Επαφή

Μπεκιάρη Βασιλεία
Θέση:
Γραμματειακή Υποστήριξη, Μόνιμη Δ.Υ.
Email:
Τηλέφωνο:
(+30) 210 772 2307

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Η κ. Μπεκιάρη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτη του SAINT GEORGE COLLEGE (Τμήμα Ελληνομαθών Γραμματέων, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων). Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. Στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. εργάζεται ως Γραμματέας-Δακτυλογράφος. Ασχολείται με την ενημέρωση φοιτητών για εκπόνηση διπλωματικών, την δημιουργία και διαχείριση βιβλιοθήκης, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, την καταχώρηση βαθμολογιών, υποστήριξη στην διοργάνωση διαλέξεων, την διεκπεραίωση οικονομικών εργαστηρίου, επικοινωνία με Γραμματείες Τομέα και Σχολής, υποδοχή επισκεπτών –πληροφορίες, προμήθειες αναλώσιμων υλικών.