Επισκέψεις

 1. Liesbeth Arnouts, Vrije Universiteit Brussel, Απρίλιος-Αύγουστος 2019.
 2. Andrea Miano, University of Naples Federico II, Ιούνιος-Ιούλιος 2019.
 3. Domenico Bevilacqua, University of Pisa, Italy, Μάρτιος-Ιούλιος 2019.
 4. Yeudy Felipe Vargas Alzate, Universitat Politècnica de Catalunya, Πρόγραμμα: KAIROS, Μάρτιος 2019.
 5. Giuseppe Defina, University of Pisa, Italy, Οκτώβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019.
 6. Sergio Ruggeri, University of Bari, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018.
 7. Eszter Baranyos, Technical University of Budapest, Πρόγραμμα: IAESTE, Ιούνιος-Ιούλιος 2017.
 8. Andrea Spillatura, IUSS Pavia, Μάρτιος-Ιούλιος 2017.
 9. Florian Sternsdorff, BTU Cottbus, Πρόγραμμα: DAAD, Ιούλιος 2017.
 10. Emre Yilmaz, BTU Cottbus, Πρόγραμμα: DAAD, Ιούλιος 2017.
 11. Amin Alavi, Politecnico Milano, Πρόγραμμα: INNOSEIS, Ιούνιος-Οκτώβριος 2017.
 12. Mousa Maher Nagiub Farag, Cairo University, Egypt, Φεβρουάριος 2015.
 13. Mohsen Kohrangi, IUSS Pavia, Σεπτέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015.
 14. Francesca Ansioso, University of Calabria, Απρίλιος-Οκτώβριος 2014.
 15. Georgios Baltzopoulos, University of Naples Federico II, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014.
 16. Pierluigi Olmati, University of Rome La Sapienza, Μάιος-Σεπτέμβριος 2013.

 1. Επίσκεψη Καθηγητή Ι. Βάγια στο BTU Cottbus, στα πλαίσια Summer School, Ιούλιος 2019.