Προκύρηξη Βραβείων Διπλωματικών Εργασιών

Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας και μελέτης μεταλλικών κατασκευών προκηρύσσει διαγωνισμό Διπλωματικών Εργασιών με αντικείμενο συναφές στις μεταλλικές κατασκευές. Ο διαγωνισμός γίνεται προς τιμήν του εκλιπόντος Καθηγητή ΕΜΠ Γιώργου Ιωαννίδη, εξαίρετου δασκάλου, ακαδημαϊκού και μηχανικού. Συμμετέχουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022. Η κρίση θα γίνει από επιστημονική επιτροπή, η οποία θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΕΜΕ. Θα δοθούν 3 χρηματικά βραβεία, ένα βραβείο των 1.000,00 € και δύο βραβεία των 500,00 €. Η βράβευση και παρουσίαση των εργασιών θα γίνει κατά τη διάρκεια του 10ου συνεδρίου μεταλλικών κατασκευών 19-21 Οκτωβρίου 2023. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τους συγγραφείς των εργασιών, με ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας σε μορφή αρχείου .pdf στη διεύθυνση . Τίτλος αποστολής «Βραβείο Γ. Ιωαννίδη», καταληκτική ημερομηνία αποστολής 30 Μαϊου 2023.