Απολογισμός 2022

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακά

 1. Σιδηρές Κατασκευές Ι
 2. Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
 3. Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
 4. Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές
 5. Γεφυροποιία Ι
 6. Σύμμικτες Κατασκευές
 7. Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 8. Σύνθετα Υλικά

Προπτυχιακά με συμμετοχή και μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου

 1. Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού
 2. Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών
 3. Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής
 4. Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών
 5. Αντισεισμική Αποτίμηση-Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών
 6. Εργαστήριο Η/Υ – Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών

Μεταπτυχιακά

 1. Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα
 2. Ειδικά Θέματα Έργων από Χάλυβα
 3. Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών
 4. Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων ΙΙ
 5. Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές
 6. Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διπλωματικές εργασίες

 1. Θάνος Τουρλούκης-Πραμαντιώτης, Διερεύνηση της συμπεριφοράς ισοσκελών γωνιακών θερμής έλασης υπό σύνθετη καταπόνηση, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 2. Γιώργος Αδαμόπουλος, Συγκριτική αξιολόγηση λογισμικών σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 3. Σεβαστιανός Λυριστής, Βελτιστοποίηση μεταλλικού φορέα τύπου vierendeel βάσει μη γραμμικών αριθμητικών αναλύσεων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 4. Δημήτρης Ζώτος, Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδείγματα διαστασιολόγησης χαλύβδινων μελών και συνδέσεων με την νέα έκδοση του Ευρωκώδικα 3, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 5. Γιώργος Πανταζής, Σχεδιασμός πτυσσόμενων στεγάστρων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 6. Λεωνίδας Ταλιαδούρος, Κριτική αξιολόγηση διατάξεων προτύπου CEN/TR 1993-1-103 για τα μήκη λυγισμού χαλύβδινων μελών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Κωνσταντίνα Λεκοσιώτη, Νέες Διατάξεις των Ευρωκωδίκων 3 και 8 για τον Σχεδιασμό Συνδέσεων Ροπής σε Μεταλλικές Κατασκευές, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Δημήτριος Περιστέρης, Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδείγματα διαστασιολόγησης ανοξείδωτων χαλύβδινων μελών και συνδέσεων με τη νέα έκδοση του Ευρωκώδικα 3, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 9. Δημήτριος Καββούρης, Θεωρητικό υπόβαθρο και παραδείγματα διαστασιολόγησης μελών και συνδέσεων από αλουμίνιο με τη νέα έκδοση του Ευρωκώδικα 3, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 10. Ελένη Σαμαρά, Κατασκευή τρισδιάστατου σαρωτή για την μέτρηση παραμόρφωσης επιφανειακών φορέων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 11. Νικόλαος Μιχόπουλος, Αριθμητική προσομοίωση δακτυλιοειδών συνδέσεων πυλώνων ανεμογεννητριών με χρήση κοίλων διατομών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 12. Αλκαίος Καχριμάνης, Αριθμητική προσομοίωση και αποτίμηση αρθρωτών συνδέσεων προκατασκευασμένων χαλύβδινων γεφυρών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 13. Κοτσόβουλος Ν., Αποτίμηση σεισμικών απωλειών και ενίσχυση τετραώροφου κτιρίου κατασκευής 1985 από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 14. Κωστούλας Γ., Αποτίμηση υφιστάμενου τριώροφου πλαισιακού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευής του 1967 στη Σπάρτη και οικονομοτεχνική μελέτη επισκευών, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 15. Χρήστος Μυλωνάς, Μελέτη μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου με γερανογέφυρα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 16. Τσάλας Αθανάσιος, Σχεδιασμός αθλητικού κέντρου εντός της Πολυτεχνειούπολης, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 17. Καρούτας Ακύλας, Σχεδιασμός συμμίκτου πολυορόφου κτιρίου γραφείων, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 18. Ιωάννης Φελλουζής, Σχεδιασμός μεταλλικού υποστέγου με γερανογέφυρα, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 19. Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Σχεδιασμός σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 20. Κουρέτας Ιωάννης, Σχεδιασμός κτιρίων διοίκησης και παραγωγής βιομηχανικής μονάδας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 21. Κιουπέλογλου Κοσμάς, Τετραώροφο μεταλλικό κτίριο κατοικιών με έκκεντρους συνδέσμους δυσκαμψίας, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 22. Συμβουλίδης Παναγιώτης, Μελέτη σύμμικτης γέφυρας τριών ανοιγμάτων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 23. Δημοσθένους Ανδρέας, Ανάπτυξη προγράμματος διαστασιολόγησης σύμμικτων δοκών από χάλυβα και σκυρόδεμα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 24. Μπούρας Αθανάσιος, Σχεδιασμός μεταλλικού στεγάστρου κερκίδας γηπέδου, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 25. Γραμματικού Αικατερίνη, Σχεδιασμός μεταλλικής πεζογέφυρας με κεκλιμένο τόξο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 26. Πασαρούγα Κωνσταντίνα, Σχεδιασμός κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης με μεταλλικό κυλινδρικό δικτυωτό στέγαστρο, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 27. Λυμπέρη Σοφία, Σχεδιασμός και ανάλυση πολυώροφης φοιτητικής εστίας με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 28. Σκούρτη Βαρβάρα, Σχεδιασμός τοξωτής πεζογέφυρας στη Βούλα, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 29. Χατζίκος Ευστράτιος, Μη γραμμική προσομοίωση απόκρισης διατμητικών ήλων σε πρόγραμμα στατικής ανάλυσης, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 30. Καβαλάρης Κωνσταντίνος, Διερεύνηση απόκρισης σύμμικτων κτιρίων με μη γραμμικό νόμο συμπεριφοράς διατμητικών ήλων, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

Μεταπτυχιακές εργασίες

 1. Μαρία Καρδάτου, Αποτίμηση, ανάλυση και ενίσχυση διατηρητέου κτιρίου στο κέντρο της αθήνας με μεταλλικό φορέα, επιβλέπων Χ. Γαντές (συνεπίβλεψη με Ι. Βάγια).
 2. Γιάννης Κοτζιάς, Προσθήκη Ορόφου και Επέκταση Υπογείου σε Υφιστάμενο Κτίριο από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, επιβλέπων Χ. Γαντές (συνεπίβλεψη με Ι. Βάγια).
 3. Βασιλική Ναυρόζογλου, Σύγκριση εκτίμησης αντοχής χαλύβδινων μελών με καταστροφικές και μη καταστροφικές δοκιμές, επιβλέπων Χ. Γαντές (συνεπίβλεψη με Ξ. Λιγνό).
 4. Ολυμπία Σκούρτη, Ανασκόπηση διαθέσιμων τεχνολογιών και μεθόδων στατικού σχεδιασμού θαλάσσιων ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές (ΔΠΜΣ Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία, συνεπίβλεψη με Σ. Γκατζογιάννη).
 5. Γιώργος Λίταινας, Nonlinear analysis of steel structures using stochastic processes, επιβλέπων Χ. Γαντές (συνεπίβλεψη με Β. Παπαδόπουλο).
 6. Ευάγγελος Παναγιωτάκης, Διερεύνηση συμπεριφοράς καλωδιωτών πυλώνων ανεμογεννητριών, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 7. Νίκος Παύλου, Σύγκριση νέας με υφιστάμενη έκδοση του Ευρωκώδικα 8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό μεταλλικών κτιρίων, επιβλέπων Χ. Γαντές.
 8. Cekinmez M.Z., Εκτίμηση εδαφικής κίνησης και τοπικής ενίσχυσης σε σταθμούς της Κρήτης για την σεισμική ακολουθία του 2021 Αρκαλοχωρίου, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπίβλεψη με την Δρ. Ο.Τζ. Κτενίδου).
 9. Παπαποστόλου Χ., Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης υφιστάμενου 5-όροφου κτηρίου γραφείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο Ηράκλειο Κρήτης και μελέτη χρηματικών απωλειών λόγω σεισμού, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 10. Ζώσης Γ.Μ., Εκτίμηση της διακινδύνευσης υφιστάμενης πολυκατοικίας ΟΣ, με έμφαση στις χρηματικές απώλειες, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 11. Βαλλιανάτου Δ., Αποτίμηση, ενίσχυση και διερεύνηση οικονομοτεχνικών απωλειών τετραώροφου κτιρίου ΟΣ κατασκευής 1998 στη Λάρισα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 12. Βαρβαρίγου Ρ., Αποτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης τετραώροφου κτιρίου ΩΣ κατασκευασμένου το 1974 στη Αθήνα και οικονομική μελέτη χρηματικών απωλειών, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 13. Βλαχογιάννη Β., Σεισμική αποτίμηση με χρήση δευτεροβάθμιων μεθόδων και ΚΑΝ.ΕΠΕ., ενίσχυση και οικονομοτεχνική μελέτη 6-όροφου υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος του 2001 στη Λάρισα, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.
 14. Turchi A., Seismic risk assessment of the Rhodes airport buildings. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Rome, Italy, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπίβλεψη με τον P. Franchin).
 15. Ζέρβας Νικόλαος, Επανασχεδιασμός πολιτιστικού κέντρου Σερβίων με μεταλλικά στοιχεία, επιβλέπων Τ. Αβραάμ.
 16. Abdelmalek Antonius, Design of Warehouse with overhead crane of 10t capacity, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.
 17. Βράπι Εγκίτα, Σχεδιασμός μεταλλικής θαλάσσιας προβλήτας και ναύδετων πρόσκρουσης, επιβλέπων Π. Θανόπουλος.

Διδακτορικές εργασίες

 1. Ορέστης Ιωάννου, Σχεδιασμός επικαλύψεων κτιρίων για μείωση των συνεπειών από εκρήξεις στον υποκείμενο φορέα, επιβλέπων Χ. Γαντές. Περίληψη: Όταν λαμβάνει χώρα μια έκρηξη κοντά σε ένα κτίριο, επιδιώκεται η επικάλυψη να απορροφά σημαντικό μέρος της ενέργειας της έκρηξης, ώστε το φορτίο που μεταφέρεται στα κύρια δομικά μέλη (υποστυλώματα, δοκοί κ.τ.λ.) να είναι χαμηλότερο. Σε αυτά τα πλαίσια, στόχοι της διδακτορικής διατριβής, ήταν: (1) Η αξιολόγηση του τρόπου επιρροής της μάζας, δυσκαμψίας, αντοχής και ολκιμότητας της επικάλυψης, καθώς και της μεμβρανικής δράσης της επικάλυψης, στον υποκείμενο φορέα, (2) Η πειραματική διερεύνηση ενός συστήματος χαλύβδινης επικάλυψης–υποκείμενου φορέα (με την εφαρμογή πραγματικής έκρηξης) και η πιστοποίηση ενός αριθμητικού μοντέλου από τις πειραματικές μετρήσεις, (4) Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας τυχαίας επικάλυψης για μείωση των συνεπειών στον υποκείμενο φορέα και, κατ' επέκταση, την άμεση σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων επικάλυψης. Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων πραγματοποιήθηκε μέσω ενός συνδυασμού αριθμητικής, πειραματικής και αναλυτικής διερεύνησης επικαλύψεων κτιρίων υπό φορτία έκρηξης.
 2. Δημήτριος Τσαρπαλής, Πλάστιμος σεισμικός σχεδιασμός, αποτίμηση επιτελεστικότητας και ταξινομικός χαρακτηρισμός συστημάτων μεταλλικών ραφιών, επιβλέπων Ι. Βάγιας (συνεπιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος).  Περίληψη: Η διατριβή ερευνά τη σεισμική συμπεριφορά συστημάτων μεταλλικών ραφιών, κατασκευών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αγαθών και υλικών μιας αποθήκης. Εξετάστηκαν τα μακρο-χαρακτηριστικά διαφόρων τυπολογιών ραφιών, Πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη σεισμική αποτίμηση σε πέντε παραδείγματα εφαρμογής αυτοματοποιημένων ραφοϊστάμενων αποθηκών (ΑΡΑ), κατασκευών που στηρίζουν ταυτόχρονα τις παλέτες και το εξωτερικό περίβλημα της αποθήκης. Προτάθηκε ένας πλάστιμος σεισμικός σχεδιασμός για την εγκάρσια διεύθυνση των ραφιών, η λεγόμενη στρατηγική πλαστικής οβαλοποίησης (ΣΠΟ). Προτάθηκε μια μεθοδολογία απλοποίησης του αριθμητικού μοντέλου η οποία βασίζεται στην αντικατάσταση των σύνθετων υποστυλωμάτων από ισοδύναμες δοκούς Timoshenko ή στοιχεία συνδέσμου. Εξετάστηκε το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης περιεχομένων-κατασκευής λόγω ολίσθησης (ΑΠΚΟ).
 3. Λαχανάς Χρήστος, Προτυποποίηση σεισμικής απόκρισης και αποτίμηση διακινδύνευσης για απλά λικνιζόμενα σώματα: προστασία πολιτιστικής κληρονομίας, απώλειες περιεχομένων και συστήματα λήψης αποφάσεων, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος.  Περίληψη: Κύριο αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η προτυποποίηση της λικνιστικής απόκρισης απλών στερεών σωμάτων κάνοντας χρήση εργαλείων τεχνολογίας αιχμής ώστε να παράσχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εκτέλεση αναλύσεων τρωτότητας κατά τις αρχές της αντισεισμικής μηχανικής βάσει επιτελεστικότητας. Προσφέρονται εργαλεία για την εφαρμογή της ικανοτικής δυναμικής, ανάλυσης, παρουσιάζεται μια διεξοδική διερεύνηση σχετικά με τη μείωση της διάστασης του προβλήματος μέσω της ελαχιστοποίησης των παραμέτρων αυτού, διερευνώνται οι βέλτιστες πιθανοτικές κατανομές και μέτρα έντασης για την απεικόνιση των καμπυλών τρωτότητας, και εκτιμάται η τυχούσα επιρροή της κατακόρυφης συνιστώσας. Εν τέλει, προσφέρονται κλειστοί τύποι για την εκτίμηση της πιθανοτικής κατανομής της λικνιστικής απόκρισης απλών στερεών σωμάτων που εδράζονται στο έδαφος ή σε όροφο κτιρίου, με εφαρμογές στην εκτίμηση της διακινδύνευσης μνημειακών κατασκευών.
 4. Baraschino Roberto, Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας μέσω μη γραμμικής ανάλυσης: πρακτικά θέματα και υπολογιστικά εργαλεία εφαρμογής, επιβλέπων Δ. Βαμβάτσικος (συνεπιβλέπων I. Lervolino).  Περίληψη: Αναπτύσσεται μια σειρά εργαλείων για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κατασκευών με τη χρήση μη γραμμικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, τεκμηριώνεται η ανάπτυξη των εργαλείων λογισμικού SPO2FRAG και DYANAS για την εκτίμηση σεσμικής τρωτότητας μέσω στατικής και δυναμικής μη γραμμικής ανάλυσης, του R2R-EU για την εκτίμηση αβεβαιότητας στη σεισμική διακινδύνευση, ενώ διερευνώνται εφαρομογές σε θέματα αποτίμησης τρωτότητας μέσω δυναμικής ανάλυσης πολλαπλών λωρίδων και εύρεσης του απαιτούμενου αριθμού καταγραφών για αξιόπιστη αποτίμηση των κατασκευών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Περιοδικά

 1. Filograno, M.L., Piniotis, G., Gikas, V., Papavasileiou, V., Gantes, C.J., Kandyla M. and Riziotis, C., Comparative assessment and experimental validation of a prototype phase-optical time-domain reflectometer for distributed structural health monitoring, Journal of Sensors, Vol. 2022, Article ID 6856784, 2022. doi: https://doi.org/10.1155/2022/6856784
 2. Li, B., Wang, S.-M., Gantes, C.J. and Tan, U.-X., Modeling and simulation for wear prediction in planar mechanical systems with multiple clearance joints, Nonlinear Dynamics, Vol. 108, 2022.  https://doi.org/10.1007/s11071-022-07224-w
 3. Ioannou, O., Hadjioannou, M. and Gantes, C.J., Evaluation of the potential of cladding to mitigate blast effects on the supporting structure, ASCE Practice Periodical on Structural Design and Construction, Vol. 27, Issue 3, 04022022, Aug. 2022.  https://doi.org/10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000701
 4. Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., Analysis and design of steel arches / Analyse und bemessung von stahlbögen, Bauingenieur, Vol. 97, Issue 4, pp. 91-98, 2022. https://doi.org/10.37544/0005-6650-2022-04-35
 5. Dimopoulos, C. and Gantes, C.J., Progressive collapse of buildings, Editorial, Vibration, Vol. 5, pp. 568–569, 2022. doi: https://doi.org/10.3390/vibration5030032
 6. Ioannou, O., Hadjioannou, M. and Gantes, C.J., A 2DOF method to study the influence of cladding characteristics on the response of the supporting structure under blast loading, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 148, Issue 12, 04022191, Dec. 2022.  https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003494
 7. Papavasileiou, V.D., Gantes, C.J., Thanopoulos, P. and Lignos, X.A., Dynamic response identification of a triple-single bailey bridge based on vehicle traffic-induced vibration analysis, Infrastructures, Vol. 7(10), 139, 2022. doi: https://doi.org/10.3390/infrastructures7100139
 8. Bezas, M.-Z.; Demonceau, J.-F.; Vayas, I.; Jaspart, J.-P., Compression tests on large angle columns in high strength steel, Steel Construction 15, No1, pp43-47. https://doi.org/10.1002/stco.202100051
 9. Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Deladonna F., Fabini M., Hermanek J., Dot Margotan P., Sesana S., Vantusso E., Vayas I., Macro-characteristics and taxonomy of steel racking systems for seismic vulnerability assessment, Bulletin of Earthquake Engineering, 20, 2695-2718. https://doi.org/10.1007/s10518-022-01326-x
 10. El Dahr R, Lignos X, Papavieros S, Vayas I., Design and validation of an accurate low-cost data acquisition system for structural health monitoring of a pedestrian bridge, Journal of Civil Engineering and Construction 2022, 11(3) 113-126, https://doi.org/10.32732/jcec.2022.11.3.113
 11. Bezas M.-Z., Demonceau J.-F., Vayas I., Jaspart J.-P., Design rules for equal-leg angle members subjected to compression and bending, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 189, 107092, 2022. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2021.107092
 12. Bezas M.-Z., Jaspart J.-P., Vayas I., Demonceau J.-F., Design recommendations for the stability of transmission steel lattice towers, Engineering Structures, Vol. 252C, 113603, 2022. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113603.
 13. Ruggieri S., Chatzidaki A., Vamvatsikos D., Uva G., Reduced-order models for the seismic assessment of plan-irregular low-rise frame buildings, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(14): 3327–3346. https://doi.org/10.1002/eqe.3725
 14. Kazantzi A.K., Karaferis N.D., Melissianos V.E., Bakalis K., Vamvatsikos D., Seismic fragility assessment of building-type structures in oil refineries, Bulletin of Earthquake Engineering, 20:6853–6876. https://doi.org/10.1007/s10518-022-01476-y
 15. Bilionis D.V., Vlachakis K., Dasiou M.E., Vayas I., Vamvatsikos D., Lagouvardos K., Risk assessment of rehabilitation strategies for steel lattice telecommunication towers of Greece under extreme wind hazard, Engineering Structures, 267: 114625. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.114625
 16. Karaferis N.D., Kazantzi A.K., Melissianos V.E., Bakalis K., Vamvatsikos D., Seismic fragility assessment of high-rise stacks in oil refineries, Bulletin of Earthquake Engineering, 20:6877–6900. https://doi.org/10.1007/s10518-022-01472-2
 17. Van der Burg L., Kohrangi M., Vamvatsikos D., Bazzurro P., A risk-based evaluation of direct displacement-based design, Bulletin of Earthquake Engineering, 20: 6611–6633. https://doi.org/10.1007/s10518-022-01447-3
 18. Reggiani Manzo N., Lachanas C.G., Vassiliou M.F., Vamvatsikos D., Uniform risk spectra for rocking structures, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(11): 2610–2626. https://doi.org/10.1002/eqe.3691
 19. Kazantzi A.K., Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Seismic response distribution expressions for rocking building contents under ordinary ground motions, Bulletin of Earthquake Engineering, 20:6659–6682. https://doi.org/10.1007/s10518-022-01424-w
 20. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Vassiliou M.F., The influence of the vertical component of ground motion on the probabilistic treatment of the rocking response of free-standing blocks, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(8): 1874–1894. https://doi.org/10.1002/eqe.3643
 21. Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Vayas I., Seismic assessment approaches for mass-dominant sliding contents: The case of storage racks, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(4): 812–831. https://doi.org/10.1002/eqe.3592
 22. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Rocking incremental dynamic analysis, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(3): 688–703. https://doi.org/10.1002/eqe.3586
 23. Vargas-Alzate Y.F., Silva V., Vamvatsikos D., Pujades L.G., A simplified approach for including the incidence angle effect in seismic risk assessment. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 51(1): 191–212. https://doi.org/10.1002/eqe.3562
 24. Hernández-Montes E., Chatzidaki A., Gil-Martin L.M, Aschheim M., Vamvatsikos D., A seismic design procedure for different performance objectives for post tensioned walls, Journal of Earthquake Engineering, 26(1): 475–492. https://doi.org/10.1080/13632469.2019.1691678
 25. Avgerinou S., Thanopoulos P., Hoffmeister B. und Vayas I., Erdbebensichere Bauten mit dissipativen Elementen aus hochfestem Stahl, Stahlbau 91, Issue 5, Ernst & Son. https://doi.org/10.1002/stab.202200035

Συνέδρια

 1. Elkady A., Vamvatsikos D., Lignos D., Kazantzi A.K., Miranda E., Experimental study to validate an improved approach to design acceleration-sensitive nonstructural components, Proceedings of the 5th International Workshop on the Seismic Performance of Non-Structural Elements (SPONSE2022), Stanford, CA.
 2. Kazantzi A.K., Miranda E., Vamvatsikos D., Elkady A., Lignos D., Analytical studies in support of an improved approach to the design of acceleration-sensitive nonstructural elements, Proceedings of the 5th International Workshop on the Seismic Performance of Non-Structural Elements (SPONSE2022), Stanford, CA.
 3. Chatzidaki A., Giannelos C., Gerontati A., Vamvatsikos D., Loli M., Tsatsis A., Seismic risk and resilience assessment for the Metsovo-Panagia segment of Egnatia Odos, Proceedings of the 5th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
 4. Hassan M., Vasdravellis G., Vamvatsikos D., Behavior factor for braced frames with high postelastic stiffness, Proceedings of the 5th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
 5. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Vassileiou M.F., The influence of the vertical component of the seismic excitation on the probabilistic treatment of the seismic response of rocking rigid bodies, Proceedings of the 5th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
 6. Vamvatsikos D., Lachanas C.G., Probabilistic distribution of ground motion via observations of rocking rigid bodies, Proceedings of the 5th Panhellenic Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece (in greek).
 7. Miano A., Ebrahimian H., Jalayer F., Vamvatsikos D., Prota A., Cloud to IDA: An efficient procedure for considering structural modelling uncertainties, Proceedings of the 13th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR), Shanghai, China.
 8. Natali A., Morelli F., Salvatore W., Tsarpalis D., Vamvatsikos D., Experimental validation of plastic ovalization strategy for seismic-resistant automated rack supported warehouses, Proceedings of the ANIDIS2022 Italian National Conference on Earthquake Engineering, Torino, Italy.
 9. Zafeiropoulos C., Protopapadakis E., Chatzidaki A., Doulamis A., Vamvatsikos D., Zotos N., Bogdos G., Kostaridis A., Schmidt F., Ientile S., Sevilla I., Tilon S., Rallis I., A holistic monitoring scheme for road infrastructures, Proceedings of the 15th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA '22), 622–627. https://doi.org/10.1145/3529190.3534745
 10. Chatzidaki A., Gerontati A., Vamvatsikos D., Seismic damage and implied traffic delay assessment for a highway bridge of Egnatia Odos Greece, Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (3ECEES), Bucharest, Romania.
 11. Gerontati A., Vamvatsikos D., A comparison of three scalar intensity measures for non-structural component assessment of nuclear powerplants, Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (3ECEES), Bucharest, Romania.
 12. Karaferi E., Melissianos V.,Vamvatsikos D., A preliminary urban seismic risk model for the City of Rhodes Greece, Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (3ECEES), Bucharest, Romania.
 13. Karaferis N., Vamvatsikos D., Intensity measure transformation of fragility curves for 2D buildings using simplified models, Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (3ECEES), Bucharest, Romania.
 14. Kazantzi A.K., Karaferis N.D., Melissianos V.E., Bakalis K., Vamvatsikos D., Seismic fragility assessment of two low-rise equipment-supporting RC industrial buildings, Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (3ECEES), Bucharest, Romania.
 15. Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Preliminary seismic risk assessment of ancient columns across Attica for application in decision support systems, Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (3ECEES), Bucharest, Romania.
 16. Melissianos V.E., Vamvatsikos D., Danciu L., Basili R., An engineering approach to fault displacement hazard for lifelines crossing active tectonic faults, Proceedings of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (3ECEES), Bucharest, Romania.
 17. Vamvatsikos D., Lachanas C.G., Tomb raiders of the lost accelerogram: A fresh look on a stale problem, In: Vacareanu, R., Ionescu, C. (eds) Progresses in European Earthquake Engineering and Seismology. ECEES 2022, Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15104-0_4      
 18. Goldschmidt K., Sadegh-Azard H., Sevbo O., Richard B., Garcia P., Bazzurro P., Vamvatsikos D., Innovative approaches for seismic fragility analysis within METIS project, Proceedings of the 26th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMIRT-26), Berlin, Germany.
 19. Bilionis D.V., Vlachakis K., Bezas M.Z., Tiblot M., Vamvatsikos D., Vayas I., Performance-based assessment of a steel lattice power-transmission tower: A case study in Germany, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 20. Chatzidaki A., Vamvatsikos D., Auvinen M., Hellsten A., Barmpas F., Lehtonen I., A baseline approach to downscaling Euro-CORDEX data for wind hazard assessment of the Egnatia Odos highway, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 21. Gerontati A., Bilionis D.V., Vamvatsikos D., Tibolt M., Modular modeling and risk assessment of power transmission lines under extreme weather hazards, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 22. Karaferi E.D., Melissianos V.E., Vamvatsikos D., Simplified seismic risk assessment for the water supply network of Rhodes, Greece. Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 23. Kazantzi A.K., Lachanas C.G., Vamvatsikos D., Normalized response distribution expressions for ground-supported rigid rocking bodies, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 24. Reggiani Manzo N., Vassiliou M.F., Lachanas C.G., Vamvatsikos D., A risk-based design procedure for negative stiffness bilinear elastic systems, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 25. Melissianos V.E., Karaferis N.D., Kazantzi A.K., Bakalis K., Vamvatsikos D., An integrated model for the seismic risk assessment of an oil refinery, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 26. Tsantaki S., Vamvatsikos D., Angiolilli M., Cattari S., Maqsood T., A basis for defining archetypes for non-engineered low-rise unreinforced brick masonry residential buildings of Pakistan, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 27. Vamvatsikos D., Chatzidaki A., The HAPI sensor-aware framework for infrastructure risk and resilience assessment, Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2022), Athens, Greece.
 28. Hassan M., Vasdravellis G., Vamvatsikos D., Seismic design and assessment of a high post-yield stiffness steel braced frame for residual drift reduction, Proceedings of the 10th International Conference on the Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA2022), Timisoara, Romania.

ΛΟΙΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. A. Beyer, M-Z Bezas, J-P Jaspart, I. Vayas, Nachweis von Einzel- und mehrteiligen Stäben aus gewalzten gleichschnkligen Profilen, Stahlbaukalender, Ernst&Sohn, 2022.

Συμμετοχή σε συνέδρια

Ως προσκεκλημένος ομιλητής

 1. Γαντές, Χ.Ι., Ανασκόπηση των κύριων τροποποιήσεων του νέου Ευρωκώδικα 3 για τον σχεδιασμό δομικών έργων από χάλυβα, 5° Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 20 – 22 Οκτ. 2022.
 2. Βαμβάτσικος Δ., 3rd European Conference on Earthquake Engineering & Seismology, Bucharest, Romania 2022.

Ως μέλος επιστημονικής  επιτροπής

 1. Βαμβάτσικος Δ., Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 2022.

Ως μέλος οργανωτικής  επιτροπής

 1. Gantes C.J., CST2022: Fourteenth International Conference on Computational Structures Technology, Montpellier, France, 23–25 Aug. 2022.
 2. Gantes C.J., SEMC 2022: The Eighth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 5–7 Σεπτ. 2022.
 3. Gantes C.J., Joint Conference of the 2022 symposium of International Association for Shell and Spatial Structures (IASS 2022) and the 13th Asian Pacific Conference on Shell and Spatial Structures (APCS 2022), Beijing, China, 19–23 Sep. 2022.
 4. Γαντές Χ.I., 5° Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 20-22 Οκτ. 2022.
 5. Gantes C.J., ATI 2022 – 3rd International Symposium of Architecture, Technology and Innovation - De-constructing & Re-using Architecture, Izmir, Turkey, 1–2 Dec. 2022.
 6. Βαμβάτσικος Δ., Επιστημονική Επιτροπή του 3rd European Conference on Earthquake Engineering & Seismology, Bucharest, Romania, 2022.

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικά που ξεκίνησαν το 2022

 1. OrThOP3Dics - Τοπολογική βελτιστοποίηση τρισδιάστα εκτυπωμένων, εξατομικευμένων κηδεμόνων σπονδυλικής στήλης, Πρόγραμμα: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Χρηματοδότης: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, Σκοπός: Η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας βασισμένης σε βελτιστοποίηση τοπολογίας, μη γραμμικές αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων, τρισδιάστατη εκτύπωση και πειραματικές δοκιμές για την επίτευξη του σχεδιασμού εξειδικευμένων κηδεμόνων σπονδυλικής στήλης. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Λαγαρός, Συμμετέχοντες: ΕΜΠ (Εργαστήρια Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, Μεταλλικών Κατασκευών), ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ERRA ΑΕ, Παπαποστόλου Ν., Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών: Μη γραμμικές αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων και πειραματικές δοκιμές, Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Χ. Γαντές, Ξ. Λιγνός, Σ. Κατσατσίδης, Σ. Παπαβιέρος, Ι. Ροσσέτος.
 2. Επιχορήγηση του ΕΜΠ για διερευνητικές εργασίες και στρατηγικές για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη στο πλαίσιο της ανάδειξης του Συγκροτήματος Πατησίων, Σκοπός: Η αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη, Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής E. Σαπουντζάκης, Συμμετέχοντες: Διάφορα Εργαστήρια του ΕΜΠ, Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών: Σχεδιασμός όλων των μεταλλικών κατασκευών, Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Χ. Γαντές, Π. Θανόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Μ.-Ε. Δασίου.
 3. AMOSS - Βελτιστοποίηση προσθετικής παραγωγής 3Δ εκτύπωσης μεταλλικών κατασκευών, Χρηματοδότης: ΕΛΙΔΕΚ, Σκοπός: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για το σχεδιασμό βελτιστοποιημένων μεταλλικών κατασκευών που θα επωφελούνται από τη συνεχιζόμενη πρόοδο στις τεχνολογίες AM και 3D εκτύπωσης, Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Λαγαρός, Συμμετέχοντες: Εργαστήρια Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών και Μεταλλικών Κατασκευών ΕΜΠ, Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών: Μη γραμμικές αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων και πειραματικές δοκιμές. Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Χ. Γαντές, Ξ. Λιγνός, Σ. Κατσατσίδης, Σ. Παπαβιέρος, Β. Παναγιωτόπουλος, Σ. Βερνάρδος, Α. Νταϊφώτη.
 4. Αναβάθμιση γέφυρας Ευρίπου, εργοδότης Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας ΟΛΝΕ Α.Ε. προϋπολογισμός 49.600,00€, 2022–2023. Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναβάθμιση τόσο του μεταλλικού δικτυωτού φορέα όσο και των σηράγγων πρόσβασης από σκυρόδεμα και θα εκτελεστεί σε 4 φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνει η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και, στη συνέχεια, διάφορες επί τόπου μετρήσεις με στόχο την εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης της παραμένουσας διάρκειας ζωής του έργου. Σε τρίτη φάση θα σχεδιαστούν οι κατάλληλες επεμβάσεις προς αναβάθμιση και επέκταση της διάρκεια ζωής της γέφυρας. Τέλος θα συνταχθεί ένα τεύχος μελλοντικών επιθεωρήσεων-συντήρησης προς χρήση από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 5. PLOTO - Deployment and assessment of predictive modelling, environmentally sustainable and emerging digital technologies and tools for improving the resilience of IWW against climate change and other extremes. Χρηματοδότηση: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (7,500,000€), 2022 - 2025. ΕΥ: D. Liparas, Netcompany-Intrasoft. Τεχνική Διεύθυνση: D. Vamvatsikos, NTUA.
 6. TWINCITY - Climate-aware risk and resilience assessment of urban areas under multiple environmental stressors via multi-tiered digital city twinning”. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (195,000€), Φεβ 2022 – Ιαν 2025. ΕΥ: D. Vamvatsikos, NTUA.

Ερευνητικά που τελείωσαν το 2022

 1. PANOPTIS - Development of a Decision Support System for increasing the Resilience of Transportation Infrastructure based on combined use of terrestrial and airborne sensors and advanced modelling tools, Πρόγραμμα: H2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017, Χρηματοδότης: ΕΕ Innovation and Networks Executive Agency (4,500,000€), 2018-2022. Σκοπός: Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την αξιολόγηση κινδύνου συγκοινωνιακών δικτύων και την βέλτιστη πρόληψη και αντιμετώπιση, Επιστημονικός υπεύθυνος: Philippe Chrobocinski, AIRBUS, Συμμετέχοντες: AIRBUS DS SAS, Ε.Μ.Π. (Εργαστήρια Φωτογραμμετρίας, Μεταλλικών Κατασκευών, Εδαφομηχανικής), ACCIONA Construcción S.A., Egnatia Odos AE, Future INTelligence, University of Twente- ITC, IFSSTAR, Finnish Meteorological Institute, Α.Π.Θ., University of Illinois- Civil Engineering Department, Sofistik Hellas S.A., C4Controls Ltd, Hydrometeorological Innovative Solutions, Confederation of Organisation in Road Transport Enforcement-Belgium. Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών: Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας, προσομοίωση και αποτίμηση τεχνικών έργων συγκοινωνιακών συστημάτων. Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Δ. Βαμβάτσικος, Χ. Γαντές, Α. Καζαντζή, Α. Χατζηδάκη, Α. Νταϊφώτη. Ιστοσελίδα: http://www.panoptis.eu/
 2. HP-OCP - Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων, Πρόγραμμα: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ, Σκοπός: Η ανάπτυξη μιας προηγμένης πλατφόρμας βελτιστοποίησης στον σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Λαγαρός. Συμμετέχοντες: Ε.Μ.Π. (Εργαστήρια Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών και Μεταλλικών Κατασκευών), ACΕ Hellas, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών: Ενσωμάτωση δυνατοτήτων μη γραμμικών αναλύσεων σε αλγορίθμους βελτιστοποίησης, βέλτιστος σχεδιασμός μεταλλικών δομικών στοιχείων με μη συμβατική γεωμετρία. Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Χ. Γαντές, Κ. Κουλάτσου. Ιστοσελίδα: http://hp-ocp.ntua.gr/
 3. STEELWAR, Advanced structural solutions for automated STEELrack supported WARehouses, U Pisa (Coordinator, ΕΜΠ, FINCON, RWTH Aachen, U Hasselt, Noega, MODULBLOK, SACMA, DENCON, MECALUX, Systems Logistics, U Florence, Χρηματοδότηση: EU Research Fund for Coal and Steel, προϋπολογισμός4554.59,80 €, ΕΥ: W. Salvatore, 2017-2022.
 4. FREEDAM-PLUS, Valorization of knowledge for free from damage steel connections, Συμμετέχοντες: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (Ιταλία), UNIVERSITE DE LIEGE, CONVENTION EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE ASBL (Βέλγιο), UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Πορτογαλία), UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (Ρουμανία), ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ελλάδα), CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (Τσεχία), INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES (Γαλλία), TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Ολλανδία), UNIVERZA V LJUBLJANI (Σλοβενία), UNIVERSITET PO ARCHITEKTURA STROITELSTVO I GEODEZIJA (Βουλγαρία), UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (Ισπανία), RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (Γερμανία), ΣΟΦΜΑΝ ΑΕ (Ελλάδα), Universita degli studi di Trento (Ιταλία), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Γερμανία), Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali SPA (Ιταλία), Universita di Pisa (Ιταλία). Προϋπολογισμός: 1,330,638.20 €, 2020-2022.
 5. ΑΡΧΥΤΑΣ, Αρχέτυπο ευφυές σύστημα τηλεμετρικού ελέγχου και λήψης αποφάσεων για την προστασία μνημειακών κατασκευών”, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (640,000€), 2018-2022. ΕΥ: Β. Κουμούσης.
 6. DISSIPABLE, Fully dissipative and easily repairable devices for resilient buildings with composite steel-concrete structures, Συμμετέχοντες: Politecnico di Milano (Ιταλία), Instituto Superior Técnico (Πορτογαλία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), ΣΟΦΜΑΝ ΑΕ (Ελλάδα), Universita degli studi di Trento (Ιταλία), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Γερμανία), Rina Consulting – Centro Sviluppo Materiali SPA (Ιταλία), Universita di Pisa (Ιταλία). Χρηματοδότηση: EU Research Fund for Coal and Steel, Προϋπολογισμός: 1,814,811.65 €, ΕΥ: W. Salvatore.

Ερευνητικά σε εξέλιξη

 1. ADDOPTML - ADDitively Manufactured OPTimized Structures by means of Machine Learning, Πρόγραμμα: Horizon 2020 - MSCA-RISE-2020 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange. Χρηματοδότης: ΕΕ Σκοπός: Η δημιουργία και ο έλεγχος μιας ολιστικής μεθοδολογίας βέλτιστου σχεδιασμού – προσθετικής βιομηχανοποίησης έργων πολιτικού μηχανικού. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Λαγαρός. Συμμετέχοντες: ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Politecnico di Torino, Universität Stuttgart, IDEA75, SPACEAPPS, IDONIAL, European Federation for Welding and Cutting, MX3D, STRUCTURES & SENSORS, RISA, Vrije Universiteit Brussel, INFERSENCE, Jordan University of Science and Technology. Συμμετέχοντες από το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών: Χ. Γαντές, Μ. Καρδάτου, Β. Παναγιωτόπουλος, Γ. Πανταζής. Ιστοσελίδα: http://addoptml.ntua.gr/ Ρόλος ερευνητικής ομάδας Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών:
  • Να συμβάλει στην ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης μεταλλικών κατασκευών βάσει πλήρως μη γραμμικών αναλύσεων πεπερασμένων στοιχείων (GMNIA).
  • Να εκτελέσει δοκιμές εφελκυσμού 3D εκτυπωμένων μεταλλικών δοκιμίων για τη διατύπωση καταστατικών σχέσεων.
  • Να σχεδιάσει πτυσσόμενες κατασκευές για εφαρμογές έκτακτων αναγκών με χρήση 3D εκτυπωμένων κόμβων.
  • Να πιστοποιήσει αυτό το σχεδιασμό εκτελώντας δοκιμές 3D εκτυπωμένων δοκιμίων.
 2.  METIS - Methods and tools innovations for seismic risk assessment. Χρηματοδότηση:  EU Commission (6,000,000€), Σεπ 2020 – Αυγ 2024. ΕΥ: I. Zentner, Électricité de France S.A.
 3. YADES - Training on improved resilience and sustainable reconstruction of cultural heritage areas to cope with climate change and extreme events”. Χρηματοδότηση: EU Research Executive Agency, Marie Curie Actions (1,900,000€), Απρ 2020 – Μαρ 2024 ΕΥ: N. Doulamis, NTUA.
 4. HYPERION - Development of a decision support system for improved resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and extreme events based on novel sensors and advanced modelling tools”. Χρηματοδότηση: EU Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (6,000,000€), Ιουν 2019 – Μαι 2023 ΕΥ: A. Amditis, Institute of Communication and Computer Systems. Τεχνική Διεύθυνση: D. Vamvatsikos, NTUA.

 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 1. Προσομοίωση παραμενουσών τάσεων συγκόλλησης με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, Σ. Γκατζογιάννης, Τηλεδιάλεξη, 21/3/2022.
 2. Σύμμικτες και εγκιβωτισμένες σε οπλισμένο σκυρόδεμα χαλύβδινες κατασκευές με χρήση κατοικία / Θολωτή χαλύβδινη στέγη καταστήματος, Γ. Παπαγεωργόπουλος, Τηλεδιάλεξη, 21/3/2022.
 3. Τρισδιάστατη εκτύπωση μεταλλικών κατασκευών / η πρώτη 3D printed μεταλλική γέφυρα, Π. Κυβέλου, Ν. Χατζηπαντελής, Τηλεδιάλεξη, 14/4/2022.
 4. Χαλύβδινες συνδέσεις χωρίς βλάβες – Συνδέσεις FREEDAM, συμμετέχοντες από το Εργ. Μεταλλικών Κατασκευών: Ι. Βάγιας, Δ. Βαμβάτσικος, Π. Θανόπουλος,, Σ. Αντωνοδημητράκη, Ημερίδα, 19/5/2022
 5. The iron skeleton of Notre-Dame de Paris -  An archaeometallurgical perspective, L’Héritier , Τηλεδιάλεξη, 15/12/2022 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 1. Γαντές Χ.Ι., Σύμβουλος της εταιρείας ATES Wind Power για θέματα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης πυλώνων ανεμογεννητριών.
 2. Γαντές Χ.Ι., Σύμβουλος για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας μεταλλικών κτιρίων στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.
 3. Γαντές Χ.Ι., Αξιολόγηση της επίπτωσης κοιλωμάτων του τοιχώματος στην φέρουσα ικανότητα του αγωγού Interconnector Greece-Bulgaria Pipeline (ICGB).
 4. Γαντές Χ.Ι., Σύμβουλος για τη στατική προμελέτη μεταλλικού στεγάστρου των κερκίδων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης.
 5. Γαντές Χ.Ι., Συντονισμός της πειραματικής διερεύνησης στο Εργαστ. Μεταλλικών Κατασκευών 18 δοκιμίων βραχέος L πλήρους κλίμακας που είχαν ληφθεί από μία πραγματική δακτυλιοειδή σύνδεση πυλώνα ανεμογεννήτριας, για τη διερεύνηση των αιτίων κατάρρευσης ενός σωληνωτού χαλύβδινου πυλώνα.
 6. Γαντές Χ.Ι., Συμμετοχή στην ομάδα του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών για την αποτίμηση της δομικής κατάστασης τεσσάρων υφισταμένων μεταλλικών πεζογεφυρών πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Νέας Οδού.
 7. Γαντές Χ.Ι., Σύμβουλος για τη στατική προμελέτη εναλλακτικών λύσεων για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
 8. Βαμβάτσικος Δ., World Bank (Selection No. # 1266426). Υπεύθυνος Μηχανικός για την ενίσχυση της αναταξιμότητας δημόσιων κτιρίων σε Σαμόα, Τόνγκα, και Βανουάτου.
 9. Βαμβάτσικος Δ., AISEM - Federazione ANIMA / Confindustria. Αποτίμηση ολίσθησης παλετών για κατασκευές ραφιών σε σεισμό.
 10. Βαμβάτσικος Δ., Resilience Guard GmbH (έργα: HERON, HYPERION, YADES, 7SHIELD, PLOTO). Παροχή συμβουλών ως Υπεύθυνος Μηχανικός Αναταξιμότητας.
 11. Βαμβάτσικος Δ., Νέα Οδός ΑΕ. Επιθεώρηση δομικής κατάστασης μεταλλικών φορέων ανωδομής 4 πεζογεφυρών της ΠΑΘΕ.

 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Gantes C.J., Editor-in-Chief of the Journal of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS Journal).
 2. Gantes C.J., Associate Editor of Frontiers in Civil and Environmental Engineering and Built Environment.
 3. Gantes C.J., Member of the Editorial Board of the International Journal of Space Structures.
 4. Gantes C.J., Correspondent for Greece of SEI (Structural Engineering International).
 5. Gantes C.J., Member of the Executive Board of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS).
 6. Gantes C.J., Member of CEN Project Team SC3/T11 of Part 3 of Eurocode 3 (Mandate M/515 phase 4 tasks for the development of the second generation of Structural Eurocodes).
 7. Gantes C.J., Member and Coordinator of the Greek mirror Group of CEN/TC250/SC3, ELOT TE67/OE3 “Eurocode 3”.
 8. Gantes C.J., Interim member of the Greek mirror Committee of CEN/TC250, ELOT /TE67 Committee on “Eurocodes”.
 9. Gantes C.J., Member of Working Group 8 of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS) on Metal Spatial Structures (IASS WG8).
 10. Gantes C.J., Member of Working Group 4 of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS) on Towers and Masts (IASS WG4).
 11. Βαμβάτσικος Δ., Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης, 7/2022 – τώρα.
 12. Vamvatsikos D., European Association for Earthquake Engineering, WG13 - Seismic assessment, design and resilience of industrial facilities, 01/2021 – τώρα.
 13. Vamvatsikos D., European Committee for Standardization (CEN), Ad hoc Group 2 of CEN/TC250/SC8 on Seismic Hazard, 5/2021 – 12/2022.
 14. Βαμβάτσικος Δ., Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας με στόχο την ιεράρχηση για σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων, 11/2018 – τώρα.
 15. Vamvatsikos D., European Committee for Standardization (CEN), Project Team SC8.T5, Evolution of EN 1998-4 and EN 1998-6, 3/2018 – 2/2022.
 16. Θανόπουλος Π., Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη λογισμικού προχωρημένης προμελέτης μεταλλικών γεφυρών με τόξο και ελκυστήρα (2021-2022).