Ερευνητικά Προγράμματα Παροχής Υπηρεσιών

 1. Δοκιμές Βιομηχανικών Ραφιών υπό Κατακόρυφο και Οριζόντιο Φορτίο, Χρηματοδότηση ΠΑΕΓΑΕ ΑΕ, Aθήνα, Μάρτιος-Μάιος 2018, (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας), αναλυτικά: racks_gr
 2. Αυλακωτά φύλλα αλουμινίου, Χρηματοδότηση ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ, Απρίλιος-Ιούνιος 2018, (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας), αναλυτικά: aluminum_sheets_gr
 3. Ταξινόμηση θυρών ασφαλείας σε κατηγορίες αντοχής, Χρηματοδότηση Porta Block, Aθήνα, 1/01/2014 - 28/03/2014, αναλυτικά: doors_gr
 4. Δοκιμές εφελκυσμού προκαμπυλωμένων δοκών, Χρηματοδότηση Lois Builders Ltd, Λευκωσία, Κύπρος, 12/6/2013 - 30/7/2013 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας). αναλυτικά: tensile_tests_on_prebended_steel_beams_gr
 5. Δοκιμές εφελκυσμού ράβδων οπλισμού, Χρηματοδότηση Οbermeyer Ηellas, Αθήνα, 12/06/2013 - 30/07/2013 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας). αναλυτικά: tensile_tests_on_reinforcing_bars_gr
 6. Πειραματική διερεύνηση στοιχείων από σύνθετα υλικά, Χρηματοδότηση ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ, 2011-2012 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας).
 7. Πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς wall panels ISORIB και ISOWAVE, Χρηματοδότηση ISOBAU, 2008-2009 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας).
 8. Εκπόνηση ειδικών στατικών μελετών για ιστούς, Χρηματοδότηση ΟΤΕ ΑΕ, 2006-2008 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας).
 9. Προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών χαλυβδοφύλλων ISOBAU για σύμμικτες πλάκες, Χρηματοδότηση ISOBAU, 2007-2008 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας).
 10. Διερεύνηση αιτίων αστοχίας στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου της Σαντορίνης, 2005 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας).
 11. Ιστοί τηλεπικοινωνιών, Χρηματοδότηση ΟΤΕ, 2001-2002 (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας).
 12. Ανάπτυξη λογισμικού διαστασιολόγησης σύμμικτων γεφυρών βάσει του Ευρωκώδικα 4, Πρόγραμμα ΠΑΒΕ, Συνεργασία με Computer Control Systems, 1999-2000.
 13. Στατική μελέτη ιστών P/H εγκαταστάσεων με χρήση H/Y. Χρηματοδότηση: ΟΤΕ (επιστημονικός υπεύθυνος Ι. Βάγιας)., 1995-96.
 14. Ποσοτικά κριτήρια εφαρμογής της "Στατικής" μεθόδου αντισεισμικής αναλύσεως για τύπους πολυορόφων κτιρίων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, επταμελής επιστημονική ομάδα. Χρηματοδότηση : ΟΑΣΠ, 1990-91.
 15. Εξέταση της συμπεριφοράς ενός νέου τύπου επιπέδων δικτυωμάτων με πειραματικές και θεωρητικές μεθόδους, χρηματοδότηση: Εταιρεία Χάλυβος Peine-Salzgitter, 1980-81.
 16. Έλεγχος ενός νέου αμερικανικού στεγανωτικού συστήματος με βάση τον μπεντονίτη, ο οποίος εν επαφή με το νερό διογκούται και καθίσταται στεγανωτικό υλικό, πειραματική έρευνα. Χρηματοδότηση: Volclay, 1976-77.