Επαφή

Αβραάμ Τάσος
Θέση:
Επίκουρος Καθηγητής
Email:
Τηλέφωνο:
(+30) 210 772 4425
Φαξ:
(+30) 210 772 2482

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Σύντομο βιογραφικό:

Ο κ. Αβραάμ είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1979). Επίσης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σε θέματα σχετικά με την Ευστάθεια (Στατική και Δυναμική) των κατασκευών. Διετέλεσε επί πολλά χρόνια ως επιστημονικός συνεργάτης- βοηθός στο εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών (1980-2009). Στο διάστημα αυτό ασχολήθηκε με τα μαθήματα Σιδηρές Κατασκευές Ι και ΙΙ, Ειδικά Θέματα Εφηρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής και με το μάθημα Μη Γραμμική Ευστάθεια των Κατασκευών.Τό 2009 εξελέγη στη βαθμίδα του λέκτορα για το εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών όπου συνεχίζει τη διδασκαλία στα μαθήματα , Ειδικά Θέματα Εφηρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής, Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών. Επίσης συμμετέχει στα μαθήματα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ και Σύμμικτες Κατασκευές. Στην Επαγγελματική του σταδιοδρομία καταγράφονται πολλές μελέτες κατασκευών από δομικό χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης έχει επιβλέψει πάρα πολλά έργα Πολιτικού Μηχανικού. Στον τομέα της έρευνας έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Μαθήματα:

 1. Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών
 2. Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
 3. Σύμμικτες Κατασκευές
 4. Ειδικά Θέματα Έργων Από Χάλυβα (Μεταπτυχιακό)

Επιλεγμένες Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά:

 1. Avraam, T.P., Pantis ,M.A.,Kounadis ,A.N., “ Snap-through buckling of a simple frame with a tangential load” ,Acta Mechanica, vol.36, pp.119-127, 1980.
 2. Kounadis, A.N., Avraam, T.P., “Linear and nonlinear analysis of a nonconservative frame of divergence instability”, journal AIAA, vol.19 No .6,pp.761-765, 1981.
 3. Kounadis, A.N., Avraam, T.P. , “Global stability analysis of a classical nonconservative system under a follower force”, Journal of Sound and Vibration, vol.150(1), pp.67-82 ,1991.
 4. Kounadis, A.N. ,Avraam, T.P., Mallis, J.G. , “On the reliability of a classical divergence instability analysis of Ziegler’s nonconservative model” ,Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol.95, pp.317-330, 1992.
 5. Avraam, T.P., Kounadis, A.N., “Elastica Stability analysis of a simple frame under a follower force”, Engng.Struct. ,vol.16, No.4 ,pp.238-241, 1994.
 6. Avraam, T.P. and Raftoyiannis I. G., “ Stability of Weekly- Damped Systems Under Follower Loads Exhibiting Hopf Bifurcations” , Mech. Research Com.,36 (8), 867-874, 2009
 7. Avraam, T.P. and Raftoyiannis I. G., “ Nonlinear Buckling Analysis of Simple Geometrically Imperfect Frames ” ,Archive of Applied Mech., 80(4) 441-450, 2010
 8. Raftoyiannis I. G. , Avraam, T.P. and Michaltsos G. T. , “Dynamic Behavior of Infinite Beams Resting on Elastic Foundation Under The Action Of Moving Loads”, Int. J. of Eng. Mechanics, 35(3), 379-382,2010
 9. Raftoyiannis I. G. , Avraam, T.P. and Michaltsos G. T. , “ A New Approach for Loads Moving on Infinite Beams Resting On Elastic Foundation”, Int. J. of Vibration & Control, Published on-line, 2011.

Επιλεγμένες Επιστημονικές Εργασίες σε Συνέδρια:

 1. Αβραάμ, Τ.Π., Ιωαννίδης ,Γ.Ι., “Θλιβόμενα στοιχεία με σταθερή διατομή υπό μεταβαλλομενη αξονική θλίψη” , 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τόμος πρακτικών Συνεδρίου, σελ.449-456, Ξάνθη ,2005.
 2. Avraam, T.P. , “Elastica stability analysis of a simple frame with varying stiffness”, 8ο Εθνικό Συνέδριο Μηχανικής ,Vol. II, pp. 883-888, Πάτρα Ιούλιος 2007
 3. Ραυτογιάννης Ι. Γ. & Αβραάμ Τ. Π. ,“Διερεύνηση Φορτίων Λυγισμού θλιβομένου Άνω Πέλματος Χαλύβδινων Γεφυρών με Δικτυωτές Κύριες Δοκούς”, 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, τόμος Ι, σελ. 320-327, Ιωάννινα, Οκτώβριος ,2008
 4. Αβραάμ Τ. & Ιωαννίδης Γ. “Λυγισμός Ράβδων Καταπονουμένων κατά τμήματα από Θλιψη και Εφελκυσμό ”, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών,τόμος Ι,σελ. 522-529, Βόλος ,Σεπτέμβριος 2011
 5. Avraam T. P. & Kounadis A. N. , “Buckling Load Predictions for Simple Non-Rectangular Steel Frames” , Eurosteel 2011, Vol. II, pp. 1731-1736, Budapest,Hungary, 2011