Μεταπτυχιακές Εργασίες

2021

 1. Καραμπίνα Μαριάνθη, Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας διώροφης κατοικίας, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Carbone C., Monetary losses of displacement-based designed buildings, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπίβλεψη με τον P. Bazzurro)
 3. Δημητρόπουλος Σ., Σύγκριση Δευτεροβάθμιων Μεθόδων Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Πενταώροφου Υφιστάμενου Κτιρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 4. Γεροντάτη Α., Αποτίμηση διακινδύνευσης γραμμών μεταφοράς ενέργειας υπό καιρική επικινδυνότητα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 5. Καραφέρη Ε., Αποτίμηση διακινδύνευσης του δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Ρόδου υπό χωρικά κατανεμημένη σεισμική φόρτιση, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 6. Μιχαλόπουλος Θ., Αξιολόγηση δευτεροβάθμιων μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας 2-όροφου και 6-όροφου υφιστάμενου κτιρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 7. Ρηγούτσος Γ.Β., Ανάπτυξη λογισμικού απλοποιημένης αποτίμησης μεταλλικής κατασκευής υπό φορτία εξωτερικών εκρήξεων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 8. Triantafyllou G., Does the vertical component of ground motion matter for Seismic Risk Assessment? Two illustrative cases, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπίβλεψη με τον P. Bazzurro).
 9. Ζωϊτσάκος Σταύρος, Εναλλακτικοί τρόποι προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο κτίριο ο/σ, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 10. Μοσχονάς Νικόλαος, Μελέτη οκταώροφου σύμμικτου κτιρίου και έλεγχος μελών σε συνθήκες πυρκαγιάς, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 11. Παπαδάκης Γιώργος, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας και διερεύνηση συμπεριφοράς κομβοελασμάτων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 12. Μάτα Ειρήνη-Αθηνά, Μελέτη εγκατάστασης μεταλλικού υποθαλάσσιου αγωγού, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 13. Γεωργάκης Νικόλαος, Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Θαλάσσιας Ανεμογεννήτριας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 14. Πουλιοπούλου Ελισσάβετ, Διερεύνηση συμπεριφοράς υπεράκτιων ανεμογεννητριών υπό κόπωση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 15. Μακρής Ηλίας, Σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας άνευ λυγισμού, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

2020

 1. Δημήτρης Παπαδογιαννάκης, Σύγκριση Εναλλακτικών Τρόπων Ανάλυσης Καλωδιωτών Κατασκευών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Βαλτάς Θ.Γ., Σεισμική αποτίμηση διώροφου κτιρίου από Ο.Σ. με τη χρήση δευτεροβάθμιων μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 3. Παράλαιμου Σ.Δ., Σχεδιασμός και αποτίμηση εξαώροφου κτιρίου από χάλυβα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 4. Κωνσταντίνος Μαφούνης, Μείωση τρωτότητας υποστέγου μαχητικών αεροσκαφών έναντι δολιοφθοράς και επίγειας απειλής, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 5. Καπετανάκη Εμμανουέλα, Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς πλαισίων με συνδέσεις INERD, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 6. Μπεκιάρη Αναστασία, Σχεδιασμός χαλύβδινης γέφυρας με ορθότροπο κατάστρωμα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 7. Γκιώνης Χρήστος, Μελέτη 7όροφου κτιρίου από χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

2019

 1. Ελένας Μανώλης, Μελέτη οδικής τοξωτής κοιλαδογέφυρας από χάλυβα, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Τοπαλίδου Ελίζα, Σχεδιασμός συγκροτήματος μεταλλικών κτιρίων γραφείων και υπόστεγου συντήρησης αεροσκαφών, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Βείζη Αικατερίνη, Αποτίμηση υφιστάμενου πολυώροφου κτιρίου ΩΣ και ενίσχυση με σύστημα FUSEIS, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Χνάρης Νεκτάριος, Σχεδιασμός Θαλάσσιας Μεταλλικής Πλατφόρμας, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Βιδάλη Ζαχαρούλα, Σύγκριση εναλλακτικών τρόπων προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 6. Δεμερτζίδης Ε.Β., Αποτίμηση της Επιτελεστικότητας Δύο Κτιρίων Ο.Σ. Με Σεισμικώς Μονωμένο Ενιαίο Ανώτερο Όροφο, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 7. Λουράντος Κ.Α., Αποτίμηση σεισμικών απωλειών σε 5-όροφο μεταλλικό κτίριο γραφείων στην Αθήνα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 8. Μπατσής Α., Σχεδιασμός και αποτίμηση τυποποιημένου μεταλλικού 6-ώροφου κτιρίου για τη βαθμονόμηση των διατάξεων του Ευρωκώδικα 8, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 9. Νικολάου Α.Φ., Σχεδιασμός και αποτίμηση τυποποιημένου μεταλλικού 9-ωρόφου κτιρίου βάσει Ευρωκωδίκων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 10. Bevilacqua D., Linear Analyses Options for the Seismic Assessment of Automated Multi-Depth Warehouse, συνεπίβλεψη Δ. Βαμβάτσικος, W. Salvatore, F. Morelli.
 11. Defina G., Seismic Performance Assessment of a multi-depth Automated Rack-Supported Warehouses via detailed and reduced-order models, συνεπίβλεψη Δ. Βαμβάτσικος, W. Salvatore, F. Morelli.
 12. Van der Burg L., Performance assessment of direct displacement-based design, συνεπίβλεψη Δ. Βαμβά-τσικος, P. Bazzurro.

2018

 1. Σκούρας Παναγιώτης, Σχεδιασμός μεταλλικής πεζογέφυρας, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Βασιλείου Νικόλαος, Σχεδιασμός αθλητικού κέντρου από μεταλλική κατασκευή, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 3. Παπαγεωργίου Γιάννης, Μελέτη και βελτιστοποίηση δεξαμενών με σύγχρονες μεθόδους, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Βαζούκης Θωμάς, Εφαρμογή της μεθόδου Thermostrain σε ινοπλισμένα πολυμερή (FRP), επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Τσαρπαλής Δημήτρης, Ανάλυση συστημάτων αποθήκευσης παλετών με ισοδύναμα γραμμικά στοιχεία, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Γομάτος Ηλίας, Συμπεριφορά μελών από ελατά γωνιακά υπό έκκεντρη θλίψη, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Μανίκη Κυριακή Ειρήνη, Σεισμική αποτίμηση και ανασχεδιασμός κτιρίου ΩΣ με χαλύβδινα συστήματα FUSEIS, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Αντωνοδημητράκη Σοφία, Επιλογή μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού μεταλλικών πλαισίων, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 9. Βλαχάκης Κων/νος, Σχεδιασμός και ανάλυση μεταλλικού ιστού ενισχυμένου με ελάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 10. Μηλιώτης Ιωάννης, Ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου με καινοτόμα αντισεισμικά συστήματα δοκών σύζευξης FUSEIS, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 11. Χρήστος Κανιούρας, Ανίχνευση Φαινομένων Συντονισμού σε Κρεμαστές Γέφυρες μέσω μη Γραμμικών Δυναμικών Αναλύσεων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 12. Γιαννακού Ευσταθία, Διερεύνηση Επάρκειας Πολυώροφου Μεταλλικού Κτιρίου με Σύμμικτες Πλάκες και Τρία Υπόγεια, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 13. Χατζηδάκη Α., Αποτίμηση τριών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος και επαλήθευση μεθόδου σχεδιασμού βάσει επιτελεστικότητας, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 14. Τσαλουχίδης Κ.Θ., Απλοποιημένες μεθοδολογίες εκτίμησης τρωτότητας και κόστους επισκευής για τυπικές κλάσεις ελληνικών αστικών κτιρίων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.

2017

 1. Κυνηγός Νίκος, Επιρροή των συνθηκών στήριξης στην ανάλυση τρωτότητας πολυωρόφου κτιρίου, Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Σδόνας Χαράλαμπος-Ορέστης, Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίου με χρήση του συστήματος απόσβεσης FUSEIS, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Παπαβασιλείου Κων/νος, Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς κεντρικών συνδέσμων δυσκαμψίας μεταλλικών φορέων μέσω αναλύσεων πεπερασμένων στοιχείων, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Λυριτσάκης Χαρίλαος, Σεισμική αποτίμηση πλαισίου ροπής από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιασμένου με την μέθοδο φασμάτων διαρροή, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Θεοδωροπούλου Άννα, Σχεδιασμός μεταλλικού πολυωρόφου κτιρίου γραφείων με εναλλακτικές διατάξεις συνδέσμων δυσκαμψίας, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Ιωάννου Ορέστης, Βασικές αρχές και παραδείγματα σχεδιασμού κατασκευών έναντι εκρήξεων, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Αρβανιτάκης Αριστείδης, Εναλλακτικές διατάξεις συνδέσμων δυσκαμψίας σε μεταλλικό κτίριο γραφείων, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Γιαννακού Ευσταθία, Διερεύνηση επάρκειας πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου με σύμμικτες πλάκες και τρία υπόγεια, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Κουταλιανός Στέφανος, Διερεύνηση προβλημάτων στρεπτοκαμπτικού λυγισμού δοκών υπό εγκάρσια φορτία, επιβλέπων Τ. Αβραάμ. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 10. Κατσιμίχα Παναγιώτα, Μελέτη 10οροφης πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος - Ι. Βάγιας. 
 11. Κορλού Σοφία, Βασικές αρχές μηχανικής συμπεριφοράς και παραδείγματα εφαρμογής δομικών στοιχείων από γυαλί και αλουμίνιο, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 12. Κοσμίδου Ελένη, Πειραματική αξιολόγηση της συμπεριφοράς συνδέσεων πυλώνων ανεμογεννητριών υπό στατική φόρτιση, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 13. Φίλου Βασιλική, Προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή και σχεδιασμός ορόφου με σύνθετα υλικά και με μεταλλική κατασκευή, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης, Τ. Αβραάμ.σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 14. Ιάκωβος Αντώνιος, Σχεδιασμός ασύμμετρης καλωδιωτής γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 15. Κουνιάκη Καλλιόπη Μαρία, Ενίσχυση Υφιστάμενου Κτιρίου από ΩΣ με Καινοτόμα Αντισεισμικά Συστήματα INERD, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 16. Πανούση Μαρία, Eυρωστία Μεταλλικών Κατασκευών: Μελέτη συμπεριφοράς σε περίπτωση απώλειας υποστυλώματος σε τρομοκρατική επίθεση, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 17. Τσαρπαλής Παναγιώτης, Σχεδιασμός κτιρίων με καινοτόμα συστήματα FUSEIS, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 18. Τσικουράκης Γεώργιος, Βελτιωμένα αριθμητικά προσομοιώματα για την αλληλεπίδραση ανωδομής-θεμελίωσης σε πυλώνες ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

2016

 1. Ευθυμιάδης Γιώργος, Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και ανάλυση μη συμβατικών συνδέσεων στεγάστρου σιδηροδρομικού σταθμού, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Νταϊφώτη Αικατερίνη, Συμπεριφορά συνδέσεων πυλώνων ανεμογεννητριών σε κόπωση, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Κρίκος Στυλιανός, Ανάλυση και σχεδιασμός ειδικής βιομηχανικής μεταλλικής κατασκευής, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Atakul M., Evaluation of simplified approaches for the derivation of seismic vulnerability models επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπίβλεψη με Dr. V. Silva).
 5. Λαχανάς Χρήστος Γ., Επιρροή του προσομοιώματος στην εκτιμώμενη σεισμική απόκριση 20-όροφου μεταλλικού κτιρίου με πλαισιακό φορέα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Μπέκας Γεώργιος Θ., Σχεδιασμός και αποτίμηση συμπεριφοράς κανονικού πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας άνευ λυγισμού, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Μούκα Θεοδώρα Α.,Αποτίμηση επιτελεστικότητας μεταλλικών εμφυτευμάτων αρθροπλαστικής γόνατος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 8. Πύρζα Στέλλα Ε., Εκτίμηση συντελεστή συμπεριφοράς κανονικών πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων με χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 9. Φραντζεσκάκης Εμμανουήλ Ι., Εκτίμηση σεισμικής επιτελεστικότητας πολυώροφου κτιρίου από χάλυβα με ασύμμετρη κάτοψη,επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

2015

 1. Ιάσων Βαρδακούλιας,Συμπεριφορά Λεπτότοιχων Μεταλλικών Φερόντων Στοιχείων Ψυχρής Ελάσεως σε Συνθήκες Πυρκαγιάς, επιβλέπων Χ. Γαντές
 2. Κυριαζής Αριστομένης, Ανάλυση γέφυρας Bailey M2 και προτάσεις ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας, Επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης.
 3. Χαβδουλάς Ζ.Δ., Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας τετραωρόφου μεταλλικού πλαισιακού κτιρίου με Φάσματα Συχνότητας Διαρροής. επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος
 4. Μπούτικας Κ.Ε., Αποτίμηση σεισμικής επιτελεστικότητας μεταλλικών κτηρίων που έχουν υποστεί διαφορικές καθιζήσεις εδάφους. επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος
 5. Danesi R.J., Seismic risk of industrial plants: Assessment of a petrochemical piperack using incremental dynamic analysis. συνεπίβλεψη με τον Prof. P. Bazzurro, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος
 6. Κόκκορης Β.Σ., Αποτίμηση συμπεριφοράς φορέα υποστήριξης σωληνώσεων σε διυλιστήριο. επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος
 7. Μητσογιάννης Θ.Δ., Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας μεταλλικού υποστέγου με βλάβες από καθίζηση. επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος

2014

 1. Μπέντας Ανδρέας, Φορτία, ανάλυση, συμπεριφορά και δομοστατικός σχεδιασμός θαλάσσιων ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 2. Θανάσουλας Ηλίας, Κόπωση Συνδέσεων σε πυλώνες ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 3. Παπαβασιλείου Βασίλειος, Εκτίμηση Δυναμικών Χαρακτηριστικών Γέφυρας Bailey και Διερεύνηση Μεθόδων Μείωσης των Επιδράσεων στο Φορέα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 4. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Εκτίμηση συναρτήσεων σεισμικών απωλειών για τυπικά μεταλλικά κτίρια γραφείων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 5. Μάστορα Δ.-Καλογραιάκη Α., Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση μεταλλικού εννιαόροφου κτηρίου με μεταλλικούς συνδέσμους δυσκαμψίας και εναλλακτικά με πυρήνα σκυροδέματος, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 6. Παρασύρης Α., Ενίσχυση υφισταμένου κτιρίου από ΩΣ με συνδέσμους δυσκαμψίας κατά την προσθήκη ορόφου από δομικό χάλυβα, επιβλέπων Ι. Ραυτογιάννης. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο
 7. Λεβαντής Χ.,Ενίσχυση 7όροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση του συστήματος Fuseis, επιβλέπων Ι. Βάγιας. σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

2012

 1. Δασκαλοπούλου Μαρία, Εφαρμογή της ιδιομορφικής στατικής ανελαστικής ανάλυσης στον αντισεισμικό σχεδιασμό και έλεγχο γεφυρών, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 2. Μασούρας Στυλιανός, Παραμετρική διερεύνηση της συμπεριφοράς καλωδιωτών γεφυρών μικτού συστήματος, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.

2010 και πριν

 1. Μάζης Ιωάννης, Γέφυρες κατασκευασμένες με τη μέθοδο της σταδιακής προώθησης, 2004, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 2. Παπαλουκάς Μιχάλης, Αναπροσαρμοζόμενη στατική ανελαστική ανάλυση σε γέφυρες, 2004, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 3. Ταρναβά Κατερίνα, Σιδηροδρομικές γέφυρες δικτύου Πελοποννήσου, 2004, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.
 4. Παπαρίζος Βασίλειος, Έλεγχος παλαιάς χαλύβδινης σιδηροδρομικής γέφυρας με τους Ευρωκώδικες και τους Γερμανικούς κανονισμούς. Σύγκριση και σχόλια, 2003, επιβλέπων Ι. Ερμόπουλος.