Προσφορά εργασίας - εταιρεία SEAMLEXITY

Η εταιρία SEAMLEXITY (www.linkedin.com/company/seamlexity/, www.seamlexity.com  ) ενδιαφέρεται να εργοδοτήσει άτομα (φοιτητές 4/5 έτος και νεαρούς απόφοιτους) με καθεστώς παροχής υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα εργάζονται διαδικτυακά και θα ασχολούνται με την σύγκριση και τον έλεγχο ποιότητας τρισδιάστατων κτηριακών μοντέλων κατασκευής τύπου BIM και μοντέλων τρισδιάστατης σάρωσης. Δεν χρειάζονται οποιαδήποτε ιδιαίτερα προσόντα πέραν από καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προαπαιτούμενο είναι επίσης  να διαθέτουν υπολογιστή που να πληροί βασικά χαρακτηριστικά (GPU,Ram) και διαδικτυακή σύνδεση τουλάχιστο 60MBps.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο