Επαφή

Μιχάλτσος Γεώργιος
Θέση:
Ομότιμος Καθηγητής
Email:
Τηλέφωνο:
(+30) 210 772 3443
Φαξ:
(+30) 210 772 2482

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Σύντομο βιογραφικό:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1967. Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1976 (Διδακτορική διατριβή: "Συμβολή εις την Επίλυσιν του Στατικού και Δυναμικού Προβλήματος των Κρεμαστών Γεφυρών"). Επιμελητής στην τότε ‘Εδρα “Στατικής και Σιδηρών Γεφυρών” (1976 – 1982) και κατόπιν Λέκτορας (1982) στον Τομέα Δομοστατικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Το 2001, εξελέγη, κατόπιν εκλογής, Καθηγητής του Τομέα Δομοστατικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και από το 2012 είναι Ομότιμος Καθηγητής στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.  Με ειδικότητα στη συμπεριφορά, ανάλυση και σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών και Γεφυρών υπό στατικά και δυναμικά φορτία, την Ελαστική Ευστάθεια και στις Κατασκευές από λεπτότοιχα ελάσματα είναι συγγραφέας 8 βιβλίων και πλέον των 170 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια.  Είναι reviewer σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, editor του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Bridge Engineering, καθώς επίσης ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης των Γεφυρών.  Ως μηχανικός έχει μελετήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεγείρει πολλές κατακευές όπως: Προεντεταμένες γέφυρες, μεταλλικές γέφυρες, την πρώτη σύμμικτη γέφυρα στο Πέταλο Πέπλου επί του ποταμού Έβρου (το 1983), περισσότερα από 70 μεταλλικά υπόστεγα και κτίρια διαφόρων έταιρειών και βιομηχανιών με ελεύθερα ανοίγματα από 25 έως 72 μέτρα, ιστούς και παραβολικά κάτοπτρα για τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αριθμό κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα από 3 έως 9 ορόφους και πλήθος μεταλλικών κατασκευών (όπως πχ ρουφράκτες ή συσκευές Neurpic) για διάφορες εταιρείες.

Επιλεγμένες Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά:

 1. I.G. Raftoyiannis, T.P. Avraam and G.T. Michaltsos, “Analytical models of floating bridges under moving loads”, Engineering Structures, 68, 2014, 144-154.
 2. G.T. Michaltsos, I.G. Raftoyiannis “Rocking and Sliding of Ancient Temple Columns under Earthquake Excitations”, Int. Journal of Structural Stability and Dynamics,V.14 (N.02), 2014.
 3. I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos, “The Neutral line Concept in Hot-Rolled Steel Cross-Sections”, Journal of Open Mechanics, 7, 2013,pp.1-9.
 4. I.G. Raftoyiannis, T.G. Konstantakopoulos and G.T. Michaltsos “Dynamic response of cable-stayed bridges, subjected to sudden failure of stays – the 2D problem” , Interaction and Multiscale Mechanics, Vol. 6, No.3, 317-337, 2013.
 5. I.G.Raftoyiannis, G.T.Michaltsos “Dynamic Behavior of Telescopic Cranes” Int. J. Of Structural Stability & Dynamics, Vol.13 (1), 2013.
 6. I.G.Raftoyiannis, G.T.Michaltsos “Mathematical Modeling for Seismic Response of Steel Bridges with Internal Damping Systems”, J. of Vibration and Control, 9(5), 2013, 697-707.
 7. A. Liolios, K. Liolios, G.T. Michaltsos “A Numerical Approach to the Non-convex Dynamic Problem of Steel Pile-Soil Interaction under Environmental and Second-Order Geometric Effects”, Lecture notes in Applied and Computational Mechanics 56, LNACM, (2013), 369-375.
 8. I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos and T.G. Konstantakopoulos “Behavior of cable-Stayed Bridges under dynamic subsidence of pylons”, Interaction and Multiscale Mechanics an International Journal (IMMIJ), 5(4), 2012.
 9. I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos, and T.G. Konstantakopoulos “Behavior of cable-Stayed Bridges built over faults” Interaction and Multiscale Mechanics an International Journal (IMMIJ) , 5(3), 2012, 187-210.
 10. I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos “Local Stress Distribution and Yielding of Steel Sheets Due to Concentrated Transverse Loads”, Archive of Applied Mechanics, 82(10-11), 2012, 1613-1626.
 11. I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos “ Stability of prestressed main- beams of bridges”, Archive of Applied Mechanics, 82(10-11), 2012, 1531-1540.
 12. I.G. Raftoyiannis, T.P. Avraam, G.T. Michaltsos “A new approach for loads moving on infinite beams resting on elastic foundation”, Journal of Vibration and Control, 18(12),2012, 1828-1836.
 13. T.G. Konstantakopoulos, I.G.Raftoyiannis, G.T.Michaltsos “Suspended Bridges subjected to Earthquake and Moving Loads” , Engineering Structures, 45, 2012, 223-237.
 14. T.G. Konstantakopoulos, I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos “Reduction formulae for Vibrations of Continuous Beams with Application on Moving Loads”, The Open Mechanics Journal, 6, 2012, pp 1-7.
 15. I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos “Curved-in-plane cable-stayed bridges. A mathematical model”, Int. Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol.12 (2), 2012.

Επιλεγμένες Επιστημονικές Εργασίες σε Συνέδρια:

 1. T.G. Konstantakopoulos, G.T. Michaltsos “Cable-Stayed-Bridges under sudden failure of stays - The 2D problem” Int. Conf. ICOVP 2013 - Portugal.
 2. T.G. Konstantakopoulos, I.G. Raftoyiannis, G.T. Michaltsos “Elastic stability of tapered beams” 7th Nat. Conf. On Steel Structures, 29,30 Sept. and 1 October, 2011, Volos, pp. 514-521.

Επιλεγμένα βιβλία:

 1. Μαθηματικά για Μηχανικούς - 4 τόμοι, Εκδόσεις Τσότρας, 2017.
 2. Damping Systems in Bridges - Selected Case Studies, (co-author I.G. Raftoyiannis), Scholars' Press, 2015.
 3. Οι Μεταλλικές Κατασκεύες πριν και μετά την μελέτη, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, 2014.
 4. Bridges' Dynamics, Bentham Publ., (co-author I.G. Raftoyiannis), 2012, e-book.