Επικοινωνία

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15772 Ζωγράφου

Γραμματεία:  Μπεκιάρη Β., +30 210 7722307,