Απολογισμός 2021

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακά

 1. Σιδηρές Κατασκευές Ι
 2. Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
 3. Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
 4. Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές
 5. Γεφυροποιία Ι
 6. Σύμμικτες Κατασκευές
 7. Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 8. Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού (συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου)
 9. Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών (συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου)
 10. Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής (συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου)
 11. Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών (συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου)

Μεταπτυχιακά

 1. Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα
 2. Ειδικά Θέματα Έργων από Χάλυβα
 3. Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών
 4. Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων ΙΙ
 5. Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές
 6. Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διπλωματικές εργασίες

 1. Μαυραγάνης Αναστάσιος , Αριθμητική Προσομοίωση και Παραμετρική Διερεύνηση Βάσης Πυλώνων Ανεμογεννητριών Μορφής Τριπόδου, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Ρομέο Τσούκα, Παραμετρικός Σχεδιασμός Βάσης Πυλώνων Ανεμογεννητριών με Εσωτερικό Κέλυφος και Εξωτερικό Πλαισιακό Φορέα, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Τσόλη Ελένη, Σχεδιασμός σύμμικτης πεζογέφυρας και διερεύνηση εναλλακτικών στατικών μοντέλων, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 4. Ρουγγέρη Ευφημία, Μελέτη σύμμικτης γέφυρας με χαλύβδινο κάτω πέλμα ενσωματωμένο στο σκυρόδεμα και διατμητικό, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 5. Βουγιουκαλάκη Ειρήνη, Αντισεισμικός σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών με συνδέσεις FREEDAM, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 6. Μαντζαβράς Παναγιώτης, Σχεδιασμός βιομηχανικού χώρου από λεπτότοιχα στοιχεία στη Φλώρινα, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 7. Παναούτας Σωκράτης, Σχεδιασμός και διερεύνηση συμπεριφοράς σεισμικά μονωμένου και μη μεταλλικού κτιρίου, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 8. Γιαννίκης Χ., Αποτίμηση σεισμικών απωλειών 3-όροφου υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση δευτεροβάθμιων μεθόδων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 9. Μαυρογεώργης Γ., Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης τριώροφου κτηρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευής του 1982, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 10. Παππά Β., Σεισμική Αποτίμηση και οικονομοτεχνική μελέτη 3-όροφης κατασκευής του 1975 στη περιοχή του Κεραμεικού, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 11. Ζήση Ε., Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας και οικονομοτεχνική διερεύνηση επισκευών διώροφου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 12. Τζιώλας Νικόλαος, Στατική μελέτη υποστέγου μεγάλου αποθηκευτικού χώρου, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 13. Γρυπαίος Γεώργιος, Στατική μελέτη σύμμικτου τετραόροφου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 14. Πηλιχός Αναστάσιος, Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυση διατηρητέου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση μεταλλικών στοιχείων και συνθετικών υλικών, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 15. Παπανικολάου Θεοφάνης, Αποτύπωση, αποτίμηση πενταόροφου διατηρητέου κτηρίου και πρόταση ενισχύσεων με στοιχεία δομικού χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 16. Χατζηπέτρος Σταμάτιος, Σχεδιασμός τριώροφου μεταλλικού κτιρίου εστιατορίου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 17. Μπαμπάτσικος Βασίλειος-Μίνως, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και στατική ανάλυση ημικυκλικού θολωτού στεγάστρου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 18. Πανδή Ελευθερία-Κωνσταντίνα, Σχεδιασμός σχολικής μονάδας από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 19. Παυλάκου Κωνσταντίνα, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας πολλαπλών δοκών με πλάκα συνέχειας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 20. Λαουλάκος Γιώργος, Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων προσθήκης ορόφου σε διώροφο κτίριο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 21. Λάμπρου Ευάγγελος, Σχεδιασμός και ανάλυση καμπύλου μεταλλικού στεγάστρου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 22. Καραθανάση Στέλλα, Εναλλακτική μελέτη υφιστάμενου κτιρίου γραφείων με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 23. Κουφόλαμπρος Γιάννης, Μελέτη 5όροφου σύμμικτου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 24. Αναστόπουλος Παναγιώτης, Σχεδιασμός φορέα και μεσοβάθρων σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 25. Πρεβενιού Ιωάννα, Μελέτη σύμμικτης οδικής γέφυρας με τέσσερις κύριες δοκούς, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 26. Ευαγγελάτος Παναγιώτης, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων με πλάκα συνέχειας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 27. Κουτσούκος Ανδρέας, Σχεδιασμός πολυώροφου μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

Μεταπτυχιακές εργασίες

 1. Καραμπίνα Μαριάνθη, Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας διώροφης κατοικίας, επιβλέπων Ι. Βάγιας.
 2. Carbone C., Monetary losses of displacement-based designed buildings, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπίβλεψη με τον P. Bazzurro)
 3. Δημητρόπουλος Σ., Σύγκριση Δευτεροβάθμιων Μεθόδων Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Πενταώροφου Υφιστάμενου Κτιρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 4. Γεροντάτη Α., Αποτίμηση διακινδύνευσης γραμμών μεταφοράς ενέργειας υπό καιρική επικινδυνότητα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 5. Καραφέρη Ε., Αποτίμηση διακινδύνευσης του δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Ρόδου υπό χωρικά κατανεμημένη σεισμική φόρτιση, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 6. Μιχαλόπουλος Θ., Αξιολόγηση δευτεροβάθμιων μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας 2-όροφου και 6-όροφου υφιστάμενου κτιρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 7. Ρηγούτσος Γ.Β., Ανάπτυξη λογισμικού απλοποιημένης αποτίμησης μεταλλικής κατασκευής υπό φορτία εξωτερικών εκρήξεων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 8. Triantafyllou G., Does the vertical component of ground motion matter for Seismic Risk Assessment? Two illustrative cases, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπίβλεψη με τον P. Bazzurro).
 9. Ζωϊτσάκος Σταύρος, Εναλλακτικοί τρόποι προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο κτίριο ο/σ, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 10. Μοσχονάς Νικόλαος, Μελέτη οκταώροφου σύμμικτου κτιρίου και έλεγχος μελών σε συνθήκες πυρκαγιάς, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 11. Παπαδάκης Γιώργος, Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας και διερεύνηση συμπεριφοράς κομβοελασμάτων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 12. Μάτα Ειρήνη-Αθηνά, Μελέτη εγκατάστασης μεταλλικού υποθαλάσσιου αγωγού, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 13. Γεωργάκης Νικόλαος, Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Θαλάσσιας Ανεμογεννήτριας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 14. Πουλιοπούλου Ελισσάβετ, Διερεύνηση συμπεριφοράς υπεράκτιων ανεμογεννητριών υπό κόπωση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 15. Μακρής Ηλίας, Σχεδιασμός και αποτίμηση μεταλλικού κτιρίου με συνδέσμους δυσκαμψίας άνευ λυγισμού, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

Διδακτορικές εργασίες

 1. Φασουλάκης Ζαχαρίας, Διερεύνηση συμπεριφοράς μελών ψυχρής έλασης με διατομή γωνιάς σε δικτυωτούς πυλώνες, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος. Περίληψη: Κύριο αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας χαλύβδινων μελών από γωνιακά ψυχρής έλασης με χρήση προσδιοριστικών και πιθανοτικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσονται αναλυτικά αλλά και λεπτομερή αριθμητικά προσομοιώματα λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του σχήματος και του υλικού των διατομών, καθώς και των αρχικών ατελειών και συνοριακών συνθηκών σε επίπεδο μέλους, ενώ γίνεται χρήση στοχαστικών και άλλων αριθμητικών διαδικασιών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν γεφυρώνουν το κενό της βιβλιογραφίας αναφορικά με την πιθανοτική εκτίμηση της αντοχής μελών για τους νέους αλλά και τους υφιστάμενους δικτυωτούς πυλώνες μεταφοράς ενέργειας, συμπληρώνοντας έτσι την «εργαλειοθήκη» των μεθόδων εκτίμησης ρίσκου. Ακόμη, χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν για την απόκριση δικτυωτών πυλώνων, έπειτα από λεπτομερείς προσομοιώσεις μη-γραμμικής συμπεριφοράς.
 2. Μπέζας Μάριος-Ζώης, Σχεδιασμός δικτυωτών πύργων από ελατά ισοσκελή χαλύβδινα γωνιακά, επιβλέπων Ι. Βάγιας & J.P. Jaspart. Περίληψη: Οι γωνιακές διατομές διαφοροποιούνται από τους άλλους τύπους κοινών διατομών λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τις χαρακτηρίζουν, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη ανάπτυξης ειδικών κανόνων σχεδιασμού. Στη παρούσα διατριβή ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές διατάξεις για τα ισοσκελή γωνιακά θερμής έλασης, και στη συνέχεια διεξήχθησαν εκτεταμένες πειραματικές, αναλυτικές και αριθμητικές μελέτες ώστε να προταθεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρως επικυρωμένο σύνολο κανόνων που να καλύπτει όλες τις πτυχές του σχεδιασμού των γωνιακών (ταξινόμηση και αντοχή διατομής για όλους τους τύπους φόρτισης, κανόνες για το σχεδιασμό μελών υπό μεμονωμένες ή και συνδυασμένες δυνάμεις και ροπές). Όλοι οι προτεινόμενοι κανόνες είναι γραμμένοι υπό την μορφή των διατάξεων του Ευρωκώδικα 3, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ενσωμάτωσή τους στην επερχόμενη έκδοση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της τρέχουσας προσέγγισης σχεδιασμού των δικτυωτών πύργων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές ατέλειες στην κατασκευή καθώς και τις μη γραμμικότητες του υλικού και της γεωμετρίας. Τονίσθηκε η σημασία των φαινομένων δευτέρας τάξεως στην ανάλυση, ενώ επισημάνθηκε η ύπαρξη μιας μορφής αστάθειας που δεν καλύπτεται άμεσα από τους κανονισμούς και ως εκ τούτου, συνήθως δεν ελέγχεται. Τέλος, δύο αναλυτικά μοντέλα για την πρόβλεψη του κρίσιμου φορτίου του νέου τρόπου λυγισμού προτάθηκαν και επικυρώθηκαν αριθμητικά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Περιοδικά

 1. Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., Stability Criteria for Roller-Bent Circular-Hollow-Section Steel Arches, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 176, 106431, Jan. 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2020.106431
 2. Li, B., Wang, S.-M., Gantes, C.J. and Tan, U.-X., Nonlinear Dynamic Characteristics and Control of Planar Linear Array Deployable Structures Consisting of Scissor-Like Elements with Revolute Clearance Joint, Advances in Structural Engineering, Vol. 24, Issue 7, pp. 1439–1455, May 2021. doi: https://doi.org/10.1177/1369433220971728
 3. Vernardos, S.M., Gantes, C.J., Badogiannis, E.G. and Lignos, X.A., Experimental and Numerical Investigation of Steel-Grout-Steel Sandwich Shells for Wind Turbine Towers, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 184, 106815, Sep. 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2021.106815
 4. Gantes, C.J., Villi Billi, M., Güldogan, M. and Gül, S., A Novel Tripod Concept for Onshore Wind Turbine Towers, Energies, Vol. 14, Issue 18, 5772, 2021. doi: https://doi.org/10.3390/en14185772
 5. Ioannou, O. and Gantes, C.J., Membrane Action of Cladding Subjected to Blast Loading and Effects on the Supporting Structure, Vibration, Vol. 4, pp. 768–786, 2021. doi: https://doi.org/10.3390/vibration4040043
 6. Li, B., Wang, S.-M., Gantes, C.J. and Tan, U.-X., Modeling and Simulation for Wear Prediction in Planar Mechanical Systems with Multiple Clearance Joints, Nonlinear Dynamics, accepted for publication.  
 7. Bezas, M.-Z., Demonceau, J.-F., Vayas, I., Jaspart, J.-P., Classification and cross-section resistance of equal-leg rolled angle profiles, Journal of Constructional Steel Research, 2021, 185, 106842.
 8. Fasoulakis Z, Pasternak H, Vayas I, Li Z., Stützen-Riegel-Knoten ohne und mit geklebter CFK-Verstärkung -Versuche und numerische Simulationen, Bauingenieur 96 (20117), H.6, 201-211, https://doi.org/10.37544/0005-6650-2021-06-43
 9. Thanopoulos, P., Louverdi, S., Spiliopoulos, A., Vayas, I., Lateral Stability Analysis for Composite Plate Girder Bridges, International Journal of Steel Structures, 21(2), pp. 430–441, Springer, January 2021. https://doi.org/10.1007/s13296-020-00446-x
 10. Kyriakopoulos, P., Peltonen, S., Vayas, I., Spyrakos, C., Leskela, M.V., Experimental and numerical investigation of the flexural behavior of shallow floor composite beams, Engineering Structures, 2021, 231, 111734.
 11. Vlachakis K, Beyer A, Vayas I., Tragverhalten von Fachwerkmasten aus Winkelprofilen, Stahlbau 90 (2021), H.6, 425-440. https://doi.org/10.1002/stab.202000059
 12. Zivaljevic-Luxor, N., Vayas, I., Monument protection: Present and future | Denkmalschutz: Gegenwart und Zukunft, Bauingenieur, 2021, 96(10), pp. A3.
 13. Tsarpalis D, Vamvatsikos D, Vayas I, Delladonna F., Simplified Modeling for the Seismic Performance assessment of automated Rack-Supported Warehouses, Journal of Structural Engineering ASCE, Vol 147(11): 04021189. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003153
 14. Tsarpalis P., Vayas I. Thanopoulos P. and Vamvatsikos D., Rehabilitation of reinforced concrete building using the FUSEIS beam-link system, Structures 34, 3300-3314, Elsevier, December 2021. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.09.082
 15. Kyriakopoulos P., Peltonen S., Spyrakos C., Vayas I., Leskela M., Experimental and analytical investigation of shallow floor composite beams under extreme deformation, Structural Engineering, ASCE.
 16. Antonodimitraki S., Thanopoulos P. and Vayas I., EC3-Compatible Methods for Analysis and Design of Steel Framed Structures, Modelling 2(4), MDPI, November 2021. https://doi.org/10.3390/modelling2040030
 17. Michaltsos G.T., Avraam T., Irregularities and Roughness, Journal of Architectural Environment & Structural Engineering Research, V.04, pp 31-46, 20 July 2021. https://doi.org/10.30564/jaeser.v4i3.3312
 18. Kazantzi A.K., Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Seismic response distribution expressions for on-ground rigid rocking blocks under ordinary ground motions, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 50(12): 3311–3331. https://doi.org/10.1002/eqe.3511
 19. Chatzidaki A., Vamvatsikos D., Mixed probabilistic seismic demand models for fragility assessment. Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 6397–6421. https://doi.org/10.1007/s10518-021-01163-4
 20. Spillatura A., Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D., Conditional spectrum record selection faithful to causative earthquake parameter distributions. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 50(10): 2653–2671. https://doi.org/10.1002/eqe.3465
 21. Fasoulakis Z., Vamvatsikos D., Papadopoulos V., Stability of single-bolted thin-walled steel angle beam-columns with stochastic imperfections. ASCE Journal of Structural Engineering, 147(8): 04021108. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003061
 22. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Model type effects on the estimated seismic response of a 20-story steel moment resisting frame. ASCE Journal of Structural Engineering, 147(6): 04021078. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003010
 23. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D., Seismic risk and loss estimation for the building stock in Isfahan. Part II: Hazard analysis and risk assessment. Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 1739–1763. https://doi.org/10.1007/s10518-020-01037-1
 24. Kohrangi M., Bazzurro P., Vamvatsikos D., Seismic risk and loss estimation for the building stock in Isfahan. Part I: Exposure and vulnerability. Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 1709–1737. https://doi.org/10.1007/s10518-020-01036-2
 25. Ruggieri S., Porco F., Uva G., Vamvatsikos D., Two frugal options to assess class fragility and seismic safety for low-rise reinforced concrete school buildings in Southern Italy. Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 1415–1439. https://doi.org/10.1007/s10518-020-01033-5
 26. Kazantzi A.K., Vamvatsikos D., Practical performance-based design of friction pendulum bearings for a seismically isolated steel top story spanning two RC towers. Bulletin of Earthquake Engineering, 19: 1231–1248. https://doi.org/10.1007/s10518-020-01011-x

Συνέδρια

 1. Koulatsou, K.G., Chondrogiannis, K.-A. and Gantes, C.J., Buckling Verification of Manhole Area of Tubular Steel Wind Turbine Towers via Non-linear Finite Element Analysis, ce/papers Special Issue: EUROSTEEL 2021 Sheffield — Steel's coming home, Vol. 4, Issue 2-4, pp. 2425-2433, the 9th European Conference on Steel and Composite Structures, Sheffield, UK, 1-3 Sep. 2021. doi: https://doi.org/10.1002/cepa.1291
 2. Gantes, C.J., Vernardos, S., Koulatsou, K.G., Doğanli, A.E. and Güneş, O., Optimization of Mandoor and Ventilation Openings of Tubular Steel Wind Turbine Towers with Respect to Buckling, 6th Izmir Wind Symposium and Exhibition, Izmir, Turkey, 23-24 Sep. 2021
 3. Gantes, C.J., Villi Billi, M., Güldogan, M. and Gül, S., A Tripod Substructure for Tall Onshore Wind Turbine Towers, 6th Izmir Wind Symposium and Exhibition, Izmir, Turkey, 23-24 Sep. 2021.
 4. Vayas I., Jaspart JP, Bureau A, Tibolt M, Reygner S, Papavasiliou M, Telecommunication and transmission lattice towers from angle sections – the ANGELHY project, Steel Construction, Design and Research (2021), Special Issue on EUROSTEEL 2020. https://doi.org/10.1002/cepa.
 5. Vamvatsikos D., Melissianos V., Kostaridis A., Kazantzi A.K, Karaferis N., Chatzidaki A., Diagourtas D., Bakalis K., The PANOPTIS-INFRASTRESS framework for infrastructure risk assessment, Proceedings of the 8th International Conference on Civil Protection & New Technologies (SafeGreece 2021), Athens, Greece.
 6. Lachanas G.C., Vamvatsikos D., Melissianos V.E., Spatial vulnerability of ground motion hazard and preliminary damage assessment of ancient monuments within a region. Proceedings of the 4th International Conference on Protection of Historical Constructions (PROHITECH 2020), Athens, Greece.
 7. Melissianos V.E., Lachanas G.C., Vamvatsikos D., Preliminary seismic risk assessment of monolithic columns of the Aphaia Temple in Aegina, Proceedings of the 4th International Conference on Protection of Historical Constructions (PROHITECH 2020), Athens, Greece.
 8. Vamvatsikos D., Fragiadakis M., Georgopoulos I.O., Koumousis V.K., Koutsoyiannis D., Manetas A., Melissianos V.E., Papadopoulos C., Papanikolopoulos K.E., Toumpakari E.E., The ARCHYTAS intelligent decision-support system for the protection of monumental structures, Proceedings of the 4th International Conference on Protection of Historical Constructions (PROHITECH 2020), Athens, Greece.
 9. Karaferis N., Vamvatsikos D., Seismic action combination rules for the design of azimuth-independent structures, Proceedings of the COMPDYN2021 Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Athens, Greece.
 10. Manzo N.R., Lachanas C.G., Vassiliou M.F., Vamvatsikos D., Seismic action combination rules for the design of azimuth-independent structures, Proceedings of the COMPDYN2021 Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Athens, Greece.
 11. Vamvatsikos D., A Dürüm Döner view of seismic risk assessment, Proceedings of the 9th Turkish Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey.

ΛΟΙΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ενημερωτικά επιστημονικά άρθρα

 1. Γαντές, Χ.Ι., Αποτίμηση Δομικής Κατάστασης Υφιστάμενων Μεταλλικών Κατασκευών, Εργοταξιακά Θέματα, σελ. 35-36, Μάρ.-Απρ. 2021.
 2. Γαντές, Χ.Ι., Σπηλιόπουλος, Α., Ψαράς, Ι. και Λιγνός, Ξ., Αποτίμηση Δομικής Κατάστασης Υφιστάμενης Μεταλλικής Ανωδομής Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων Λαυρίου, Πολιτικός Mηχανικός – Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, Νο 48, σελ. 11-17, Μάρτιος 2021.

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Kohrangi M., Papadopoulos A., Kotha S.R., Vamvatsikos D., Bazzurro P., Earthquake Catastrophe Risk Modeling, Application to the Insurance Industry: Unknowns and Possible Sources of Bias in Pricing. In: Akkar S., Ilki A., Goksu C., Erdik M. (eds), Advances in Assessment and Modeling of Earthquake Loss. Springer Tracts in Civil Engineering. Springer, Cham, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-68813-4_11

Συμμετοχή σε συνέδρια

Ως μέλος επιστημονικής  επιτροπής

 1. Gantes C., ICMS2021 - XIV International Conference on Metal Structures”, Poznan, Poland, 16-18 June 2021.
 2. Gantes C., COMPDYN 2021 - 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering”, Athens, Greece, 21–23 June 2021.
 3. Gantes C., Structural Membranes 2021 - 10th International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures”, Munich, Germany, 13–15 Sep. 2021.
 4. Gantes C., ATI 2021 – 2nd International Symposium of Architecture, Technology and Innovation - Designing for Uncharted Territories”, Izmir, Turkey, 24-25 Sep. 2021.
 5. Gantes C., ICOVP 2021 – 15th International Conference on Vibration Problems”, Doha, Qatar, 14–17 Nov. 2021.
 6. Vayas I., Co-chairman of the 4th International Conference on protection of historical buildings PROHITECH 2020 (25-27 October 2021).
 7. Vamvatsikos D., Scientific Committee of the 6th International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering (CMMoST 2021), Valladolid, Spain, 2021.
 8. Vamvatsikos D., Scientific Committee of the 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN2021), Athens, Greece, 2021.

Ως μέλος οργανωτικής  επιτροπής

 1. Vayas I., 4th International Conference on protection of historical buildings PROHITECH 2020 (25-27 October 2021).

Ως προσκεκλημένος ομιλητής

 1. Vamvatsikos D., 9th Turkish Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey (2021)
 2. Vamvatsikos D., 2nd International Conference on the Seismic Design of Industrial Facilities – SeDIF, Aachen, Germany (2021)

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικά που ξεκίνησαν το 2021

 1. ADDOPTML - ADDitively Manufactured OPTimized Structures by means of Machine Learning Πρόγραμμα: Horizon 2020 - MSCA-RISE-2020 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, Χρηματοδότης: ΕΕ, Σκοπός: Η δημιουργία και ο έλεγχος μιας ολιστικής μεθοδολογίας βέλτιστου σχεδιασμού – προσθετικής βιομηχανοποίησης έργων πολιτικού μηχανικού, Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Λαγαρός. Συμμετέχοντες: ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Politecnico di Torino, Universität Stuttgart, IDEA75, SPACEAPPS, IDONIAL, European Federation for Welding and Cutting, MX3D, STRUCTURES & SENSORS, RISA, Vrije Universiteit Brussel, INFERSENCE, Jordan University of Science and Technology. Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Χ. Γαντές, Μ. Καρδάτου, Ε. Τσαλαμέγκα Ιστοσελίδα: http://addoptml.ntua.gr/  Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών:
  • Να συμβάλει στην ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης μεταλλικών κατασκευών βάσει πλήρως μη γραμμικών αναλύσεων πεπερασμένων στοιχείων (GMNIA).
  • Να εκτελέσει δοκιμές εφελκυσμού 3D εκτυπωμένων μεταλλικών δοκιμίων για τη διατύπωση καταστατικών σχέσεων.
  • Να σχεδιάσει πτυσσόμενες κατασκευές για εφαρμογές έκτακτων αναγκών με χρήση 3D εκτυπωμένων κόμβων.
  • Να πιστοποιήσει αυτό το σχεδιασμό εκτελώντας δοκιμές 3D εκτυπωμένων δοκιμίων.

Ερευνητικά σε εξέλιξη

 1. PANOPTIS - Development of a Decision Support System for increasing the Resilience of Transportation Infrastructure based on combined use of terrestrial and airborne sensors and advanced modelling tools. Πρόγραμμα: H2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017. Χρηματοδότης: ΕΕ Σκοπός: Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την αξιολόγηση κινδύνου συγκοινωνιακών δικτύων και την βέλτιστη πρόληψη και αντιμετώπιση. Επιστημονικός υπεύθυνος: Philippe Chrobocinski, AIRBUS. Συμμετέχοντες: AIRBUS DS SAS, Ε.Μ.Π. (Εργαστήρια Φωτογραμμετρίας, Μεταλλικών Κατασκευών, Εδαφομηχανικής), ACCIONA Construcción S.A., Egnatia Odos AE, Future INTelligence, University of Twente- ITC, IFSSTAR, Finnish Meteorological Institute, Α.Π.Θ., University of Illinois- Civil Engineering Department, Sofistik Hellas S.A., C4Controls Ltd, Hydrometeorological Innovative Solutions, Confederation of Organisation in Road Transport Enforcement-Belgium. Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών: Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας, προσομοίωση και αποτίμηση τεχνικών έργων συγκοινωνιακών συστημάτων. Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Δ. Βαμβάτσικος, Χ. Γαντές, Α. Καζαντζή, Α. Χατζηδάκη, Α. Νταϊφώτη. (4,500,000€) Ιστοσελίδα: http://www.panoptis.eu/
 2. HP-OCP - Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων Πρόγραμμα: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ. Σκοπός: Η ανάπτυξη μιας προηγμένης πλατφόρμας βελτιστοποίησης στον σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Λαγαρός Συμμετέχοντες: Ε.Μ.Π. (Εργαστήρια Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών και Μεταλλικών Κατασκευών), ACΕ Hellas, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών: Ενσωμάτωση δυνατοτήτων μη γραμμικών αναλύσεων σε αλγορίθμους βελτιστοποίησης, βέλτιστος σχεδιασμός μεταλλικών δομικών στοιχείων με μη συμβατική γεωμετρία. Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Χ. Γαντές, Κ. Κουλάτσου. Ιστοσελίδα: http://hp-ocp.ntua.gr/
 3. Επιτόπου μετρήσεις κατασκευών από χάλυβα, έργο μεταφοράς υπολοίπου, προϋπολογισμός 18.022,54 €, 2020 – 2023.
 4. DISSIPABLE, Fully dissipative and easily repairable devices for resilient buildings with composite steel-concrete structur Χρηματοδότηση: EU Research Fund for Coal and Steel, Συμμετέχοντες: Politecnico di Milano (Ιταλία), Instituto Superior Técnico (Πορτογαλία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), ΣΟΦΜΑΝ ΑΕ (Ελλάδα), Universita degli studi di Trento (Ιταλία), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Γερμανία), Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali SPA (Ιταλία), Universita di Pisa (Ιταλία), Προϋπολογισμός: 1,814,811.65 €.
 5. FREEDAM PLUS – Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections. Συμμετέχοντες: Universita Degli Studi Di Salerno, Universita Degli Studi Di Napoli Federico Ii (Ιταλία), Universite De Liege, Convention Europeenne De La Construction Metallique Asbl (Βέλγιο), Universidade De Coimbra (Πορτογαλία), Universitatea Politehnica Timisoara (Ρουμανία), Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο (Ελλάδα), Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (Τσεχία), Institut National Des Sciences Appliquees De Rennes (Γαλλία), Technische Universiteit Delft (Ολλανδία), Univerza V Ljubljani (Σλοβενία), Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (Βουλγαρία), Universitat Politecnica De Catalunya (Ισπανία), Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (Γερμανία), Σοφμαν ΑΕ (Ελλάδα), Universita degli studi di Trento (Ιταλία), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Γερμανία), Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali SPA (Ιταλία), Universita di Pisa (Ιταλία), Προϋπολογισμός: 1,330,638.20 €, 2020-2022.
 6. METIS: Methods and tools innovations for seismic risk assessment. Χρηματοδότηση: EU Commission (6,000,000€), Σεπ 2020 – Αυγ ΕΥ: I. Zentner, Électricité de France S.A.
 7. YADES: Training on improved resilience and sustainable reconstruction of cultural heritage areas to cope with climate change and extreme events. Χρηματοδότηση: EU Research Executive Agency, Marie Curie Actions (1,900,000€), Απρ 2020 – Μαρ ΕΥ: N. Doulamis, NTUA.
 8. NFRASTRESS: Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system. Χρηματοδότηση: EU Commission (8,000,000€), Jun 2019 – May 2021. ΕΥ: Engineering – Ingegneria Informatica Spa.
 9. HYPERION: Development of a decision support system for improved resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and extreme events based on novel sensors and advanced modelling tools, Χρηματοδότηση: EU Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (6,000,000€), Ιουν 2019 – Νοε ΕΥ: A. Amditis, Institute of Communication and Computer Systems.
 10. ΑΡΧΥΤΑΣ, Αρχέτυπο ευφυές σύστημα τηλεμετρικού ελέγχου και λήψης αποφάσεων για την προστασία μνημειακών κατασκευών, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (640,000€), Οκτ 2018 – Σεπ 2021. ΕΥ: Β. Κουμούσης.

Ερευνητικά που τελείωσαν το 2021

 1. STEELWAR, Advanced Structural Solutions for Automated Steelrack Supported Warehouses, Συμμετέχοντες: FINCON Consulting Italia S.r.l (Ιταλία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), Universiteit Hasselt (Βέλγιο), Noega Systems S.L. (Ισπανία), Modulblok S.p.A. (Ιταλία), SACMA S.p.A. (Ιταλία), NEDCON Magazijninrichting B.V. (Ολλανδία), MECALUX, S.A. (Ισπανία), System Logistics S.p.A. (Ιταλία), Università degli Studi di Firenze (Ιταλία), 2017-2021, Προϋπολογισμός: 2.455.459,88 €.
 2. ANGELHY, Innovative solutions for design and strengthening of telecommunications and transmission lattice towers using large angles from high strength steel and hybrid techniques of angles with FRP strips, Συμμετέχοντες: Arcelormittal Belval & Differdange SA, Universite De Liege, Cosmote Kinites Tilepikoinonies Ae, Centre Technique Industriel De La Construction Metallique, Sika France SAS, Προϋπολογισμός: 732.235,50 €
 3. Σχεδιασμός επεμβάσεων-δομικών αποκαταστάσεων μνημείων.
 4. Μέθοδοι αποκατάστασης κατασκευών με μεταλλικά στοιχεία.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 1. Γαντές Χ., Συμμετοχή ως σύμβουλος στην ομάδα εκπόνησης στατικής μελέτης για τον νέο σταθμό επιβατών στον Λιμένα Σούδας.
 2. Γαντές Χ., Σύμβουλος της εταιρείας ATES Wind Power για θέματα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης πυλώνων ανεμογεννητριών.
 3. Γαντές Χ., Σύμβουλος σχεδιασμού στεγάστρου στα πλαίσια του έργου Masdar Discovery Park στην πόλη Masdar City, Abu Dhabi.
 4. Γαντές Χ., Σύμβουλος της εταιρείας C-Solar Steel για τον προσδιορισμό συνδυασμών φόρτισης για τον σχεδιασμό πλαισίων στήριξης φωτοβολταϊκών πανέλων.
 5. Γαντές Χ., Σύμβουλος για την αποτίμηση στατικής επάρκειας εφελκυόμενου στεγάστρου του Ναού Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας.
 6. Γαντές Χ., Σύμβουλος για την αποτίμηση στατικής επάρκειας της σιδηροδρομικής γέφυρας Πυθίου πάνω από τον ποταμό Έβρο.
 7. Γαντές Χ., Σύμβουλος για την αποτίμηση στατικής επάρκειας μεταλλικών κτιρίων στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου στην Κύπρο.
 8. Γαντές Χ., Σύμβουλος για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών αποτίμησης στατικής επάρκειας των μεταλλικών κατασκευών Calatrava στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).
 9. Βάγιας Ι., Μετρήσεις της δυναμικής συμπεριφοράς μετά το πέρας της κατασκευής της πεζογέφυρας Λ. Μεσογείων και ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής.
 10. Βαμβάτσικος Δ., Grid Engineers & Lamda Development S.A. Αποτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας για το Marina Tower, Ελληνικό
 11. Βαμβάτσικος Δ., World Bank (Selection No. # 1266426). Υπεύθυνος Μηχανικός για την ενίσχυση της αναταξιμότητας δημόσιων κτιρίων σε Σαμόα, Τόνγκα, και Βανουάτου.
 12. Θανόπουλος Π., Οριστική μελέτη Γέφυρας ποταμού Γαδούρα στη Ρόδο, 9 ανοιγμάτων 33.00 m με πολλαπλές σύμμικτες κύριες δοκούς και πλάκες συνέχειας (2020-2021).
 13. Θανόπουλος Π., Στατική μελέτη ανύψωσης και έλεγχος στατικών μελετών προσωρινών μεταλλικών κατασκευών της γέφυρας “The Storstrom Bridge” στη Δανία (2021).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 1. Tο Πρότυπο ΕΝ1090-2 - Εκτέλεση Έργων από χάλυβα, Ι. Βάγιας, Γ. Ιωαννίδης, Μ. Σοφράς, Ξ. Λιγνός. Τηλεδιάλεξη, 13/01/2021.
 2. Κατασκευή και δυναμική συμπεριφορά πεζογέφυρας Φλοίσβου, Ι. Βάγιας, Α. Σπηλιόπουλος, Θ. Δημητρίου. Τηλεδιάλεξη, 21/4/2021.
 3. Deep-water mission to venus/Η τεχνολογική πρόκληση της κατασκευής υποθαλάσσιων αγωγών, Καθηγητής Σ. Καραμάνος, 17/12/2021.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Gantes C., Editor-in-Chief of the Journal of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS Journal).
 2. Gantes C., Associate Editor of Frontiers in Civil and Environmental Engineering and Built Environment.
 3. Gantes C., Member of the Editorial Board of the International Journal of Space Structures.
 4. Gantes C., Correspondent for Greece of SEI (Structural Engineering International).
 5. Gantes C., Member of the Executive Board of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS).
 6. Gantes C., Member of CEN Project Team SC3/T11 of Part 3 of Eurocode 3 (Mandate M/515 phase 4 tasks for the development of the second generation of Structural Eurocodes).
 7. Gantes C., Member and Coordinator of the Greek mirror Group of CEN/TC250/SC3, ELOT TE67/OE3 “Eurocode 3”.
 8. Gantes C., Interim member of the Greek mirror Committee of CEN/TC250, ELOT /TE67 Committee on “Eurocodes”.
 9. Gantes C., Member of Working Group 8 of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS) on Metal Spatial Structures (IASS WG8).
 10. Gantes C., Member of Working Group 4 of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS) on Towers and Masts (IASS WG4).
 11. Vamvatsikos D., European Association for Earthquake Engineering, WG13 - Seismic assessment, design and resilience of industrial facilities, 01/2021 – now.
 12. Vamvatsikos D., European Committee for Standardization (CEN), Ad hoc Group 2 of CEN/TC250/SC8 on Seismic Hazard, 5/2021 – now.