Επαφή

Ιωαννίδης Γεώργιος (1946-2021)
Θέση:
Ομότιμος Καθηγητής

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Τίτλοι σπουδών:

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1968

Ancien Elève de l’Institut Supérieur du Béton Arme, Marseille, France, 1969

Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1988

Ειδικότητα:

Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων από χάλυβα.