Επαφή

Βάγιας Ιωάννης
Θέση:
Ομότιμος Καθηγητής
Email:
Τηλέφωνο:
(+30) 210 772 1054
Φαξ:
(+30) 210 772 3510

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Καθηγητής κ. Ι. Βάγιας είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1976), Dr.-Ing. Πολυτεχνείου του Braunschweig (1981) Γερμανία και Μηχανικός Συγκολλήσεων του SLV Hannover. Είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Cluj-Napoca, Ρουμανίας. Διδάσκει μαθήματα σχεδιασμού μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών και γεφυρών. Έχει συγγράψει 9 βιβλία στην ελληνική, 3 στη γερμανική και ένα στην αγγλική γλώσσα που έχουν εκδοθεί από γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Έχει δημοσιεύσει 80 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και περίπου 100 σε τόμους συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε 30 περίπου προγράμματα βασικής, και εφαρμοσμένης έρευνας με κύρια αντικείμενα την αντισεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών, την ανάλυση και διαστασιολόγηση σύμμικτων γεφυρών, τη συμπεριφορά ιστών τηλεπικοινωνιών, την αποτίμηση και σεισμική ενίσχυση ιστορικών κτιρίων και μνημείων, τη συμπεριφορά πανέλων σάντουιτς, σύμμικτών πλακών κλπ. με κύρια χρηματοδότηση από την ΕΕ, διάφορες Εταιρείες και τη ΓΓΕΤ. Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών και γεφυρών και πραγματογνωμοσυνών για τα αίτια αστοχίας διαφόρων έργων από χάλυβα. Έχει ασχοληθεί με τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, ως μέλος ομάδων σύνταξης των κειμένων του Ευρωκώδικα 3, στον οποίο είναι Εθνικός εκπρόσωπος.

Μαθήματα:

 1. Σχεδιασμός κτιρίων από χάλυβα (μεταπτυχιακό)

Επιλεγμένες Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά:

 1. Tsarpalis D, Vamvatsikos D, Vayas I, Delladonna F (2021), Simplified Modeling for the Seismic Performance Assessment of Automated Rack-Supported Warehouses, J. Structural Engineering ASCE, Vol 147 (11), https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003153
 2. Vayas I., Jaspart JP, Bureau A, Tibolt M, Reygner S, Papavasiliou M, Telecommunication and transmission lattice towers from angle sections – the ANGELHY project, Steel Construction, Design and Research (2021), Special Issue on EUROSTEEL 2020 https://doi.org/10.1002/cepa.
 3. Vlachakis K, Beyer A, Vayas I (2021) Tragverhalten von Fachwerkmasten aus Winkelprofilen, Stahlbau 90 (2021), 6, 425-440 https://doi.org/10.1002/stab.202000059
 4. Fasoulakis Z, Pasternak H, Vayas I, Li Z (2021) Stützen-Riegel-Knoten ohne und mit geklebter CFK-Verstärkung -Versuche und numerische Simulationen, Bauingenieur 96 (20117), 6, 201-211, https://doi.org/10.37544/0005-6650-2021-06-43
 5. Bezas M-Z, Demonceau J-F, Vayas I., Jaspart J-P (2020) Experimental and numerical investigations on large angle high strength steel columns, Thin-Walled Structures, https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107287 
 6. Tsarpalis P, et al. (2020) Pre normative assessment of behaviour factor for lateral load resisting system FUSEIS with pin links: Bull. Earthq. Eng.18, p. 2681–2698
 7. Vamvatsikos D., Bakalis K., Kohrangi M., Pyrza S., Castiglioni C., Kanyilmaz A., Morelli F., Stratan A., D’ Aniello M., Calado L., Proença M., Degee H., Hoffmeister B., Pinkawa M., Thanopoulos P., Vayas I. (2020). A risk-consistent approach to determine EN1998 behaviour factors for lateral load resisting systems. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 131 (2020), https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2019.106008 
 8. Avgerinou, X. Lignos, D. Tsarpalis, I. Vayas: Full-scale tests on used steel storage racks, Steel Construction Design and Research, Volume 12, Issue 3, (2019), pp. 231-242
 9. Avgerinou, X. Lignos, P. Thanopoulos, A. Spiliopoulos, I. Vayas: Moment-resisting-frames under cyclic loading: Large scale tests and validation of plasticity and damage numerical models Soil Dynamics and Earthquake Engineering 115 (2018), pp. 564-577, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2018.08.036
 10. Spiliopoulos, M.E. Dasiou, P. Thanopoulos, I. Vayas: Experimental tests on members made from rolled angle sections, Steel Construction Design and Research, Volume 11, Issue 1, (2018), pp. 84-93 DOI: 10.1002/stco.201710023
 11. Vayas, S. Avgerinou, P. Thanopoulos: Versagen eines Regallagers in Athen, Stahlbau 87 (2018), H.1, 30-43 http://dx.doi.org/10.1002/stab.201810553
 12. Kouniaki K.M., Lignos X., Vayas I.: Ermittlung von Dehnungen in Stahlbauteilen unter Anwendung der infraroten Thermographie, Bauingenieur 92 (2017), H.3, 105-114.
 13. D. Briassoulis, G. Dougka, D. Dimakogianni, I. Vayas : Analysis of the collapse of a greenhouse with vaulted roof, Biosystems Engineering, 151 (2016), 495-509.
 14. S. Avgerinou, K. Adamakos, I. Vayas, Stahl in der Bildhauerei – Tragwerksentwurf der Skulptur„ le chemin de l‘ eau“ in Paris, Stahlbau 85 (2016), H.1.
 15. I. Iliopoulos, S. Smyrnaios, I. Vayas: Truss models for inerlastic stability analysis and design of steel plate girders, Engineering Structures, Vol. 105, 12/2015, p 165-173.

Επιλεγμένες Επιστημονικές Εργασίες σε Συνέδρια:

 1. Avgerinou S., Lignos X. , Thanopoulos P., Vayas I., Full scale tests on moment resistant frames under cyclic loading, 8th EUROSTEEL 2017
 2. Vayas I., Vamvatsikos D., Thanopoulos P., Innovative systems for seismic resistance – the INNOSEIS project, 8th EUROSTEEL 2017
 3. Spiliopoulos A., Dasiou M.-E., Vayas I., Experimental investigations of members from angle sections, 8th EUROSTEEL 2017
 4. Vayas I., Papadopoulos K., Restoration and protection techniques for classic Greek temples, Proceedings, PROHITECH 2017
 5. Tsarpalis P., Vayas I., Thanopoulos P., FUSEIS pin links: INFORMATION BROCHURES and design of Case study, COMPDYN 1017