Εξοπλισμός Εργαστηρίου

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 1.  Η/Υ Μονάδας PXI με επεξεργαστή 2 Ghz, RAM DDR2 1Gb και HD80Gb  PXI-8101
 2.  Η/Υ Μονάδας PXI-SCXI με επεξεργαστή Celeron 850 Mhz με 512 SDRAM, 128 MB SDRAM standard, 512 MB PXI-8184, Integrated hard-drive, USB 1.1, Ethernet
 3. Τερματική μονάδα αναλογικών εισόδων/εξόδων με κονέκτορες BNC BNC-2110
 4. Σασί για 4 PXI και 8 SCXI κάρτες PXI-1052
 5. Κάρτα αναλογικών εξόδων 8 καναλιών στα 13bit PXI-6722
 6. Κάρτα 24 ψηφιακών εισόδων  και 16 Αναλογικών στα 16bit PXI-6220
 7. Κάρτα 24 ψηφιακών εισόδων  & 16 Αναλογικών εισόδων στα 16bit , 2 αν/κών εξόδων PXI-6221
 8. Κάρτα 8 καναλιών LVDT με 1 ή 3 Vrms εξόδου στα 2.5, 3.3, 5, ή 10 kHz SCXI-1540, 2τμχ
 9. Κάρτα 24 καναλιών Strain Gage των 120Ω σε ¼ γέφυρας SCXI-1521B, 2τμχ
 10. Κάρτα 8 καναλιών μέτρησης τάσεων 0-10V ή Strain Gage όλων των συνδεσμολογιών SCXI-1520, 3τμχ
 11. Τερματική μονάδα διασύνδεσης για την κάρτα SCXI-1520, 3τμχ
 12. Τερματική μονάδα  διασύνδεσης για την κάρτα SCXI-1540, 2τμχ
 13. Τερματική μονάδα  διασύνδεσης για την κάρτα SCXI-1521Β, 2τμχ
 14. Καταγραφικό μετρήσεων 8 καναλιών
 15. Universal scanning 
 16. Σέρβο ελεγκτής ρυθμιζόμενος με καταγραφικά για επενεργητή
 17. Σέρβο ελεγκτής ρυθμιζόμενος με καταγραφικά για επενεργητή
 18. Σέρβο ελεγκτής ρυθμιζόμενος με καταγραφικά για επενεργητή
 19. Ελεγκτής ρυθμιζόμενος με καταγραφή θερμοκρασίας
 20. Η/Υ Απομακρυσμένου ελέγχου των παραπάνω μονάδων σε LabView

ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 1. LVDT ±25mm, 2τμχ
 2. LVDT ±75mm, 5τμχ
 3. LVDT ±100mm
 4. LVDT ±150mm, 4τμχ
 5. LVDT ±300mm
 6. Extensometer 50mm
 7. Extensometer 10mm
 8. Δυναμοκυψέλη 500kN
 9. Δυναμοκυψέλη 300kN
 10. Δυναμοκυψέλη 20kN
 11. Επιμηκυνσιόμετρα 100mm, 4τμχ
 12.  Η/Υ για διασύνδεση και καταγραφή  μετρητικών οργάνων
 13. Ωρολογιακά βελόμετρα
 14. Δυναμόκλειδο 20-100Nm
 15. Δυναμόκλειδο 60-340Nm
 16. Μετρητής θέσης συρματόσχοινου 2159mm, 3τμχ
 17. Μετρητής μαγνητικών πεδίων
 18. Μετρητής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 3 αξόνων
 19. Μετρητής CO
 20. Θερμοϋγρόμετρα data logger, 26τμχ
 21. Φωτόμετρο  400000Lux
 22. Μετρητές υγρασίας θερμοκρασίας, 2τμχ
 23. Ανεμόμετρα χειρός καθέτου άξονα, 3τμχ
 24. Μετρητής CO2
 25. Μετρητές ραδονίου, 3τμχ
 26. Εκτυπωτής τριών διαστάσεων
 27. Μετρητής ραδιενέργειας
 28. Μετρητής αντίστασης εδάφους
 29. Μετρητής αντίστασης μόνωσης
 30. Μετρητής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος χειρός
 31. Μετρητής κατανάλωσης ενέργειας
 32. Θερμοϋγρόμετρα data logger GEMINI TINYTAG , 2τμχ
 33. Ανεμόμετρα χειρός οριζοντίου άξονα, 3τμχ
 34. Φωτόμετρα, 8τμχ
 35. Μετρητές θερμοκρασίας με υπέρυθρη ακτίνα, 6τμχ
 36. Μετεωρολογικός σταθμός

ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

 1. Αυτόματος Επενεργητής ±5MN ενεργού μήκους ±150mm.
 2. Αυτόματος Επενεργητής ±2,5MN ενεργού μήκους ±250mm, με ψηφιακό μετρητή μήκους (encoder) 500mm, σερβοβαλβίδα BOSCH 40lit/min, φίλτρο και συσσωρευτή ελαίου.
 3. Αυτόματος Επενεργητής ±600kN ενεργού μήκους ±250mm, με ψηφιακό μετρητή μήκους (encoder) 500mm, σερβοβαλβίδα BOSCH 4lit/min, φίλτρο και συσσωρευτή ελαίου.
 4. Αυτόματος Επενεργητής ±300kN ενεργού μήκους ±150mm, με ψηφιακό μετρητή μήκους (encoder) 300mm, συνοδευόμενος  από αρπάγες για δοκίμια
 5. Αυτόματος Επενεργητής 20kN ενεργού μήκους ±150mm,με ψηφιακό μετρητή μήκους (encoder) 300mm.
 6. Έμβολο μονής ενεργείας, με οπή βάκτρου για τάνυση συρματόσχοινων, με ενεγό μήκος βάκτρου 153mm, φέρουσας ικανότητας 600kN, 2τμχ
 7. Έμβολο Διπλής ενεργείας με ενεργό μήκος 156mm και φέρουσα ικανότητα 498kN σε πίεση 103kN σε έλξη
 8. Έμβολο μονής ενεργείας με ενεργό μήκος 150mm και φέρουσα ικανότητα 539kN.
 9. Έμβολο μονής ενεργείας χαμηλού προφίλ με ενεργό μήκος 11mm και φέρουσα ικανότητα 201kN.
 10. Υδραυλική αντλία πίεσης 320bar και παροχής 80lit/min πλήρως αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη από Η/Υ.
 11. Υδραυλική αντλία πίεσης 250bar και παροχής 8lit/min με δύο εξόδους
 12. Υδραυλική αντλία πίεσης 160bar και παροχής 2lit/min φέρουσα σερβοβαλβίδα BOSCH 4lit/min, φίλτρα και συσσωρευτή ελαίου.
 13. Υδραυλική αντλία χειρός 2200cm3, διπλής ενεργείας με μανόμετρο και διακόπτες.
 14. Υδραυλική αντλία χειρός 2200cm3 μονής ενεργείας με μανόμετρο και διακόπτες.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 1. Μηχανή δοκιμών
 2. Συγκρότημα αρπαγών μηχανής δοκιμών επίπεδων ελασμάτων 0-15mm
 3. Συγκρότημα αρπαγών μηχανής δοκιμών επίπεδων ελασμάτων 15-30mm
 4. Συγκρότημα αρπαγών μηχανής δοκιμών κυλινδρικών δοκιμίων 0-15mm
 5. Συγκρότημα αρπαγών μηχανής δοκιμών κυλινδρικών δοκιμίων 15-30mm
 6. Συγκρότημα αρπαγών μηχανής δοκιμών Amsler
 7. Εξαρτήματα μηχανής δοκιμών Amsler
 8. Σκληρόμετρο
 9. Σκληρόμετρο Brinell 3000kg
 10. Ψηφιακό μικροσκόπιο 5Mpix, μεγέθυνση 20 - 220x
 11. Σκληρόμετρο φορητό αναπηδήσεως με αισθητήριο τύπου D
 12. Κρουσίμετρο 17Kgm & 30Kgm (Izod-charpy)
 13. Συσκευή υπερήχων
 14. Μεταλλοσκόπειο
 15. Συσκευή ραδιογραφιών ακτίνων Χ 
 16. Ατομικές μονάδες ανίχνευσης ακτινοβολίας γ
 17. Περιστρεφόμενο φίλτρο πολώσεως
 18. Κλίβανος

ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ

 1. Ισχυρό δάπεδο 14,45x18,00m με 40 σημεία αγκυρώσεων με φέρουσα ικανότητα κάθε ενός ±500kN
 2. Πλαίσιο δοκιμών 3,20x2,70x7,20m
 3. Πλαίσιο δοκιμών 6,60x6,60x4,95m
 4. Πλαίσιο δοκιμών 1,53x1,10x2,73m

ΟΡΓΑΝΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

 1. Βιντεοκάμερα HD1080 -60GB
 2. Κάμερες καταγραφής πειραμάτων , 2τμχ
 3. Θερμοκάμερα
 4. Θερμοκάμερα
 5. Θερμοκάμερα

ΔΙΑΚΡΙΒΩΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 1. Πολύμετρο πάγκου 6½ ψηφίων
 2. Παλμογράφος ψηφιακός τετρακάναλος
 3. Ψηφιακό διακριβωτικό επιμηκυνσιομέτρων με encoder
 4. Εργαστηριακό Τροφοδοτικό  2x 0-30VDC 0-5A & 5VDC 3A
 5. Πλακίδιο διακρίβωσης σκληρομέτρου 782HLD ±7HLD
 6. Πρότυπο πλακίδιο 25mm
 7. Πρότυπο πλακίδιο 50mm
 8. Πρότυπο πλακίδιο 100mm
 9. Πρότυπο πλακίδιο 150mm
 10. Πρότυπο πλακίδιο σκληρομέτρησης (203 HBW 10/3000 49171)
 11. Πρότυπο πλακίδιο σκληρομέτρησης (204 HBW 5/750 0783773)
 12. Πλακίδιο αναφοράς για υπερήχους
 13. Παχύμετρο
 14. Μικρόμετρο
 15. Δυναμοκυψέλη 10tn
 16. Δυναμοκυψέλη 2.5tn τύπου S
 17. Δυναμοκυψέλη 30tn
 18. Ψηφιακός καταγραφέας για δυναμοκυψέλη 10t
 19. Ψηφιακός καταγραφέας για δυναμοκυψέλη 2,5t
 20. Ψηφιακός καταγραφέας για δυναμοκυψέλη 30t

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Προγραμματιζόμενη συσκευή αλατονέφωσης 480 lit (συμβατή με ASTM B117, ISO 3768, 3769 3770 & ISO 9227 NSS, ACSS και CASS)
 2. Φορητό ψηφιακό όργανο μετρήσεως pH, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας και μέτρησης στερεών διαλυτών (TDS)
 3. Συσκευή αλατονέφωσης
 4. Μετρητής πάχους επικάλυψης μετάλλων και βαφών χειρός
 5. Μετρητής πάχους επικάλυψης μετάλλων και βαφών με RS-232
 6. Συσκευή αμμοβολής κλειστού τύπου

ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

Συσκευές κοπής και διαμόρφωσης
 1. Δράπανο βάσης
 2. Αερόκλειδο 1-7/8'' 2000ft/lb
 3. Συσκευή κοπής χάλυβα με πλάσμα
 4. Μηχανή φρεζαρίσματος διατομών
 5. Τροχός πάγκου
 6. Γωνιακός τροχός 230mm, 2600W
 7. Τροχός χειρός
 8. Δράπανο χειρός
 9. Μαγνητικό δράπανο
 10. Τόρνος
 11. Φρεζοδράπανο
 12. Πριονοκορδέλα μετάλλου
 13. Υψομετρικός χαράκτης 500mm ακρίβειας 0.02mm με πλάκα έδρασης
Συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεων
 1. Ηλεκτροσυγκόλληση MIG με φιάλη Αερίου
 2. Ηλεκτροσυγκόλληση ΜΜΑ
 3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις ΜΜΑ, 3τμχ
 4. Συσκευή συγκολλήσεως μπουλονιών - διατμητικών ήλων
 5. Φούρνος ξήρανσης ηλεκτροδίων  30o-110oC 300W
 6. Ηλεκτροσυγκόλληση TIG με φιάλη Αερίου 10Lit
Όργανα μέτρησης βάρους
 1. Ζυγός ακριβείας ψηφιακός 0-3000gr, με ανάλυση 0,1gr, γραμμικότητας 0,3gr, επαναληψιμότητας  0,1gr
 2. Ζυγός μέγιστης ικανότητας 10kg ακρίβειας 10g
 3. Ζυγός μέγιστης ικανότητας 15/30kg ακρίβειας 5/10g
 4. Ζυγός μέγιστης ικανότητας 600kg
Επικουρικός εξοπλισμός
 1. Αεροσυμπιεστής Toros 100lt
 2. Αεροσυμπιεστής Toros 500lt
 3. Μαγνήτες ανυψωτικής ικανότητας 500kg, 2τμχ
 4. Γερανογέφυρα 16t περιοχής κάλυψης 28x16m
 5. Κινητά ικριώματα 1x2,5x5m, 2τμχ