7, 2013,pp.1-9.
 8. I.G. Raftoyiannis, T.G. Konstantakopoulos and G.T. Michaltsos “Dynamic response of cable-stayed bridges, subjected to sudden failure of stays – the 2D problem” , Interaction and Multiscale Mechanics, Vol. 6, No.3, 317-337, 2013.
 1. V. Karlos, I. Vayas, "Ultra-Kurzzeitermüdung geschweisster Knotenverbindungen aus Stahl", Bauingenieur87 (2012), H.3, 130-136
 2. A. Iliopoulos, E. Nikolaou, I. Vayas., "N-M-Interaktionsdiagramme für Verbundwände aus Stahl und Beton", Stahlbau 81 (2012), H.5 391-398
 3. D. Dimakogianni, G. Dougka, I. Vayas, "Innovative seismic-resistant steel frames (FUSEIS 1-2) experimental analysis", Steel Construction Design and Research, Volume 5, Issue 4, (2012), pp. 212-221
 4. Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Comparison of Alternative Algorithms for Buckling Analysis of Slender Steel Structures", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 44, No. 2, pp. 219-238, 2012.
 5. Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Phenomena in a SDOF Model of Cable Net", Archive of Applied Mechanics, Vol. 82, Issue 10-11, pp. 1689–1703, October 2012. (doi: 10.1007/s00419-012-0660-2)
 6. Gantes, C.J. and Kalochairetis, K.E., "Axially and Transversely Loaded Timoshenko and Laced Built-up Columns with Arbitrary Supports", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 77, pp. 95–106, October 2012. (doi: 10.1016/j.jcsr.2012.05.004)
 7. Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Experimental Investigation of Buckling of Wind Turbine Tower Cylindrical Shells with Opening and Stiffening under Bending", Thin-Walled Structures, Vol. 54, pp. 140-155, May 2012. (doi:10.1016/j.tws.2012.02.011)
 8. Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Elastic Buckling Load of Multi-Story Frames Consisting of Timoshenko Members", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 71, pp. 231–244, April 2012. (doi:10.1016/j.jcsr.2011.11.007)
 9. Raftoyiannis, I.G., Avraam, T.P., and Michaltsos, G.T., "A New Approach for Loads Moving on Infinite Beams Resting on Elastic Foundation", Int. J. of Vibration & Control, printed on-line, DOI: 10.1177/1077546311426440, 2011.
 10. Konstantakopoulos, T.G., Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., "Stability of Steel Columns with Non-Uniform Cross-Sections", Open Construction & Building Technology J, 6, 1-7, 2012.
 11. Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., "Mathematical Modeling for Seismic Response of Steel Bridges with Internal Damping Systems", Int. J. of Vibration & Control, printed on-line, DOI: 10.1177/1077546312438274, 2012.
 12. Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., "Curved-in-plane cable-stayed bridges – A mathematical approach", Int. J. of Structural Stability & Dynamics, 12(3), 1-41, 2012.
 13. Raftoyiannis, I.G., "Experimental Testing of Composite Panels Reinforced with Cotton Fibers", Open J of Composite Materials, 2(2), 31-39, 2012.
 14. Konstantakopoulos, T.G., Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., Reduced Formulae for vibration of continuous beams with application on moving loads, Open Mechanics J, 6, 1-7, 2012.
 15. Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., Dynamic Behavior of Telescopic Cranes, Int. J. of Structural Stability & Dynamics, 2012.
 16. Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., Local Stress Distribution and Yielding of Steel Sheets due to Concentrated Transverse Loads, Archive of Applied Mechanics, 2012.
 17. Michaltsos, G.T., and Raftoyiannis, I.G., The influence of prestressing on the twisting phenomenon of beams, Archive of Applied Mechanics, 2012.
 18. Raftoyiannis, I.G., Parametric Resonance of Steel Bridges Pylons due to Periodic Traffic Loads, Archive of Applied Mechanics, 2012.
 19. Konstantakopoulos, T.G., Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., Suspended bridges subjected to earthquake and moving loads, Engineering Structures, 2012.
 20. Raftoyiannis, I.G., Parametric Resonance of Steel Bridges Pylons due to Periodic Traffic Loads, Archive of Applied Mechanics, 82, 1601-1611, 2012.
 21. Polyzois, D.J., Raftoyiannis, I.G., and Ochonski, A., Experimental and Analytical Study of Latticed Structures made from FRP Composite Materials, Int. J. of Composite Structures, 97, 165-175, 2013.
 22. Raftoyiannis, I.G., Michaltsos, G.T., and Konstantakopoulos, T.G., Behavior of cable-stayed bridges built over faults, Interaction & Multiscale Mechanics, 5(3), 187-210, 2012.
 1. Th. Adamakos, I. Vayas, St. Petridis, A. Iliopoulos, Modeling of curved composite I-girder bridges using spatial systems of beam elements, Journal of Constructional Steel Research, Vol 67, No 3, (2011), 462-470
 2. I. Vayas, Th. Adamakos, A. Iliopoulos, Three Dimensional Modeling for Steel-Concrete Composite Bridges using Systems of Bar elements – Modeling of Skewed Bridges, Intenational Journal of Steel Structures, Vol 11, No 2, (2011), 157-169
 3. M. Feldmann, B. Eichler, D. Schäfer, G. Sedlacek, I. Vayas, V. Karlos and A. Spiliopoulos, Toughness requirements for plastic design with structural steel, Steel Construction Design and Research, Volume 4, Issue 2, (2011), pp. 94-113
 4. Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., Influence of Time Delay and Saturation Capacity to the Response of Controlled Structures under Earthquake Excitations, Smart Structures and Systems, Vol. 8, No. 5, pp. 449-470, November 2011.
 5. Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., Nonlinear Dynamic Behavior of Saddle Form Cable Nets under Uniform Harmonic Load, Engineering Structures, Vol. 33, Issue 10, pp. 2762-2771, October 2011. (doi:10.1016/j.engstruct.2011.06.001).
 6. Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., Numerical and Analytical Investigation of Collapse Loads of Laced Built-up Columns, Computers & Structures, Vol. 89, Issues 11-12, pp. 1166-1176, June 2011. (doi:10.1016/j.compstruc.2010.10.018).
 7. Akgun, Y., Gantes, C.J., Sobek, W., Korkmaz, K. and Kalochairetis, K.E., A Novel Adaptive Spatial Scissor-Hinge Structural Mechanism for Convertible Roofs, Engineering Structures, Vol. 33, Issue 4, pp. 1365-1376, April 2011. (doi:10.1016/j.engstruct.2011.01.014).
 8. Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., Equivalent Uniform Damping Ratios for Linear Irregularly Damped Concrete/Steel Mixed Structures, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 31, Issue 3, pp. 418-430, March 2011. (doi:10.1016/j.soildyn.2010.09.010).
 9. Stamatopoulos G. and Ermopoulos J., Experimental and analytical investigation of steel column bases, Journal of Constructional Steel Research (JCSR) 67, 1341-1357, 2011.
 1. M.E. Dasiou, I. Vayas, E. Efthimiou, Vergleichende Untersuchungen zur Windbelastung auf freistehende Telekommunikationsmasten nach DIN 4131 und Eurocode 3, Stahlbau 79 (2010) H. 1, 19-24.
 2. I. Vayas, A. Iliopoulos, Th. Adamakos, Spatial systems for modelling steel-concrete composite bridges – comparison of grilage systems and FE models, Steel Construction Design and Research 3 (2010), 100-111.
 3. Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., Control Strategy for Mitigating the Response of Structures Subjected to Earthquake Actions, Engineering Structures, Vol. 32, Issue 11, pp. 3616-3628, November 2010. (doi:10.1016/j.engstruct.2010.08.006)
 4. Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., Equivalent Modal Damping Ratios for Concrete/Steel Mixed Structures, Computers & Structures, Vol. 88, Issues 19-20, pp. 1124-1136, October 2010. (doi:10.1016/j.compstruc.2010.06.014)
 5. Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., Decoupling Criteria for Inelastic Irregular Primary/Secondary Structural Systems Subject to Seismic Excitation, Journal of Engineering Mechanics, A.S.C.E., Vol. 136, Issue 10, pp. 1234–1247, October 2010. (doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000166 )
 6. Akgun, Y., Gantes, C.J., Kalochairetis, K.E. and Kiper, G., A Novel Concept of Convertible Roofs with High Transformability Consisting of Planar Scissor-Hinge Structures, Engineering Structures, Vol. 32, Issue 9, pp. 2873-2883, September 2010. (doi:10.1016/j.engstruct.2010.05.006 )
 7. Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., Vibration Modes and Natural Frequencies of Saddle Form Cable Nets, Computers & Structures, Vol. 88, Issues 1-2, pp. 105-119, January 2010. (doi:10.1016/j.compstruc.2009.07.002 )
 8. Gantes, C.J. and Fragkopoulos, Κ.Α., Strategy for Numerical Verification of Steel Structures at the Ultimate Limit State, Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 6, Issue 1-2, pp. 225 - 255, February 2010. (doi:10.1080/15732470802664449 )
 9. Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., Design and Control Algorithm for Structures Equipped with Active Variable Stiffness Devices, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 17, Issue 6, pp. 591-613, October 2010. (doi:10.1002/stc.334 )
 10. Raftoyiannis, I.G., Konstantakopoulos, T.G, and Michaltsos, G.T., The Influence of Different Support Movements and Heights of Piers on the Dynamic Behavior of Bridges. Part II: Earthquake acting along the Bridge Axis, Interaction & Multiscale Mechanics, 3(1), 39-54, 2010.
 11. Avraam, T.P., and Raftoyiannis, I.G., Nonlinear Buckling Analysis of Simple Geometrically Imperfect Frames, Archive of Applied Mech, 80(4), 441-450, 2010.
 12. Michaltsos, G.T., and Raftoyiannis, I.G., The Influence of a Train’s Critical Speed and Rail Discontinuity on the Dynamic Behavior of Single-Span Steel Bridges, Engineering Structures, 32(2), 570-579, 2010.
 13. Raftoyiannis, I.G., Avraam, T.P., and Michaltsos, G.T., Dynamic Behavior of Infinite Beams Resting on Elastic Foundation Under the Action of Moving Loads, Technical Note, Int. J. of Structural Eng. & Mechanics, 35(3), 379-382, 2010.
 14. Raftoyiannis, I.G., and Adamakos, T., Critical Lateral-Torsional Buckling Moments of Steel Web-Tapered I-beams, Open Construction & Building Technology J., 4, 105-112, 2010.
 15. Michaltsos, G.T., and Raftoyiannis, I.G., The Influence of Torsional Moments on the Elastoplastic Interaction Curves of a Symmetrical I Cross-Section, Open Mechanics J., 4, 26-36, 2010.
 16. Stamatopoulos G. and Ermopoulos J., Influence of the T-stub flexibility on its strength, International Journal of Steel Structures (IJOSS), Vol. 10, No1, 73-79, March 2010.
 1. I. Vayas, A. Charalambakis, V. Koumousis: Inelastic resistance of angle sections subjected to biaxial bending and normal force, Steel Construction Design and Research 2 (2009), 138-146
 2. A. Marinelli, I. Vayas, S.-A. Papanicolopulos, S. Kourkoulis: The pull-out problem in restoring marble fragments : A design criterion based on experimental results. Strain, Vol. 45, No. 5, (2009), p. 433-444.
 3. Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Sliding Mode Control for Structures Based on the Frequency Content of the Earthquake Loading", Smart Structures and Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 209-221, 2009. (pdf, 4373 KB)
 4. Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Mechanical Modeling of the Nonlinear Response of Beam-to-Column Joints", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, Issue 4, pp. 879-890, April 2009. (doi:10.1016/j.jcsr.2008.11.007 )
 5. Polyzois, D.J., and Raftoyiannis, I.G., Nonlinear Shell-Type to Beam-Type FEA Simplifications for Composite FRP Poles, Archive of Applied Mech, 79(4), 347-358, 2009.
 6. Konstantakopoulos, T.G, Raftoyiannis, I.G., and Michaltsos, G.T., Eigenfrequencies and Critical Speeds on a Beam due to Travelling Waves, Open Mechanics J., 3, 12-19, 2009.
 7. Polyzois, D., Raftoyiannis, I.G., and Ungkurapinan N., T., Static and Dynamic Characteristics of Multi-Cell Jointed GFRP Wind Turbine Towers, Composite Structures, 90(1), 34-42, 2009.
 8. Avraam, T.P., and Raftoyiannis, I.G., Stability of Weakly-Damped Systems Under Follower Loads Exhibiting Hopf Bifurcations, Mech Research Com, 36(8), 867-874, 2009.
 9. Raftoyiannis, I.G., and Kounadis, A.N., Dynamic Buckling of Non-Sway Imperfect Rectangular Steel Frames, Engineering Transactions, 57(1), 1-13, 2009.
 10. Michaltsos, G.T., and Raftoyiannis, I.G., The Influence of Different Support Movements and Heights of Piers on the Dynamic Behavior of Bridges. Part I: Earthquake acting Transversely to the Deck, Interaction & Multiscale Mechanics, 2(4), 431-454, 2009.
 1. S. K. Kourkoulis, S.-A. Papanicolopulos, A. Marinelli, I. Vayas: Restaurierung antiker Tempel: Experimentelle Untersuchungen zum Ausziehverhalten von Verankerungen im Marmor, Bautechnik 85 (2008), H. 2, 109-119
 2. I. Vayas, M.E. Dasiou, I. Danakali, M. Papageorgiou: Erdbebeneinwirkungen von Gebäuden mit aufgesetzten Masten, Bauingenieur 83 (2008), H. 10, 432-439
 3. Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Nonlinear In-Plane Behavior of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Section", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, Issue 12, pp. 1436-1445, December 2008. (doi:10.1016/j.jcsr.2008.01.005)
 4. Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Design of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Sections According to EC3", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, Issue 10, pp. 1077-1085, October 2008. (doi:10.1016/j.jcsr.2007.09.009 )
 5. Raftoyiannis, I.G., and Spyrakos, C.C., A Study of Suspended Roofs for Near-Source Seismic Motions, Computers & Structures, 86(15-16), 1633-1642, 2008.
 6. Michaltsos, G.T., Raftoyiannis, I.G., and Konstandakopoulos, T.G, Dynamic Stability of Cable-Stayed Bridge Pylons, Int. J. of Structural Stability & Dynamics, 8(4), 627-643, 2008.
 7. Michaltsos, G.T., and Raftoyiannis, I.G., A Mathematical Model for the Rocking, Overturning and Shifting Problems in Bridges, Engineering Structures, 30(12), 3587-3594, 2008.
 8. Raftoyiannis, I.G., Energy Dissipation Bracing Systems in Steel Frames Using FRP Composite Materials, Open Construction & Building Technology J., 2, 137-145, 2008.
 1. Vayas, I., Thanopoulos, P., Castiglioni, C.: Stabilitätsverhalten von Stahlgeschossbauten mit dissipativen INERD unter Erdbebenbeanspruchung, Bauingenieur 82 (2007), H. 3, 125-133,
 2. Vayas, I., Dasiou, M.-E., Marinelli, A. : Säulen Griechischer Tempeln unter Erdbebenbeanspruchung, Bautechnik 84 (2007), H. 6, 388-396
 3. Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "Analytical Calculation of Blast-Induced Strains to Buried Pipelines", International Journal of Impact Engineering, Vol. 34, Issue 10, pp. 1683-1704, October 2007. (doi:10.1016/j.ijimpeng.2006.08.008 )
 4. Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Pole Selection for Structural Control Using the Complex Fourier Characteristics of the Incoming Earthquake", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 14, Issue 3, pp. 428-447, April 2007. (doi:10.1002/stc.165 )
 5. Polyzois, D.J., Raftoyiannis, I.G., and Philopulos, D., An Experimental Survey on the Static and Dynamic Behavior of Jointed Composite GFRP Tapered Poles, Mechanics of Advanced Materials & Structures, 14(3), 203-212, 2007.
 6. Raftoyiannis, I.G., Spyrakos, C.C., and Michaltsos, G.T., Behavior of Suspended Roofs under Blast Loading, J. of Engineering Structures, 29(1), 88-100, 2007.
 7. Raftoyiannis, I.G., and Polyzois, D.J., The Effect of Semi-Rigid Connections on the Dynamic Behavior of Tapered Composite GFRP Poles, Composite Structures, 81(1), 70-79, 2007.
 1. Vayas, I., Ermopoulos, J., Thanopoulos, P.: Versagen des Daches der archäologischen Stätte in Santorin, Griechenland, Stahlbau 74 (2006), H. 5, 349-356
 2. Vayas, I., Thanopoulos, P.: Dissipative (INERD) Verbindungen für Stahltragwerke in Erdbebengebieten, Stahlbau 75 (2006), H. 12, 993-1003
 3. Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Incremental Modeling of T-Stub Connections", Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 1, No. 7, pp. 1135-1159, 2006. (doi:10.2140/jomms.2006.1.1135)
 4. Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "3-D Shell Analysis of Cylindrical Underground Structures under Seismic Shear (S) Wave Action", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, Issue 10, pp. 909-921, October 2006. (doi:10.1016/j.soildyn.2006.02.002 )
 5. Mageirou, G.E. and Gantes, C.J., "Buckling Strength of Multi-Story Sway, Non-Sway and Partially-Sway Frames with Semi-Rigid Connections", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 62, Issue 9, pp. 893–905, September 2006. (doi:10.1016/j.jcsr.2005.11.019 )
 6. Raftoyiannis, I.G., and Polyzois, D.J., Static and Dynamic Behavior of Jointed Composite GFRP Tapered Poles, Int’l Trans. Computer Science & Engineering, 26(1), 59-70, 2006.
 7. Raftoyiannis, I.G., and Ioannidis, G.I., Deflection of Castellated I-beams under Transverse Loading, Int. J. of Steel Structures, 6(1), 31-36, 2006.
 8. Raftoyiannis, I.G., Constantakopoulos, T.G, Michaltsos, G.T, and Kounadis, A.N., Dynamic Buckling of a Simple Geometrically Imperfect Frame Using Catastrophe Theory, Int. J. Mechanical Sciences, 48(10), 1021-1030, 2006.
 9. Ermopoulos and Spyrakos C., Validated Analysis and Strengthening of a 19th Century Railway Bridge, International Journal of Engineering Structures, V.28, pp. 783-792, 2006.
 1. Vayas, I., Thanopoulos, P.: Innovative Dissipative (INERD) Pin Connections for Seismic Resistant Braced Frames, International Journal of Steel Structures Vol 5, No. 5 (2005), 453-464
 2. Gantes, C.J. and Mageirou, G.E., "Improved Stiffness Distribution Factors for Evaluation of Effective Buckling Lengths in Multi-Story Sway Frames", Engineering Structures, Vol. 27, Issue 7, pp. 1113-1124, June 2005. (doi:10.1016/j.engstruct.2005.02.009 )
 3. Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Cable Nets with Elastically Deformable Edge Ring", International Journal of Space Structures, Volume 20, Number 1, pp. 15-34, March 2005. (doi: 10.1260/0266351054214353)
 4. Ioannidis, G.I., and Raftoyiannis, I.G., A Simplified Nonlinear Analysis of an Imperfect Rectangular Two-Bar Frame, Computational Mechanics, 35(2), 127-133, 2005.
 5. Ioannidis, G.I., Raftoyiannis, I.G., and Kounadis, A.N., A Method for the Direct Evaluation of Buckling Loads of an Imperfect Two-Bar Frame, Archive of Applied Mechanics, 74(5-6), 299-308, 2005.
 6. Raftoyiannis, I.G., The Effect of Semi-Rigid Joints and an Elastic Bracing System on the Buckling Load of Simple Rectangular Steel Frames, J. of Constructional Steel Research, 61(9), 1205-1225, 2005.
 7. Kounadis, A.N., and Raftoyiannis, I.G., Dynamic Buckling of a 2-DOF Imperfect System with Symmetric Imperfections, Int. J. Non-Linear Mechanics, 40(10), 1229-1237, 2005.
 8. Raftoyiannis, I.G., and Ermopoulos, J.Ch., Stability of Tapered and Stepped Steel Columns with Initial Imperfections, J. of Engineering Structures, 27(8), 1248-1257, 2005.
 9. Spyrakos C. and Ermopoulos J., Development of aluminum load-carrying space frame for building structures, International Journal of Engineering Structures, V.27, 1942-1950, 2005.
 1. Gantes, C.J. and Konitopoulou, E., "Geometric Design of Arbitrarily Curved Bi-Stable Deployable Arches with Discrete Joint Size", International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, Issue 20, pp. 5517-5540, October 2004. (doi:10.1016/j.ijsolstr.2004.04.030 )
 2. Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Raftoyiannis, I.G., "A Geometric Approach for Establishing Dynamic Buckling Loads of Autonomous Potential N-Degree-of-Freedom Systems", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 39, Issue 10, pp. 1635-1646, December 2004. (doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2004.01.005 )
 3. Pnevmatikos, N.G., Kallivokas, L.F. and Gantes, C.J., "Feed-Forward Control of Active Variable Stiffness Systems for Mitigating Seismic Hazard in Structures", Engineering Structures, Vol. 26, Issue 4, pp. 471-483, March 2004. (doi:10.1016/10.1016/j.engstruct.2003.11.003 )
 4. Gantes, C.J. and Pnevmatikos, N.G., "Elastic-Plastic Response Spectra for Exponential Blast Loading", International Journal of Impact Engineering, Vol. 30, Issue 3, pp. 323-343, March 2004. (doi:10.1016/S0734-743X(03)00077-0 )
 5. Vayas, I.: Elastoplastic interaction formulae for the internal forces and moments of I and box cross sections, International Journal of Steel Structures Vol 3, No. 4 (2003), 235-244
 6. Beg, D., Zupančič, E., Vayas, I.: On the rotation capacity of moment connections, J. of Constructional Steel Research, 60, (2004), 601-620, 2004
 7. Vayas, I.: Biegedrillknicken von Trägern mit einfach-symmetrischen Profilen, Stahlbau 73 (2004), H. 2, 107-115, 2004
 8. Vayas, I.: Projekte anläßlich der Olympiade in Athen 2004, Bauingenieur 80, 2005, 486-490
 9. Spyrakos, C.C., Raftoyiannis, I.G., and Ermopoulos, J.Ch., Condition Assessment and Retrofit of a Historic Steel-Truss Railway Bridge, J. of Constructional Steel Research, 60(8), 1213-1225, 2004.
 10. Ioannidis, G.I., Raftoyiannis, I.G., and Kounadis, A.N., Nonlinear Buckling of Imperfect Systems with Symmetric Imperfections, Archive of Applied Mechanics, 73(9-10), 711-717, 2004.
 11. Kounadis, A.N., Gantes, C.J., and Raftoyiannis, I.G., A Geometric Approach for Establishing Dynamic Buckling Loads of Autonomous Potential N-degree-of-freedom Systems, Int. J. of Non-Linear Mechanics, 39(10), 1635-1646, 2004.
 1. Gantes, C.J. and Lemonis, M.E., "Influence of Equivalent Bolt Length in Finite Element Modeling of T-Stub Steel Connections", Computers & Structures, Vol. 81, Issues 8–11, pp. 595-604, May 2003.(doi:10.1016/S0045-7949(03)00004-X)
 2. Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "The Effects of Finite Length and Axial Force for Buried Pipelines in Bending", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Vol. 43, n. 139, pp. 115-123, August 2002.
 3. Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "Infinitely Long Buried Pipelines under Bending and Internal Pressure", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Vol. 43, n. 139, pp. 101-114, August 2002.
 4. Gantes, C.J., Vayas, I., Spiliopoulos, A. and Pouangare, C.C., "Bending and Shear Stiffness Optimization for Rigid and Braced Multi-Story Steel Frames", Steel & Composite Structures, Vol. 1, No. 4, pp. 377-392, 2001. (pdf, 570 KB)
 5. Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Bolotin, V.V., "An Improved Energy Criterion for Dynamic Buckling of Imperfection Sensitive Nonconservative Systems", International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, Issues 42–43, pp. 7487-7500, October 2001. (doi: 10.1016/S0020-7683(01)00042-7)
 6. Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Roberts, J.B., Kounadis, A.N. and Gantes, C.J., "The Fluttering Panel as a Continuous Nonlinear Nonconservative System", Journal of Vibration and Control, Vol. 7, No. 2, pp. 233-247, February 2001. (doi: 10.1177/107754630100700206)
 7. Gantes, C.J., Kounadis, A.N., Raftoyiannis, J. and Bolotin, V.V., "A Dynamic Buckling Geometric Approach of 2-DOF Autonomous Potential Lumped-Mass Systems under Impact Loading", International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, Issues 22–23, pp. 4071-4089, May–June 2001. (doi: 10.1016/S0020-7683(00)00254-7)
 8. Gantes, C.J., "Design Strategies for Controlling Structural Instabilities", International Journal of Space Structures, Vol. 15, Nos. 3&4, pp. 167-188, December 2000. (doi: 10.1260/0266351001495116)
 9. Koumousis, V.K., and Gantes, C.J., "Floating Slab of the Athens Metro, Greece", Structural Engineering International, Vol. 10, No. 4, pp. 226-228, November 2000. (doi: 10.2749/101686600780481220)
 10. Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Bolotin, V.V., "Dynamic Buckling Loads of Autonomous Potential Systems Based on the Geometry of the Energy Surface", International Journal of Engineering Science, Vol. 37, Issue 12, pp. 1611-1628, September 1999. (doi: 10.1016/S0020-7225(98)00136-0)
 11. Gantes, C.J., Kanellaidis, G. and Abacoumkin, C., "Design Charts for Cantilever Retaining Walls in Seismic Areas with Uncertain Soil Conditions", The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol. 2, No. 2, pp. 7-17, 1999. (pdf, 458 KB)
 12. Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Roberts, J.B., "Influence of Initial Conditions on the Postcritical Behavior of a Nonlinear Aeroelastic System", Nonlinear Dynamics, Vol. 15, Issue 1, pp. 63-81, January 1998. (doi: 10.1023/A:1008204409853)
 13. Gaudenzi, P., Fantini, E., Koumousis, V.K. and Gantes, C.J., "Genetic Algorithm Optimization for the Active Control of a Beam by Means of PZT Actuators", Journal of Intelligent Materials Systems and Structures, Vol. 9, No.4, pp. 291-300, April 1998. (doi: 10.1177/1045389X9800900407)
 14. Gantes, C.J., Kounadis, A.N. and Mallis, J., "Approximate Dynamic Buckling Loads of Discrete Systems via Geometric Considerations of their Energy Surface", Computational Mechanics, Vol. 21, Issue 4-5, pp. 398-402, May 1998. (doi: 10.1007%2fs004660050317)
 15. Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Kounadis, A.N. and Gantes, C.J., "Non-Linear Panel Flutter in Remote Post-Critical Domains", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 33, Issue 5, pp. 753-764, September 1998. (doi: 10.1016/S0020-7462(97)00048-6)
 16. Gantes, C.J., "An Improved Analytical Model for the Prediction of the Nonlinear Behavior of Flat and Curved Deployable Space Frames", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 44, Issues 1-2, pp. 129-158, October–November 1997. (doi: 10.1016/S0143-974X(97)00042-4)
 17. Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Simitses, G., "Nonlinear Dynamic Buckling of Multi-DOF Structural Dissipative Systems under Impact Loading", International Journal of Impact Engineering, Vol. 19, Issue 1, pp. 63-80, January 1997. (doi: 10.1016/S0734-743X(96)00006-1)
 18. Gantes, C.J., Giakoumakis, A. and Vousvounis, P., "Symbolic Manipulation as a Tool for Design of Deployable Domes", Computers & Structures, Vol. 64, Issues 1-4, pp. 865-878, July–August 1997. (doi: 10.1016/S0045-7949(96)00433-6)
 19. Koumousis, V.K, Georgiou, P.C., Gantes, C.J. and Dimou, C.K., "Enhancing the Use of Eurocode No 8 through Hypertext and Expert System Technology", Advances in Engineering Software, Vol. 23, Issue 2, pp. 69-81, 1995. (doi: 10.1016/0965-9978(95)00073-6.)
 20. Gantes, C.J. and Kounadis, A.N., "Energy-Based Dynamic Buckling Estimates for Autonomous Dissipative Systems", AIAA Journal, Vol. 33, No. 7, pp. 1342-1349, July 1995. (doi: 10.2514/3.12797)
 21. Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "A Systematic Design Methodology for Deployable Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 9, No. 2, pp. 67-86, 1994.
 22. Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Equivalent Continuum Model for Deployable Flat Lattice Structures", Journal of Aerospace Engineering, A.S.C.E., Vol. 7, Issue 1, pp. 72-91, January 1994. (doi: 10.1061/(ASCE)0893-1321(1994)7:1(72))
 23. Gantes, C.J., Khoury, R., Connor, J.J. and Pouangare, C., "Modeling, Loading, and Preliminary Design Considerations for Tall Guyed Towers", Computers & Structures, Vol. 49, Issue 5, pp. 797-805, December 1993. (doi: 10.1016%2f0045-7949(93)90027-B)
 24. Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Simulation of the Deployment Process of Multiunit Deployable Structures on a Cray-2", International Journal of High Performance Computing Applications, Vol. 7, No 2, pp. 144-154, June 1993. (doi: 10.1177/109434209300700205)
 25. Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Simple Friction Model for Scissor-Type Mobile Structures", Journal of Engineering Mechanics, A.S.C.E., Vol. 119, Issue 3, pp. 456-475, March 1993. (doi: 10.1061/(ASCE)0733-9399(1993)119:3(456))
 26. Gantes, C.J., Logcher, R.D., Connor, J.J. and Rosenfeld, Y., "Geometric Design of Deployable Structures with Discrete Joint Size", International Journal of Space Structures, Vol. 8, No. 1/2, pp. 107-117, 1993.
 27. Gantes, C.J., Logcher, R.D., Connor, J.J. and Rosenfeld, Y., "Deployability Conditions for Curved and Flat, Polygonal and Trapezoidal Deployable Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 8, No. 1/2, pp. 97-106, 1993.
 28. Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Combining Numerical Analysis and Engineering Judgment to Design Deployable Structures", Computers & Structures, Vol. 40, Issue 2, pp. 431-440, 1991, also presented at the 8th Conference on Nonlinear Finite Element Analysis and ADINA, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, July 17-19, 1991. (doi: 10.1016/0045-7949(91)90368-V)
 29. Πουαγκαρέ, Χ. και Γαντές, Χ.Ι., "Εφαρμογές των Εξειδικευμένων Συστημάτων στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού", Τεχνικά Χρονικά: Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε., Τμήμα A, Τόμ. 9, Τεύχ. 4, σελ. 59-77, 1989.
 30. Papadrakakis, M. and Gantes, C.J., "Preconditioned Conjugate- and Secant-Newton Methods for Non-Linear Problems", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 28, Issue 6, pp. 1299-1316, June 1989. (doi: 10.1002/nme.1620280606)
 31. Gantes, C.J., Kanellaidis, G. and Kallivokas, D., "Impact of Earthquakes on Cantilever Retaining Walls", Journal of Structural Engineering, AA.S.C.E., Vol. 115, Issue 10, pp. 2566-2578, October 1989. (doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1989)115:10(2566) )
 32. Gantes, C.J., Connor, J.J., Logcher, R.D. and Rosenfeld, Y., "Structural Analysis and Design of Deployable Structures", Computers & Structures, Vol. 32, Issues 3/4, pp. 661-669, 1989, also presented at the 7th Conference on Nonlinear Finite Element Analysis and ADINA, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, August 2-4, 1989. (doi: 10.1016/0045-7949(89)90354-4)
 33. Papadrakakis, M. and Gantes, C.J., "Truncated Newton Methods for Nonlinear Finite Element Analysis", Computers & Structures, Vol. 30, Issue 3, pp. 705-714, 1988, also presented at the 3rd International Conference on Civil and Structural Engineering Computing (CivilComp 87), London, England, September 22-24, 1987. (doi: 10.1016/0045-7949(88)90306-9)
 34. Simons, H., Vayas, I.: Abschlussbericht über die Untersuchungen der Volclay Panels. Bericht des Lehrstuhls für Grundbau und Bodenmechanik der TU Braunschweig, 1977.
 35. Scheer, J., Vayas, I. : Traglastversuche mit ausgesteiften Blechfeldern unter allseitiger Navierscher Lagerung und Konstanter Stauchung der Endquerschnitte. Bericht Nr. 6036-1 (1981) des Instituts für Stahlbau der TU Braunschweig
 36. Scheer, J., Vayas, I.: Traglastversuche mit ausgesteiften Blechfeldern unter allseitiger Navierscher Lagerung und linearer Stauchung der Endquerschnitte. Bericht Nr. 6036-2 (1981) des Instituts für Stahlbau der TU Braunschweig
 37. Scheer, J.,Vayas, I.: Traglastversuche mit ausgesteiften Blechfeldern unter allseitiger Navierscher Lagerung, linearer Stauchung der Endquerschnitte und Schubeinleitung an den Modellangsrändern. Bericht Nr. 6039 (1981) des Instituts fuer Stahlbau der TU Braunschweig
 38. Vayas, I.: Traglastberechnungen fur Konstruktionen aus Plattenartigen Bauteilen. Dissertation Braunschweig, 1981
 39. Scheer, J., Vayas, I.: Traglastversuche an langsgestauchten, versteiften Rechteckplatten mit allseitiger Lagerung. Der Stahlbau 52 (1983), 78-84
 40. Scheer, J., Vayas, I.: Traglastversuche an längsgestauchten und schubbeanspruchten, versteiften Platten. Der Stahlbau 52 (1983), 207-213
 41. Scheer, J., Maier, W., Vayas, I., Gruse, U.: Fachwerktragerpalette als Ergänzung und Erweiterung bekannter und genormter Tragerprofile aus Stahl.Band 2: Durchführung von Versuchen und Entwicklung eines Rechenprogramms. Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, TU Braunschweig Institut für Stahlbau (1981)
 42. Vayas, I.: Finite element analysis of plate systems: 1. Hybrid-mixed finite elements, Engineering Computations, 1984, Vol. 1, Dec.
 43. Vayas, I.: Finite element analysis of plate systems: 2. Geometric and material non-linear behaviour, Engineering Computations, 1984, Vol.1, Dec.
 44. Vayas, I.: Zur Ausbildung und zum Nachhweis von Hochhäusern in Erdbebengebieten, Bauingenieur 61 (1986), 171-176
 45. Vayas, I.: Ein Kriterium zur Bestimmung der Unverschieblichkeit von Tragwerken, Bauingenieur 62 (1987), 425-429
 46. Vayas, I.: Zur Erdbebensicherung von Baukonstruktionen, Festschrift Prof. Dr.-Ing. J.Scheer, 1987, 425-448
 47. Vayas, I.: Mindeststeifigkeiten und Bemessung von offenen Steifen versteifter, gedruckter Platten, Der Stahlbau 58 (1989), 203-208
 48. Vayas, I.: Zur Torsionsstabilität von Tragwerken. Der Bauingenieur 64, (1989), 561-569.
 49. Ermopoulos, J., Vayas, I.: Zum Nachweis von Rahmentragwerken mit verformbaren Knoten, Stahlbau 60 (1991), 326-332
 50. Vayas, I.: Torsional Rigidities of Open Stiffeners to Compression Flanges, J. of Constructional Steel Research 20 (1991), 65-74
 51. Vayas, I., Psycharis, I.: Dehnungsorientierte Formulierung der Methode der wirksamen Breite, Stahlbau. 61(1992), 275-283
 52. Vayas, I., Briassoullis, D.: Behaviour of Thin-Walled Steel Frame Joints, J. of Constructional Steel Research 24 (1993) 105-1119
 53. Travassarou, M., Vayas, I., Kliem, A., Stutzki, Chr.: Die Dachkonstruktionen der Sport-und der Schwimmhalle des Olympischen Sportzentrums in Athen, Bauingenieur 68 (1993), 227-235
 54. Vayas, I., Psycharis, I.: Ein dehnungsorientiertes Verfahren zur Ermittlung der Duktilität bzw. Rotationskapazität von Tragern aus I-Profilen, Stahlbau 62 (1993), 333-341
 55. Scheer, J., Pasternak, H., Schween , T., Vayas, I.: Experimental investigation of beam to column joints with slender webs under cyclic loading. Report No 6317 Inst. fur Stahlbau, TU Braunschweig (1993)
 56. Vayas, I., Pasternak, H. Schween, T.: Beanspruchbarkeit und Verformung von Rahmenecken mit schlanken Stegen, Bauingenieur 69 (1994), 311-317
 57. Vayas, I., Pasternak, H., Schween, T.: Cyclic Behavior of beam-to-column steel joints with slender web panels, ASCE, J. of Struct. Engn. Feb. 1995, Vol 121, No 2, 240-248
 58. Vayas, I., Ermopoulos, J., Pasternak, H.: Design of Steel Frames with Slender Joint-Panels, J. of Constructional Steel Research 35 (1995) 165-187
 59. Vayas, I., Sophokleous, A.: Einfluß von Unregelmäßigkeiten auf die Duktilität von Rahmentragwerken, Bauingenieur 71 (1996), 329-339
 60. Vayas, I.: Ermittlungen der Beanspruchbarkeit von geschraubten Verbundknoten, Stahlbau 66 (1997), Heft 3, 152-162
 61. Vayas, I.: Stability and Ductility of Steel Elements, J. of Constructional Steel Research Vol. 44, No 1-2 (1997), 23-50
 62. Vayas, I. Ciutina, A., Spiliopoulos. A.: Low-cycle fatigue gestützter Erdbebennachweis von Rahmen aus Stahl. Bauingenieur, 74 (1999), 448-457
 63. Βάγιας, Ι., Ciutina, A.: Ενεργειακό περιεχόμενο ελληνικών Σεισμών, Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ, 1999
 64. Vayas, I., Rangelov, N., Georgiev, Tz.: Schlankheitsanforderungen zur Klassifizierung von Trägern aus I-Querschnitten, Stahlbau, 68 (1999), 713-724
 65. Vayas, I., Spiliopoulos, A.: Das Erdbeben von Athen, 7. September 1999, Bauingenieur 75 (2000), 131-138
 66. Vayas I.: Interaktion der plastischen Grenzschnittgrößen doppelsymmetrischer I-Querschnitte, Stahlbau 69, Η 9, 2000, 693-706
 67. Ι. Vayas, F. Dinu, A. Spiliopoulos: Entwurfskriterien für Rahmentragwerke aus Stahl unter Erdbebenbeanspruchung, Bauingenieur 76, 2001, 527-533
 68. Ch. Gantes, I. Vayas, A. Spiliopoulos, C. Pouangare: Bending and shear stiffness optimization for rigid and braced milti-story steel frames, Steel and Composite Structures, Vol. 1, 2 (2001), 377-392
 69. Vayas I.: Interaktion der plastischen Grenzschnittgrößen doppelsymmetrischer Kastenquerschnitte, Stahlbau 70 (2001), 869-884
 70. I. Vayas, N. Rangelov: Classification of Girders with I- or Box Cross-Sections, International Journal of Steel Structures 1 (2001), 153-165
 71. Pasternak, H., Hotala, E., Vayas, I.: Schäden an Stahlsilos - weitere Beispiele, Bauingenieur, 77, 2002, 108-112
 72. I. Vayas, E. Zupancic, D. Beg: Rotationskapazität von Knoten in Rahmen aus Stahl - Verformbarkeit der Komponenten, Bauingenieur 78, 2003, 44-52
 73. Vayas, I., Sophocleous, A., Dinu, F.: Fatigue Analysis of Moment Resisting Steel Frames, J. of Earthquake Engineering, Vol 7, No 4, 2003, 635-654
 74. G.T.Michaltsos-J.C.Ermopoulos-T.G.Konstantakopoulos “Preliminary design of cable-stayed bridges for vertical static loads”, J. of Structural Engineering and Mechanics, Vol.15, No6, (2003).
 75. D.S.Sophianopoulos – G.T.Michaltsos « Analytical treatment of In-Plane parametrically Excited Undamprd vibrations of simply supported parabolic arches », Journal of Vibration and Acoustics, Vol.125, (2003), 73-79.
 76. G.T.Michaltsos “Dynamic behaviour of a single-span beam subjected to loads moving with variable speeds”, J. of Sound and Vibration, 258(2), (2002), 359-372.
 77. Gantes, C.J., Kounadis, A.N., Raftoyiannis, I., and Bolotin, V.V., A Dynamic Buckling Geometric Approach of Autonomous Potential Lumped-Mass Systems under Impact Loading, Int. J. of Solids & Structures, 38, 4071-89, 2001.
 78. G.T.Michaltsos “The influence of Centripetal and Coriolis forces on the dynamic response of light bridges under moving vehicles”, J. of Sound and Vibration, 247(2), (2001), 261-277.
 79. G.T.Michaltsos “A simplified model for the dynamic analysis of cable - stayed bridges”, Facta Universitatis, Vol.3, No 11,(2001), 185-204.
 80. G.T.Michaltsos-A.N.Kounadis “ The effect of Centripetal and Coriolis forces on the dynamic response of light (steel) bridges under moving loads”. J. of Vibrations and Control , Vol.7, No 3, (2001), 315-326
 81. D.S.Sophianopoulos-G.T.Michaltsos “ Non-linear stability of a simplified model for the simulation of double suspension roofs”. Engineering Structures , 23,(2001), 705-714.
 82. D.S.Sophianopoulos-G.T.Michaltsos “The effect of a rotational spring on the global stability aspects of the classical v.Mises model under step loading”. Computer Modeling in Engineering & Sciences ,Vol. 2, no.1, (2001), 15-26.
 83. G.T.Michaltsos - J.C.Ermopoulos “Dynamic response of column bases”. J. of Engineering Structures, 23 , 2001, pp. 58-71.
 84. G.T.Michaltsos “Parameters affecting the dynamic response of light (steel) bridges”, Facta Universitatis, Vol.2, No 10, (2000), 1203-1218.
 85. G.T.Michaltos-T.G.Konstantakopoulos “Dynamic response of a bridge with surface deck irregularities”, J. of Vibration and Control, 6, 2000, pp. 667-689.
 86. G.T.Michaltsos-T.G.Konstantakopoulos “A simplified dynamic analysis for estimation of the effect of some parameters on the behaviour of towers with attached masses”. Structural Engineering and Mechanics ,Vol.10, No 3, (2000), 277-288.
 87. Ερμόπουλος Ι. Χ. και Ραυτογιάννης Ι. Γ., Ελαστική Ευστάθεια Απλών Πλαισίων με Ελαστικές Στηρίξεις, Τεχνικά Χρονικά - A, 9(3), 7-21, 1989.
 88. Kounadis A. N., Raftoyiannis I. G., and Mallis I., Dynamic Buckling of an Arch Model under Impact Loading, J. of Sound & Vibrations, 134(2), 193-202, 1989.
 89. Kounadis A. N., Raftoyiannis I. G., and Mallis I., Nonlinear Dynamic Buckling of a Viscoelastic Model under Impact Loading, Acta Mechanica Solida, 2(3), 331-347, 1989.
 90. Kounadis A. N., and Raftoyiannis I. G., Dynamic Stability Criteria of Nonlinear Elastic Damped/ Undamped Systems under Step Loading, AIAA J., 28(7), 1217-1223, 1990.
 91. Kounadis A. N., Mallis I., and Raftoyiannis I. G., Dynamic Buckling Estimates for Discrete Systems under Step Loading, ZAMM 71(10), 391-402, 1991.
 92. Barbero E. J., Fu S-H, and Raftoyiannis I. G., Ultimate Bending Strength of Composite Beams, ASCE J. Materials in Civil Engineering, 3(4), 292-306, 1991.
 93. Barbero E. J., and Raftoyiannis I. G, Local Buckling of FRP Beams and Columns, ASCE J. Materials in Civil Engineering, 5(3), 339-355, 1993.
 94. Barbero E. J., and Raftoyiannis I. G, Euler Buckling of Pultruded Composite Columns, Composite Structures, 24, 139-147, 1993.
 95. Barbero E. J., and Raftoyiannis I. G., Lateral and distortional buckling of pultruded I-beams, Composite Structures, 27, 261-268, 1994.
 96. Stamatopoulos G. and Ermopoulos J. “Investigation of the behavior of bolted connections in steel structures”, Technika Chronika, Scientific Journal TCG, Ι, Volume 21, No 1-3, 97-107, Jan.-Dec. 2001. (in Greek)
 97. Polyzois, D., and Raftoyiannis, I.G., Compression Strength of Pultruded Equal-Leg Angle Sections, Structural Engineering and Mechanics, 9(6), 541-555, 2000.
 98. Raftoyiannis I. G., and Kounadis A. N., Dynamic buckling of 2-DOF systems with mode interaction under step loading, Int. J. Non-Linear Mechanics, 35, 531-42, 2000.
 99. Vakakis A. F., Kounadis A. N., and Raftoyiannis I. G., Use of Nonlinear Localization for Isolating Structures from Earthquake-Induced Motions, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 28, 21-36, 1999.
 100. Polyzois, D., Ibrahim, S., and Raftoyiannis, I.G., Performance of Fiber-Reinforced Plastic Tapered Poles under Lateral Loading, J. of Composite Materials, 33(10), 941-960, 1999.
 101. Ermopoulos J. “Buckling length of nonuniform members under stepped axial loads”, International Journal of Computers and Structures, 73, 573-582, 1999.
 102. . Ioannidis , Ermopoulos J. and Kounadis A. “Stability analysis of bars with asymmetric open thin walled cross-sections under eccentric axial thrust”, Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, University of Nis, Vol. 2, No9, 865-876, 1999.
 103. Polyzois, D., and Raftoyiannis, I.G., Lateral - Torsional Stability of Steel Web-Tapered I-beams, ASCE J. of Structural Engineering, 124, 1208-1216, 1998.
 104. Polyzois, D., Raftoyiannis, I.G., and Ibrahim, S., Finite Elements Method for the Dynamic Analysis of Tapered Composite Poles, Composite Structures, 43, 25-34, 1998.
 105. Raftoyiannis, I.G., and Kounadis, A.N., Post-Buckling Analysis of Pultruded Composite Bars and Simple Frames, AIAA J., 35(12), 1881-87, 1997.
 106. Ermopoulos and Stamatopoulos G. “Analytical modelling of column-base plates under cyclic loading”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 40, No3, 225-238, 1997.
 107. Ermopoulos “Equivalent buckling length of non-uniform members”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 42, No2, 141-158, 1997.
 108. Ermopoulos “Critical loads and equivalent buckling lengths of tapered compression bars”, Technika Chronika, I, Volume 1-2, pp. 73-82, 1997. (in Greek)
 109. Stamatopoulos G. and Ermopoulos J. “Interaction curves for column base-plate connections”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 44, Nos 1-2, 69-89, 1997.
 110. Barbero E. J., Godoy L. A., and Raftoyiannis I. G., Finite Elements for Three-Mode Interaction in Buckling Analysis, Int. J. Num. Meth. in Engng, 39, 469-488, 1996.
 111. Michaltsos G. and Ermopoulos J. “Analysis of rectangular joints of steel frames”, Technika Chronika, I, Volume 1-2, pp. 19-28, 1996. (in Greek)
 112. Ermopoulos J. and Stamatopoulos G. “Mathematical modelling of column base plate connections”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 36, No2, 79-100, 1996.
 113. Ermopoulos J. and Michaltsos G. “Behaviour of square joints of steel frames under bending moment”, Journal of Computers and Structures, Vol. 58, No 1, 189-194, 1996.
 114. Ermopoulos J. “Slope-Deflection method and fundamental bending moments of tapered compression bars”, Technika Chronika, I, Volume 3, pp. 51-60, 1996. (in Greek)
 115. Godoy L. A., Barbero E. J., and Raftoyiannis I. G., Interactive Buckling Analysis of Fiber-Reinforced Thin-Walled Columns, J. of Composite Materials, 29(5), 591-613, 1995.
 116. Godoy L. A., Barbero E. J., and Raftoyiannis I. G., Finite Elements for Post-Buckling Analysis, I. The W-Formulation, Computers & Structures, 56(6), 1009-1017, 1995.
 117. Barbero E. J., Raftoyiannis I. G., and Godoy L. A., Finite Elements for Post-Buckling Analysis, II. Application to Composite Plate Assemblies, Computers & Structures, 56(6), 1019-1028, 1995.
 118. Raftoyiannis I. G., Godoy L. A., and Barbero E. J., Buckling Mode Interaction in Composite Plate Assemblies, Appl. Mech. Reviews, 48(11), part 2, S52-S60, 1995.
 119. Ermopoulos J. and Petrovits N. “Stability of simple steel frames with non-linear semirigid joints”, Technika Chronika, I, Volume 1-3, pp. 15-28, 1995. (in Greek)
 120. Vlahinos A., Ermopoulos J. and Yang-Cheng Wang, “Buckling Analysis of Steel Arch Bridges”, Journal of Constructional Steel Research, 26, 59-71, 1993.
 121. Sophianopoulos , Ioannidis S. and Ermopoulos J. “Dynamic analysis of horizontally stayed bridges under wind loading”, Journal of Computers and Structures, Vol. 49, No 4, 693-703, 1993.
 122. Ermopoulos J., Vlahinos A. and Yang-Cheng Wang “Stability analysis of cable-stayed bridges”, Journal of Computers and Structures, Vol. 44, No 5, 1083-1089, 1992.
 123. Ermopoulos J., Ioannidis S. and Kounadis A. “Stability of battened columns with and without taper”, Journal of Engineering Structures, Vol. 13, 237-241, Jul. 1991.
 124. Ermopoulos “Buckling length of framed compression members with semi-rigid connections”, Journal of Constructional Steel Research, 18, 139-154, 1991.
 125. Ermopoulos J. and Ioannidis S. “Buckling analysis of cable-stayed bridges”, Technika Chronika, Vol. 9, No 2, pp. 22-42, Apr.-Jun. 1989. (in Greek)
 126. Ermopoulos J. and Ioannidis S. “Stability analysis and interaction surfaces of frames carrying crane girders”, Journal of Constructional Steel Research, 14, 181-195, 1989.
 127. Raftoyiannis I. G., and Kounadis A. N., Dynamic buckling of limit point-systems under step loading, Dynamics and Stability of Systems, 3(3&4), 219-234, 1988.
 128. Ermopoulos “Slope-deflection method and bending of tapered bars under stepped loads”, Journal of Constructional Steel Research, 11, 121-141, 1988.
 129. Ermopoulos J. and Ioannidis S. “Buckling of bridges with inclined legs”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 7, No 6, 419-433, 1987.
 130. Michaltsos G. and Ermopoulos J. “Free vibration of a low rise circular arch”, Technika Chronika, Vol. 6, No 2, pp. 125-138, Apr.-Jun. 1986. (in Greek)
 131. Ermopoulos “Buckling of tapered bars under stepped axial loads”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 112, No 6, 1346-1354, June 1986.
 132. Ermopoulos J. and Grigoratos M. “The influence of characteristic parametrs on the weight of a space truss”, Scientific papers of NTUA, Vol. 10, No2., pp. 17-27, Apr.-Jun. 1986. (in Greek)
 133. Michaltsos G. and Ermopoulos J. “Influence of joint angle on the bending eigenfrequencies of a two-bar frame”, Scientific papers of NTUA, Vol. 10, No3, pp. 1-8, Jul.-Sept. 1986. (in Greek)
 134. Ermopoulos and Kounadis A. “Stability of frames with tapered built-up members”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 111, No 9, 1979-1992, Sept. 1985.
 135. Ermopoulos J. and Kolivodiakos N. “Influence of characteristic factors in the analysis of Cable-Stayed bridges”, Scientific papers of NTUA, Vol. 9, No 1-2, pp. 1-15, Jan.-Jun. 1985. (in Greek)
 136. Ermopoulos and Ioannidis S. “Optimum rise design of steel arch bridges”, Journal of Constructional Steel Research 5, 303-310, 1985.
 137. Kounadis A. and Ermopoulos J. “Postbuckling analysis of a simple frame with varying stiffness”, Acta Mechanica 54, 95-105, Springer-Verlag, 1984.
 138. Ermopoulos “The optimum height design of double-layer grids at the stage of preliminary design”, Journal of Constructional Steel Research 4, 281-293, 1984.
 139. Carydis P. and Ermopoulos J. “Influence of the shear-wall on the dynamic and seismic response of multistory frames”, Scientific Papers of NTUA, 1-27, Vol. 8, Jan-Dec. 1984. (in Greek)
 140. Ermopoulos “About the solution by computer of shear walls with openings towards their height, and of shear walls interacting with frames, under horizontal loading”, Technika Chronika, 5-21, 2-1976. (in Greek)
 141. Kounadis and Ermopoulos J. “Ultimate strength of plane joints built-up from hollow sections”, Technika Chronika, 803-814, Nov. 1974. (in Greek)