Διδακτορικές Διατριβές

 1. Θανάσουλας Ηλίας, Κριτήρια Ευστάθειας Χαλύβδινων Τόξων Κοίλης Διατομής, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2020. https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49857
 2. Αυγερινού Στυλιανή, Διερεύνηση της χρήσης χαλύβων υψηλής αντοχής σε στοιχεία απορρόφησης ενέργειας, επιβλέπων Ι. Βάγιας, 2020.
 3. Αλτανόπουλος Θωμάς, Σχεδιασμός Πύργων Ανεμογεννητριών από Σύνθετα Υλικά, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος, αρχικός εποβλέπων Ι. Ραυτογιάννης, 2020.
 4. Αδαμάκος Κωνσταντίνος, Αριθμητική διερεύνηση των σεισμικών δράσεων και της απόκρισης μεταλλικών βιομηχανικών ραφιών, επιβλέπων Ι. Βάγιας, 2018. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44856
 5. Μπακάλης Κωνσταντίνος, Αποτίμηση Σεισμικής Επιτελεστικότητας Ατμοσφαιρικών Δεξαμενών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος, 2018. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/46732
 6. Δημακογιάννη Δανάη, Καινοτόμα αντισεισμικά συστήματα FUSEIS με όλκιμους πείρους, επιβλέπων Ι. Βάγιας, 2017. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/44457
 7. Μελισσιανός Βασίλειος, Υπόγειοι χαλύβδινοι αγωγοί με εύκαμπτους κόμβους υπό διάρρηξη σεισμικού ρήγματος, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2016. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/43370
 8. Δούγκα Γεωργία, Ανάπτυξη Συστημάτων σεισμικής προστασίας πολυώροφων κτιρίων, επιβλέπων Ι. Βάγιας, 2016. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/43960
 9. Καλοχαιρέτης Κωστής Μη Γραμμική συμπεριφορά και σχεδιασμός σύνθετων υποστυλωμάτων από Χάλυβα υπό αξονική και εγκάρσια φόρτιση, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2014. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/39179
 10. Κάρλος Βασίλειος, Σχηματισμός ρωγμών συγκολλητών κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων υπό σεισμικές καταπονήσεις, επιβλέπων Ι. Βάγιας, 2013. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/8151
 11. Δημόπουλος Χριστόφορος, Ενίσχυση οπών ανθρωποθυρίδων σε χαλύβδινα κελύφη πυλώνων ανεμογεννητριών - Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2012. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/6791
 12. Βασιλοπούλου Ισαβέλλα, Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά και σχεδιασμός δικτύων καλωδίων, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2011. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/5609
 13. Παπαγεωργίου Θανάσης, Συμβολή στις μεθόδους ανάλυσης για τον αντισεισμικό σχεδιασμό μικτών καθ'ύψος κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2011. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3856
 14. Μαγείρου Γεώργιος, Συμβολή στον σχεδιασμό πολυώροφων μεταλλικών πλαισίων έναντι καμπτικού λυγισμού, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2011. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3917
 15. Καρυδάκης Φαίδων, Kαινοτόμα συστήματα δυσκαμψίας και απορρόφησης ενέργειας, σε πολυώροφα αντισεισμικά μεταλλικά κτίρια, επιβλέπων Γ. Ιωαννίδης, 2011. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/4601
 16. Μαρινέλη Αικατερίνη, Αποκατάσταση μονολιθικότητας δομικών μελών αρχαίων μνημείων: πειραματική και αριθμητική διερεύνηση, επιβλέπων Ι. Βάγιας, 2010.
 17. Πνευματικός Νίκος, Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με μεθόδους αυτομάτου ελέγχου, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2007. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/16903
 18. Σταματόπουλος Γεώργιος, Συμβολή στο Σχεδιασμό συνδέσεων φορέων από χάλυβα, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος, 2006. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/16610
 19. Λεμονής Μηνάς, Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος σε μεταλλικά πλαίσια, επιβλέπων Χ. Γαντές, 2006. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/5772
 20. Κωνσταντακόπουλος Θεόδωρος, Στατικά και δυναμικά προβλήματα καλωδιωτών γεφυρών, επιβλέπων Γ. Μιχάλτσος, 2004. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/16489