Αρχική

Το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε το 1965 με το Β.Δ. 321. Επισήμως εντάχθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το 1983, με το ΦΕΚ 80/Β/1.3.1983.

Από το 2003 στεγάζεται σε δικό του κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.120 m² στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Ο χώρος δοκιμών έχει επιφάνεια 640 m². Τα γραφεία του προσωπικού και οι βοηθητικοί χώροι καταλαμβάνουν 650 m². Το κτίριο διαθέτει αμφιθέατρο 61 θέσεων, επιφάνειας 95 m², καθώς και PC Lab επιφάνειας 100 m². Τέλος, οι αποθήκες, ο χώρος αγκυρώσεως και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι καταλαμβάνουν επιφάνεια 375 m².  Από το 2011 έως το 2019 Διευθυντής του Εργαστηρίου διετέλεσε ο Καθηγητής Ιωάννης Βάγιας.

Από το 2020 Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Χαράλαμπος Γαντές.

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών δραστηριοποιείται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Βιομηχανικά κτίρια
  • Πολυώροφα μεταλλικά κτίρια
  • Χαλύβδινες και σύμμικτες γέφυρες
  • Μεταλλικά δομικά προϊόντα και συστήματα για έργα πολιτικού μηχανικού
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές
  • Πύργοι και ιστοί
  • Καλωδιωτές κατασκευές
  • Κατασκευές από σύνθετα υλικά
  • Μεταλλικές κατασκευές για τον ενεργειακό Τομέα (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, αγωγοί)